BİLGİ BANKASI / MEKANİK TESİSAT / VERİ GİRİŞ İŞLEMLERİ / Harcama Yetkilisi, Okul/Kurum Müdürü ise

İl Enerji Yönetim Birimi'nin belirlediği tavan fiyatlara göre, Okul/Kurum'un Yetkili Servisle yaptığı pazarlık sonucu imzalanan sözleşme gereğince fatura edilen tutarın, MEBBİS ve MYS sistemleri üzerinden ödenek talebinin yapılması işlemleri, aşağıdaki sunuda aşamalı bir şekilde anlatılmıştır. Ödenek Talebi, harcama yetkilisinin Okul/Kurum Müdürü olduğu durumlarda bu sunudaki hususlar dikkate alınarak yapılmalıdır.


BENZER İÇERİKLER

Cihaz Bilgi Formlarının Girilmesi İşlemleri

Yetkili Servis Periyodik Bakım-Onarım Sözleşmesinin Yapılması

Harcama Yetkilisi, Okul/Kurum Müdürü ise

Baca Gazı Ölçüm Analiz Raporlarının Girilmesi