İSO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Projesi

21.08.2017

         Hali hazırda kullanmakta olduğumuz sınırsız olmayan ve sınırsız olmadığı içinde maliyetleri yüksek olan enerji kaynaklarımızı dünya standartlarında kullanmak ve bu sayede en az enerji  tüketimi ile en yüksek verim elde ederek, enerji verimliliğini arttırmak,ülke ekonomisine katkı sağlamak,rekabetçi serbest piyasa ortamında,en az enerji  tüketimi ile çok daha yüksek oranda verim elde etmek prensibini,kendimize ve çalışanlarımıza benimseterek,ülke ekonomisine katkı sağlamak,diğer kurum ve kuruluşlara örnek teşkil etmek ve bu anlamda bizden sonraki gelecek nesillerimize,daha yeşil ve temiz bir şehir,ülke ve dünya bırakmak.

         Şu an kullanmakta olduğumuz ve sınırsız olmayan enerji kaynaklarımızın dünya standartlarında kullanımını sağlayarak,tasarruf etmek,minimum enerji ile,maksimum verim sağlamak,ülke ekonomisine katkı sağlayıp,ülkemizin milli servetlerine sahip çıkmak ve bu sayede gelecek  nesillerimize daha temiz ve güzel bir şehir,ülke ve dünya bırakmak.                                                                                                        

          ISO 50001 sisteminin esas amacı enerjinin verimli kullanımını kayıt altına almak ve sürekliliğini sağlamaktır. Bu amaçla yıldırım ilçesi bünyesinde BEBKA tarafından desteklenen APİS Enerji Verimliliği Projesi, Enerji Yönetcisi eğitimi ve ISO 50001 Enerji yönetim sistemi eğitimiyle VAP ( Verimlilik artırıcı projeler) yapmayı hedeflemekteyiz.

           İSO 50001 kalite sistemiyle kullanılan enerji miktarlarının izlenmesi, sürekliliğini sağlamak,elde edilen veriler ışığında enerji verimlilik çalışmalarının yürütülmesi ve kamuya maliyetlerinin hesaplanmasında detaylı çalışmalar yapabilme yeteneği kazandıracaktır.

            Kendi bünyemizde yapılan uygulamadan elde edilen bilgi ve tecrübeyle Bursa ilindeki   kamu kurumu ve kuruluşlarında uygulanması konusunda danışmanlık ve teknik destek sağlanması planlanmaktadır.

Hedef Grup – Yıldırım Kaymakamlığına bağlı kurumlar

Nihai Yararlanıcılar – Yıldırım  sınırları içersinde bulunan kaymakamlığıa bağlı ana faaliyet birimleri  öncelikli olmak üzere diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları .         

  1. Hedef Gruplar – Yıldırım Kaymakamlığı bünyesinde bulundurduğu tüm kamu kurumlarının enerji altyapısın iyileştime  çalışması yapmak ve farkındalık oluşmaktadır.
  2. Nihai Yararlanıcılar – Yıldırım ilçesi  içersindeki kamu ve kamu kuruluşları  öncelikli olmak üzere, diğer ilçelere tüm kamu kurum ve kuruluşlarında öncü olmak.

 

PROJE GÖRSELLERİ