BİLGİ BANKASI / BİNA / ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ / REFERANS ENERJİ TÜKETİMİ VE ENERJİ BİLDİRİM FORMATI (Yeni)

15/08/2019 tarih ve 2019/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu'na göre enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan (yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri veya toplam inşaat alanı 10.000 m2 ve üzeri) kamu binaları için 2023 yılı sonuna kadar asgari %15 enerji tasarrufu hedefi tanımlanmış, söz konusu Genelgenin uygulanmasına yönelik Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETBK) tarafından "Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama" ve Rehberi "Referans Enerji Tüketimi ve Tasarruf Bildirim Formatı" hazırlanarak https://enerji.gov.tr/tr-TR/Bakanlik-Duyurulari/Kamu-Binalarinda-Tasarruf-Hedefi-ve-Uygulama-Rehberi--­­ bağlantısı ile erişilebilecek şekilde ETKB'nin resmî internet adresi üzerinden yayınlanmıştır.

2019/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamına giren kamu binalarının 31 Mart 2020 tarihine kadar belirtilen formatta referans enerji tüketimleri ve sağlanan tasarrufları bildirmelerinin gönderilmesi ilgi (a) ve (b) sayılı yazılarımız ile talep edilmiş olmasına rağmen bugüne kadar Genelge kapsamına giren bir çok kurumun verileri göndermemeleri nedeniyle Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından Valiliğimize Tekit yazısı gönderilmiştir.

Kapsam dahilinde (yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri veya toplam inşaat alanı 10.000 m2 ve üzeri) kamu kurum ve kuruluşlarının 30 Haziran 2020 tarihine kadar Ek-­3'de Referans Enerji Tüketimi Bildirim Tablosu Uygulama Kılavuzu verilen açıklamalar doğrultusunda ETKB'ye yazılı olarak bildirim yapmaları, ayrıca söz konusu bilgilerin Ek­-4: Referans Enerji Tüketimi Bildirim Tablosu (Excel) dosyası olarak referanstuketim@enerji.gov.tr adresine elektronik posta ile gönderilmesinin sağlanması gerekmekte olup, söz konusu Referans Enerji Tüketimi Bildirim Tablosu ve Uygulama Kılavuzuna da Bursa Valiliği Enerji Yönetim Birimine ait http://evep16.gov.tr/ web adresinden de ulaşılabilmektedir.

Referans Enerji Tüketimi Bildirim Excel Tablosunu Kaymakamlıklar, Büyükşehir Belediyeleri ve/veya İl, İlçe Belediyeleri, Adliye Sarayları, Hastaneler, Üniversiteler, Yurtlar, Okullar, Spor Tesisleri ile diğer tüm İl ve İlçe Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait tüm binaların yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri veya toplam inşaat alanı 10.000 m2 değerleri dikkate alınmadan her bir yerleşke veya bağımsız bina için ayrı ayrı doldurularak ikinci bir ikaza meydan verilmeden 26 Haziran 2020 tarihine kadar Bursa Valiliği Enerji Yönetim Biriminin enerji@bursa.gov.tr, enerjiverimligi16@meb.gov.tr, adreslerine elektronik posta ile gönderilmesini ve yazılı olarak da bilgi verilmesini rica ederim.

EKLER


BENZER İÇERİKLER

ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ YOL HARİTASI

ETÜD TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAMU BİNALARINDA ENERJİ TASARRUFU REHBERİ

REFERANS ENERJİ TÜKETİMİ VE TASARRUF BİLDİRİM FORMATI