Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Plânı

26.10.2020

#Ulusal_Enerji_Verimliliği_Eylem_Plânı

2017-2023 yılları arasında uygulanacak Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Plânı kapsamında bina ve hizmetler, enerji, ulaştırma, sanayi ve teknoloji, tarım ve yatay konular olmak üzere toplam 6 kategoride tanımlanan 55 eylem ile 2023 yılında Türkiye?nin birincil #enerji_tüketiminin %14 #azaltılması_hedeflenmektedir.

2023 yılına kadar kümülatif olarak 23,9 MTEP tasarruf sağlanması ve bu tasarruf için 10,9 milyar ABD Doları yatırım yapılması öngörülmektedir. 2017 fiyatları ile 2033 yılına kadar sağlanacak kümülatif tasarruf 30,2 milyar ABD Doları olup bazı tasarrufların etkisi 2040 yılına kadar devam edecektir.

UEVEP kapsamındaki eylemler çerçevesinde 2019 yılı kümülatif olarak enerji verimliliğine toplamda 960 milyon ABD Doları parasal karşılığı olan 2.744 KTEP enerji tasarrufu sağlanmıştır.

#energymanagement #evep16 #enerjiverimliligi #enerjiverimliliği #enerjitasarrufu #ekb #verimlilik #yazilim #inavasyon #energy #enerjiizleme #energy efficiency #sustainability #meb proje #smartcity #iso50001 #bursa #meb

https://enerjiapi.etkb.gov.tr/Media/Dizin/EVCED/Raporlar/Ulusal%20Enerji%20Verimlili%C4%9Fi%20Eylem%20Plan%C4%B1/ulusal_enerji_verimlilig%CC%86i_eylem_plani20172018_gelis%CC%A7imi_o%CC%88zet_raporu.pdf

HABER GÖRSELLERİ


Benzer Haberler

Kamu Binalarında Enerji Performans Sözleşmesi

Kamu Binalarında %15 Enerji Tasarrufu Hedefi

TL Bazlı YEK Destekleme Mekanizması

Tasarrufta Yıldırım Farkı