BİLGİ BANKASI / MEKANİK TESİSAT / VERİ GİRİŞ İŞLEMLERİ / Yetkili Servis Periyodik Bakım-Onarım Sözleşmesinin Yapılması

Aşağıdaki sunuda gösterilen aşamaları tamamlayıp, 3 nüsha olacak şekilde çıktı alınız. Alınan çıktıların her sayfasını taraflarca paraflayıp, son sayfasını imzalayarak mühürleyiniz. Nüshaların birini servise veriniz; birini okulda arşivleyiniz; diğerini de EVeP16 sistemi üzerinden onaylanmak üzere İlçe Enerji Birimi Komisyonu'na gönderiniz.

Yetkili Servisle yapılacak olan Bakım-Onarım Sözleşmesi, EVeP16 sistemi üzerinden sunuda anlatıldığı gibi gerçekleştirilecektir.


BENZER İÇERİKLER

Cihaz Bilgi Formlarının Girilmesi İşlemleri

Yetkili Servis Periyodik Bakım-Onarım Sözleşmesinin Yapılması

Harcama Yetkilisi, Okul/Kurum Müdürü ise

Baca Gazı Ölçüm Analiz Raporlarının Girilmesi