BURBİS
LGS Özel Eğitim Öğrencileri
Geri Dön

LGS Özel Eğitim Öğrencileri

ÖZEL EĞİTİM GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLER İÇİN TERCİH ve YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL İŞLER?

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin, orta öğretim kurumlarına yerleştirilmeleri, ilgili yönetmelik, mevzuat ve LGS kılavuzu çerçevesinde, il/ilçede oluşturulan Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu kararıyla olmaktadır. 

Öncelikle okul müdürlükleri tarafından İlköğretim programını takip eden özel eğitim ihtiyacı olan 8’inci sınıf öğrencileri, sürece ilişkin iş ve işlemlerin yürütülebilmesi amacıyla okulun bulunduğu bölgede hizmet veren rehberlik ve araştırma merkezine yönlendirilir. 

İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu/Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER)” ve ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” doğrultusunda ikamet adresleri, yetersizlik durumu ve özellikleri dikkate alınarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ilgili mevzuat çerçevesinde, her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde bakanlıkça belirlenen tarihlerde İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu kararı ile yerleştirilirler. 

Bunun dışında kalan özel eğitim öğrencileri, il/ilçe kanalıyla okul müdürlükleri tarafından bağlı bulundukları rehberlik ve araştırma merkezine yönlendirilirler. Burada özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin incelemeleri yapıldıktan sonra özel eğitim yönetmeliğine uygun olarak işlemleri yapılır. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler yapılan bu değerlendirmeler sonunda, öğrencinin engel türü ve eğitsel tanısına uygun özel eğitim sınıfı, özel eğitim meslek okulu veya özel eğitim uygulama okullarından birine yönlendirilirler. Yönlendirmeleri yapılan, özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler özel eğitim il/ ilçe kurulunca öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu tarafından yerleştirilirler