Kamu Binalarının Enerji Verimli Yenilenmesine Yönelik Rehber

24.10.2020

#KAMU_BİNALARININ_ENERJİ_VERİMLİ_YENİLENMESİNE_YÖNELİK_REHBER

Mevcut kamu binalarının enerji tüketiminin azaltılması, enerji verimliliği, iç mekân kalitesinin artırılması, güncel mevzuata uyum ve diğer gereksinimler sebebiyle kamu binalarında yapılacak tadilatlarda tasarım (projelendirme) süreci, inşaat süreci, "test ayar dengeleme (TAD)" ve işletme sürecinde dikkate alınması uygun olacak önerileri içeren rehber doküman Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Meslekî Hizmetler Genel Müdürlüğü internet sayfasında yayınlanmıştır.

#energymanagement #evep16 #enerjiverimliligi #enerjiverimliliği #enerjitasarrufu #ekb #verimlilik #yazilim #inavasyon #energy #enerjiizleme #energy efficiency #sustainability #meb proje #smartcity #iso50001 #bursa #meb

https://webdosya.csb.gov.tr/db/meslekihizmetler/icerikler/kamu-b-nalarinin-enerj--ver-ml--yen-lemes-ne-yonel-k-rehber-20201014100010.pdf

HABER GÖRSELLERİ


Benzer Haberler

Kamu Binalarında Enerji Performans Sözleşmesi

Kamu Binalarında %15 Enerji Tasarrufu Hedefi

TL Bazlı YEK Destekleme Mekanizması

Tasarrufta Yıldırım Farkı