BOSB Smart Grid Projesi

21.08.2017

Enerji tüketiminde en büyük paya sahip kamu binaları ve sanayi tesislerinin mimari tasarım, ısıtma, soğutma, ısı yalıtımı, sıcak su, elektrik tesisatı ve aydınlatma konularındaki normları, standartları, asgari performans kriterleri ile bütüncül bir yaklaşımla enerji performansının iyileştirilmesi gerekmektedir.

2023 stratejik vizyonu doğrultusunda, enerji verimliliği uygulamalarının yoğun olarak konuşulmaya başlandığı günümüzde ülkemizin küresel platformda daha etkin, daha güçlü ve daha saygın bir konuma sahip olması amacıyla enerji tasarrufunu sürdürülebilir hale getiren, mevcut elektrik-doğalgaz ve su şebekelerinin hızlı bir şekilde yöneten, izleyebilen ve tüketilen enerji kayıplarını kontrol altına alabilen SMART GRİD (Akıllı Şebekelere)  kavramı doğmuştur.

Bursa Organize Bölge Müdürlüğü,  Enerji Verimliliği Derneği Bursa Şubesi ve Yıldırım Kaymakamlığı ve paydaşların katılımı sonucu Kamu-Sanayi-STK işbirliğiyle hazırlanan bu çalışma 2011–2023 T. C. İklim Değişikliği Eylem Planı 3E kuramı (Enerji-Ekonomi-Ekoloji) gereği Türkiye ekonomisine yön veren Organize Sanayi Bölgeleri için akıllı şebeke yatırım planı BOSB Smart Grid Fizibilite projesidir.

 Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından 2014 Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında Bursa Organize Sanayi Bölgesi ve Yıldırım Kaymakamlığına bağlı okullara yönelik enerji alt yapısına yönelik yatırım kararları öncesinde söz konusu olacak yatırım değeri, karlılık oranını ortaya koymak için yatırım projesi ile ilgili önemli bütün hususların değerlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalardır.

BOSB Smart Grid Projesi Akıllı Şebeke Sistemleri sektörü yenilikçilik, girişimcilik ve kümelenme faaliyetlerinin oluşması, büyümesi, yatırım ve istihdam kapasitesi hakkında ön bilgilere ulaşılacak, bu bilgiler genel enerji verimliliği çalışmalarında kullanılacaktır. Kamu-STK-Sanayi kuruluşları arasındaki işbirliğinin gelişmesi, ortak çalışma ve proje kültürünün yaygınlaşmasına ve yeni projelerin hayata geçirilmesine kolaylık sağlayacaktır.

PROJE GÖRSELLERİ