EÖD Personel İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği


Duyurular

İlimiz İl ve 17 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul/Kurumlarında eğitim/öğretim hizmetleri sınıfı (öğretmenler) hariç görev yapan personellerin, ilgi (a) Yönetmelikle belirtilen hükümlere göre il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları, atamaları yapılmak üzere Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilişim Sistemleri (BURBİS) üzerinden alınacaktır.
İlgi (a) Yönetmeliğin 32'inci maddesi gereğince 
1- Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç, bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları kurumda 30 Eylül tarihi itibariyle kesintisiz en az üç yıl görev yapanlar, yer değiştimek üzere başvuruda bulunabilirler.
2- Söz konusu başvurular 20 Mayıs - 28 Mayıs 2019 tarihleri arasında Müdürlüğümüze ait http://bursa.meb.gov.tr/burbis/burbis.aspx internet adresinden yapılacak olup, belirlenen ve durumlarına uygun kadrolar arasından en fazla on kuruma atanmak üzere tercihte bulunulabilirler. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.
3-İl içi isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan personelin atamaları  hizmet süresi üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet süresinin eşit olması halinde halen bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir, eşitliğin bozulmaması durumunda  kura yoluna başvurulacaktır. 
Ekte gönderilen Kılavuza göre;
1-İl içi isteğe bağlı yer değiştirmek isteyen personel BURBİS sistemine girerek "2019 YILI İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ" ekranından başvuru yapıp kaydettikten sonra 3 (Üç) nüsha çıktısını alarak diğer evraklarla birlikte kurum müdürlüğüne teslim edecektir.
2-Kurum müdürlükleri başvuru belgesini onayladıktan sonra 1 (bir) nüshasını personele vererek diğer 2 (iki) nüshasını DYS üzerinden resmi yazı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine göndereceklerdir. (Okul/Kurum/İlçe Müdürlükleri sistem üzerinden onay yapmayacaklardır. Başvuru doğrudan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne düşmektedir. )
3-Kurumlardan gönderilen başvuru formları ve ekli diğer belgeleri İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri belirtilen tarih aralığında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne elden teslim edeceklerdir.
4-İl içi isteğe bağlı yer değiştirmek isteyen personelin BURBİS veri tabanına eklenmesinden (veri tabanına eklenmeyen personel il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır) tamamen başvuru yapan personel sorumlu olacaklardır.
5-17 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul/Kurumlarında eğitim/öğretim hizmetleri sınıfı hariç görev yapan personellere bu yazımızın imza karşılığı duyurulmasının sağlanması ve imza sirkülerinin de başvuru evrakları ile birlikte ilçe tarafından birimimize teslim edilmesi gerekmektedir. 


İlimiz genelindeki münhal ve ihtiyacı bulunan kurum/okullara ait kontenjan çizelgesi ile kılavuz ve iş takvimi ekte gönderilmiştir. Kılavuzdaki iş takvimi dışında başvuru kabul edilmeyeceğinden başvuru yapacak tüm personele (İzinli, Raporlu, Aylıksız izinde olanlar dahil) duyurularak herhangi bir mağduriyete sebebiyet verilmemesi, işlemlerin ilgi (a) yönetmelik kapsamında yapılması, Başvuru ve Tercih Formu ile onaylı hizmet belgeleri ve duyuru imza sirkülerinin   29 Mayıs 2019 saat 17:00'e  kadar Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Personel Atama Bölümüne İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından toplu olarak elden teslim edilmesi gerekmektedir.
Yönetici(Admin)
02.06.2019
2018 Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü.© Tüm hakları saklıdır.
@Bilgi İşlem Bölümü.