BİLGİ BANKASI / MEKANİK TESİSAT / VERİ GİRİŞ İŞLEMLERİ / Cihaz Bilgi Formlarının Girilmesi İşlemleri

CİHAZ BİLGİ FORMLARI

  1. Bir defaya mahsus olmak üzere EVeP16 portalından çıkarılacak olan "Cihaz Bilgi Formu"na okul/kurumda bulunan tüm ısı sistemleri ve eklentilerine ait bilgiler Yetkili Servislerce doldurulacaktır. Bu cihaz bilgi formları her yakıt sistemine (Katı yakıtlı, Sıvı yakıtlı, Gaz yakıtlı) göre ayrı ayrı doldurulacaktır.

  2. Okul ve Kurum yöneticileri de bu bilgileri EVeP16 portalında ilgili yerlere kayıtlarını yapacaktır.

  3. Cihaz Bilgi Formlarının sisteme kayıtları, "Mekanik Tesisat Cihaz Bilgi Formlarının EVeP16 ya Girilmesi" başlığıyla açıklanan sunuya göre yapılacaktır.

  4. Okul/Kurumda ısı sistemleriyle ilgili bir yenileme veya değişiklik olduğunda Cihaz Bilgi Formları yeniden yetkili servise doldurtulacak ve Okul/Kurum yöneticileri de bu bilgilerin EVeP16 portalında ilgili yerlerde kayıtlarını yenileyecektir.

  5. Okul/Kurumda bulunmayan ısı sistemleri ve eklentilerine ait bilgilerin, varsa EVeP16 portalından silinmesi Okul/Kurum yönetimince sağlanacaktır.

Katı Yakıtlı Cihaz Bilgi Formu için tıklayınız.

Sıvı Yakıtlı Cihaz Bilgi Formu için tıklayınız.

Gaz Yakıtlı Cihaz Bilgi Formu için tıklayınız.


BENZER İÇERİKLER

Cihaz Bilgi Formlarının Girilmesi İşlemleri

Yetkili Servis Periyodik Bakım-Onarım Sözleşmesinin Yapılması

Harcama Yetkilisi, Okul/Kurum Müdürü ise

Baca Gazı Ölçüm Analiz Raporlarının Girilmesi