EVep16 Yazılım

28.10.2017

EVeP16 YAZILIMI

  • Mevcut enerji kaynaklarının belirlenmesi,
  • Kurumsal Enerji Hafızasının oluşturulması,
  • Geçmiş ve güncel enerji kullanımı ve tüketiminin ölçülmesi,
  • Güncel verilere dayalı olarak enerji tüketimi analizi,
  • Kullanılan enerji türüne göre ölçme ihtiyaçlarını belirleyip periyodik olarak gözden geçirme,
  • Akıllı Şebeke Teknolojisi ile izleme ve ölçmede kullanılan donanımın doğru ve tekrarlanabilir veriler üretmesini sağlama,
  • Enerji performansından önemli sapmaları araştırma ve bunlara karşı harekete geçme senaryolarını içermektedir.

ENERJİ BİLGİ BANKASI (ENERJİ HAFIZASI)

Enerji Yönetim Sisteminin temel unsurlarını ve bu unsurların birbirleriyle etkileşimini açıklamak için yazılı ve elektronik ortamda bilgiler oluşturmalı, uygulamalı ve sürekliliği sağlanmalıdır. Bu amaçla merkezin içerisinde Millî Eğitim Bakanlığı sunucularında Enerji Yönetim Sistemleri Bilgi Bankası oluşturuldu.

ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ KAZANIMLARI

MALÎ KAZANIMLAR

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında İl Enerji Yönetim Birimi'nin okullarda yaptığı çalışmalar sonucunda:
45 Asansör ücretsiz olarak kırmızı etiketten yeşil etikete dönüştürülerek 1.350.000TL,
Elektrikte kompanzasyon çalışmaları ile reaktif cezaların önüne geçilerek, 415.000TL,
Doğalgaz güvence bedellerinde 86 okulda yapılan düzeltmeler sonucunda 1.600.918TL,
Su çalışmalarında Orhangazi, İnegöl, Yenişehir ve İznik'te yapılan geçmiş dönem borcu analizleri ve kayıp kaçak önleme çalışmalarından 2.200.000TL,
Toplamda 5.565.918TL malî kazanç elde edilmiştir.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KAZANIMLARI

Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okul/kurumlarda yaşam ve hizmet standartlarından ödün vermeden, daha az enerji tüketimi ile daha çok ve kaliteli hizmet verilmesini sağlayarak, çağımızın en değerli kaynağı olan enerji alanında ülkemiz adına tasarrufta bulunduk.

İŞ GÜVENLİĞİ KAZANIMLARI

Isıtma sistemleri ve elektrik sistemlerinde yaptığımız çalışmalarla yaklaşık 2,5 milyon insanımıza hizmet veren eğitim kurumlarımızı daha güvenli hâle getirdik.

ÇEVRE KORUMA KAZANIMLARI

Isıtma sistemlerindeki Periyodik kazan bakımı ve onarımlarıyla, bacagazı emisyon değerlerini standart ölçülere çekerek çevre korunmasına yardımcı olduk.

SONUÇ

Enerji Yönetim Sistemleri Bilgi Bankası ile;

m2'de enerji tüketiminde %39,56,
Kişi başına enerji tüketiminde %34,56 oranlarında yüksek tasarruf potansiyeli belirledi.

Finansal şartlar, okul ve kurum şartları, teknolojik seçenekler ile ilgili paydaşların görüşleri göz önünde bulundurularak, okul/kurumlarda enerjinin verimsiz kullanılması ile etkin mücadele etmek amacıyla, enerji yönetimi birimi Mekanik Tesisat, Elektrik Tesisleri, Asansör Sistemleri, Su Sistemlerinde çalışmalar yapılıp EVeP16 (Enerji Verimliliği Portalı) ile yönetilmektedir.

HEDEFLERİMİZ

Bursa'daki bütün enerji tüketimlerinde sayaç otomasyonuna geçerek;
Enerji israfı, kayıp-kaçak ve malî kayıpları ortadan kaldırmak.

Enerji bilgi bankası ile;
Geçmişteki enerji tüketimleri üzerinden yapılacak analiz ve değerlendirmeler sayesinde enerji verimliliği alanında sürdürülebilir enerji politikası oluşturmak ve uygulamak.

Enerji Verimliliği çalışmalarının tüm Türkiye'ye yayılmasına bilgi ve birikimlerimizle katkıda bulunmak.

ÇALIŞMA GÖRSELLERİ

Benzer Çalışmalar