Mehmet BEKTAŞ - Destek Hizmetleri Birim Şefi

Görevli Olduğu Kurum: Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Görevi: Destek Hizmetleri Birim Şefi
Mail: mehmetbektas876@mynet.com.tr