ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Projesi

21.08.2017

Toplam Kalite, bir kuruluşun içinde "kalite"yi odak alan, kuruluşun bütün üyelerinin "katılım"ına dayanan, koşulsuz müşteri memnuniyeti yoluyla uzun vadeli başarıyı amaçlayan ve kuruluşun bütün üyelerine ve topluma yarar sağlayan bir yönetim yaklaşımıdır. Eğitim, kalite çemberleri uygulamasını kuruluşta yaygınlaştırabilmek ve hayata geçirebilecek uzmanların yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi   

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi      

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Baş Tetkik Görevlisi EğitimiIR ( IRCA Onaylı )

            Yıldırım İlçesinde Kalite Yönetim Sisteminin Projesinin (KYSP) uygulanmasına yönelik Kalite Danışmanları kalite yönetim sistemlerinin yapısında tek tiplilik veya dokümantasyonu sağlamak amacıyla kuruluşun büyüklüğü, organizasyon yapısı, prosesleri, özel amaçları, karşılaştığı riskler, değişen ihtiyaçlar, kuruluşun sağladığı ürünleri içeren  ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi, , ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi ve Danışmalık hizmeti verecektir.      

            Projenin başarısı ve etkinliği artırmak için MEB Hizmetiçi birimi tarafından proje çalışmaları kapsamıda görevli Kalite Temsilcilerine; Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri Kursu, Organizasyon Yönetim ve Liderlik Kursu, Beden Dili Kursu, Çatışma ve Stres Yönetimi Kursu, Kalite Yaklaşımı Kursu, Süreç Yönetimi Kursu, Sunum Teknikleri Kursu, Problem Çözme Yöntem ve Teknikleri Kursu, Rapor Hazırlama Teknikleri Kursu, Kalite Yöneticileri için ; Halkla İlişkiler Kursu, Stratejik Planlama Kursu, Takım Çalışması ve Kalite Kursu, Eğitimde Kalite ve Akreditasyon Kursu, İnsan Kaynakları Yönetim Kursu, Risk Analizi Kursu,Performans Yönetim Süreci Kursu, Toplantı ve Zaman Yönetimi Kursu eğitimleri ücretsiz verilerek projenin hedef gruplar için sürdürülebilirliği sağlanacaktır. 

             Kalite Yönetim Sistemi Projesi (KYSP) Yıldırım Kaymakamlığı bünyesinde  Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü, Yıldırım Kaymakamlığı  Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürülüğüne bağlı İlkokul, Ortaokul, Lise ve dengi okul/kurumlarda  görevli personel arasından seçilen Kalite Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi için  15(onbeş) kişi ,  Uygulama Eğitimi için 15(onbeş)kişi,  İç Tetkikçi Eğitimi için 15(onbeş) kişi , Baş Tetkikçi Eğitimi için 10(on)kişi toplam 55 (ellibeş) kişi eğitim alacaktır.

PROJE GÖRSELLERİ