TARIM HAVZASI YENİ. ENERJİ KAY. TARIMSAL DES. PROJESİ

08.09.2017

Ülkemizde tarım sektörü, son yıllarda azalan su kaynakları, toprakların verimsiz kullanımı, üretim stratejilerinin plansızlığı gibi olumsuzluklarla birlikte artan nüfus ve gıda talebine karşı tüm dünyada olduğu gibi, önemini arttıran sektördür.  Genel enerji tüketimimizin yaklaşık %5’ini kullanan bu sektörde enerjinin verimli kullanımı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji politikaları ve stratejik yol haritalarında yer alması bir zorunluluktur.

Bu çalışma Bursa Yenişehir havzası referans olmak üzere; tarım havzalarında enerji ve su kaynakları yönetimini yenilenebilir enerji kaynaklarıyla birlikte ele alan bir ön değerlendirme rapor çalışmasıdır. Ayrıca bu tür havzalarda tarladan markete kadar lojistik zincirde ürünlerin işlenmesi, soğuk muhafazası gibi süreçler için entegre tesisleşmenin önemini değerlendirilmiştir.

Çalışmada tesislerle birlikte havzanın enerji ihtiyacının karşılanmasında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ilişkin öneriler oluşturulmuştur. Bu rapor Yenişehir tarım havzasının yenilenebilir enerji kaynaklı tarımsal destekleme projesi için bir fizibilite hazırlama faaliyetinin değerlendirildiği rapordur.  

Çalışmada rapor kendi içinde üç ana bölümde planlanmıştır. Birinci bölümde Yenişehir tarımsal potansiyeli ve enerji ihtiyacı incelenmiş, ikinci bölümde Yenişehir Güneş Enerji potansiyeli ve güneş enerji sistemleri hakkında kısa bilgi verilmiş ve örnek bir analiz değerlendirmesi sunulmuştur. Son bölümde sonuçlar ile birlikte Yenişehir tarım havzası yenilenebilir enerji kaynaklı tarımsal destekleme projesi için önerilerde bulunulmuştur. 

 

PROJE GÖRSELLERİ