Mehmet AKTEPE - 1.Eğitim Bölgesi Koordinatör Okul Müdürü

Görevli Olduğu Kurum: 15 Temmuz Şehitleri And. İ.H.L.
Görevi: Okul Müdürü