BİLGİ BANKASI / BİNA / ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ / Bursa Valiliği Enerji Yönetim Birimi Yönergesi Onayı

Bursa Valiliği Enerji Yönetim Birimi

Enerjinin etkin kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasına ilişkin 27/10/2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliği'nin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Kamu kurum ve kuruluşları enerji yöneticisi hizmetlerini daha efektif yürütmek üzere kurumsal yapılanmalarına uygun olarak bünyelerinde merkez enerji yönetim birimi oluşturarak kapsama giren binalarda ilgili faaliyetleri yürütür. Enerji yönetim birimi kuruluşuna ve işleyişine ilişkin düzenleme Bakanlığın uygun görüşü alınarak yapılır." hükmü gereğince hazırlanan Valiliğimizin  "Bursa Valiliği Enerji Yönetim Birimi Yönergesi" ve "Kurum Enerji Yönetim Birimi Yönergesi" Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca da uygun görülerek onaylanmıştır.Enerjinin etkin kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasına ilişkin 27/10/2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliği'nin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Kamu kurum ve kuruluşları enerji yöneticisi hizmetlerini daha efektif yürütmek üzere kurumsal yapılanmalarına uygun olarak bünyelerinde merkez enerji yönetim birimi oluşturarak kapsama giren binalarda ilgili faaliyetleri yürütür. Enerji yönetim birimi kuruluşuna ve işleyişine ilişkin düzenleme Bakanlığın uygun görüşü alınarak yapılır." hükmü gereğince hazırlanan Valiliğimizin  "Bursa Valiliği Enerji Yönetim Birimi Yönergesi" ve "Kurum Enerji Yönetim Birimi Yönergesi" Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca da uygun görülerek onaylanmıştır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıca onaylanan yönergeler kapsamında  2020-2023 yılları arasında tasarruf hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması amacıyla  Bursa Valiliği Enerji Yönetim Birimi bünyesinde aşağıdaki birimler, komisyonlar ve platform oluşturulacaktır.

1-İl Enerji Yöneticisi: Enerji Yöneticisi Sertifikası sahibi, tercihen ulusal veya uluslararası ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile ilgili iç tetkik veya baş tetkikçi eğitimi almış, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununa ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik, genelge ve tebliğ hükümlerine göre enerji yönetimi kapsamındaki çalışmalardan sorumlu Birim Amiridir.

2-İl Enerji Yönetim Birimi:

a) Yönetim Sistemleri Birimleri: Yönerge hükümlerini gerçekleştirmek amacıyla ihtiyaca göre İl Enerji Yönetim Birimi altında Elektrik, Su, Mekanik Tesisat, Bina, BT, Kalite Yönetim Sistemleri ile farklı amaçlar için oluşturulan birimlerdir

b) Yönetim Sistemleri Komisyonu: Enerji verimliliği çalışmalarında ortak kültür oluşturmak amacıyla alanındaki Kamu Kurumları, Kamu Kurumu niteliğindeki kuruluşlar, yerel yönetimler, STK'lar ile birlikte oluşturulan komisyonlardır

c) Enerji Verimliliği Platformu: İl genelinde yapılan iyi örneklerin paylaşımını yapmak ve ortak kültür oluşturmak amacıyla; Kamu Kurumları, Kamu Kurumu niteliğindeki kuruluşlar, yerel yönetimler ve STK'lardan oluşturulan platformdur

3-Kurum Enerji Yönetim Birimi: İl Genel İdare Kuruluşları/Birimleri, Yerel Yönetimler ve Üniversiteler bünyesindeki kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalarda; Kurum Enerji Yönetim Birimi Yönergesi kapsamında görevleri yerine getiren birimdir

ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ YÖNERGELERİ

Ek-1: 10.06.2020 tarihli ve 39362532-010.04-E.14481 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Uygun Görüş Yazısı

Ek-2: Bursa Valiliği Enerji Yönetim Birimi Yönergeleri Duyuru Yazısı

Ek-3: Bursa Valiliği Enerji Yönetim Birimi Yönergesi ( pdf / doc ) (13 sayfa)

Ek-4: Kurum Enerji Yönetim Birimi Yönergesi ( pdf / doc ) (11 sayfa)


BENZER İÇERİKLER

Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi Araştırma Raporu

Enerji Performans Sözleşmesi

2021 Referans Enerji Tüketimi ve Tasarruf Bildirim Formatı

Asansör Bakım Yetkili Firmaları