BİLGİ BANKASI / BİNA / ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ / REFERANS ENERJİ TÜKETİMİ VE TASARRUF BİLDİRİM FORMATI

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu'na göre; enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik önlemlerin uygulanması ile özellik veya görünümleri kabul edilemez derecede değişecek olan sanayi alanlarında işletme ve üretim faaliyetleri yürütülen, ibadet yeri olarak kullanılan, plânlanan kullanım süresi iki yıldan az olan, yılın dört ayından daha az kullanılan, toplam kullanım alanı 50 m2 'nin altında olan binalar, koruma altındaki bina veya anıtlar, tarımsal binalar ve atölyelerde enerji verimliliği uygulanması işlemleri Kanun kapsamı dışındadır.

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu'na göre enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan (yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri veya toplam inşaat alanı 10.000 m2 ve üzeri) kamu binaları için Cumhurbaşkanlığının 15/08/2019 tarih ve 2019/18 sayılı Genelgesi uyarınca 2023 yılı sonuna kadar asgarî %15 enerji tasarrufu sağlanabilmesi için "Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu Hedefi ve Uygulama Rehberi" yürütülecek iş ve işlemleri tanımlanmıştır.

"Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi Ve Uygulama Rehberi Kapsamında Yapılacak Bildirim Formatı" Excel tablosunu tüm kamu kurum ve kuruluşlar aşağıda tarif edilen sunuya göre  doldurabilirler:

EKLER


BENZER İÇERİKLER

ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ YOL HARİTASI

ETÜD TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAMU BİNALARINDA ENERJİ TASARRUFU REHBERİ

REFERANS ENERJİ TÜKETİMİ VE TASARRUF BİLDİRİM FORMATI