Türkiye'deki İklim Değişikliği 2017 Yılında 1.9 Milyar Dolarlık Hasar Yarattı.

04.01.2019

İncelemesi yapılan 56 ülkenin hiç birinin durumu tersine çevirmeyi hedeflemediği sonucu elde edilirken bilim insanlarının bu sonuca ulaşmasındaki sebeplerden birinin amaca ulaşmaya yönelik yeterli siyasi iradenin olmamasından kaynaklandığı dile getirildi.

Diğer yandan sıralamada yer alan 56 ülkenin, küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 90?ından sorumlu olduğu ifade edilirken dünyayı küresel ısınmadan korumaya yönelik birtakım önlem alan ülkeler de yer alırken raporda çevreyi korumaya yönelik önlem alan ülkeler, 100 puan üzerinden değerlendirilerek sıralandı.

HABER GÖRSELLERİ


Benzer Haberler

Dünya Bankasından Türkiye Açıklaması

Kamu Binalarında Enerji Performans Sözleşmesi

Kamu Binalarında %15 Enerji Tasarrufu Hedefi

TL Bazlı YEK Destekleme Mekanizması