İSO 14064 Sera Gazı Emisyon Eğitimi

08.09.2017

Küresel ısınmada en büyük payı alan sera etkisi nedir? Güneşten gelen dalgalı radyasyonun bir kısmı doğrudan atmosfer tarafından uzaya verilirken, bir kısmı da yeryüzü tarafından emilir. Isınan yeryüzünden salınan uzun dalgalı radyasyonun önemli bir bölümü tekrar atmosfer tarafından emilir. Atmosferdeki gazların kısa dalgalı güneş ışınlarına karşı çok geçirgen, yeryüzünden verilen uzun dalgalı radyasyona karşı ise biriken sera gazları nedeniyle daha az geçirgen olması sonucunda, yere yakın kısımların beklenenden daha fazla ısınması olayına atmosferin SERA ETKİSİ denilmektedir.

Karbon ayak izi; birim karbondioksit cinsinden ölçülen, kurum veya bireylerin ulaşım, ısınma, elektrik tüketimi vb. faaliyetlerinden kaynaklanan toplam SERA GAZI EMİSYON miktarıdır. Yasal zorunluluk, kurumsal sosyal sorumluluk, müşteri veya yatırımcı talepleri, pazarlama ve kurum imajı ve sera gazı emisyonu azaltımı (zorunlu/gönüllü) emisyon ticareti mekanizmalarına katılımı ile Karbon Sera Gazı Emisyon miktarı hesaplanmaktadır. Bu çalışmada, hayatımızı her anlamda etkileyen sera gazı emisyonları ile mücadele yürütülecek karbon yönetim stratejileri ile ilgili bilgiler öğrenilecektir. Karbon yönetiminin önemi ve gerekliliği, dünya ve Türkiye’deki yürütülen çalışmalar göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir. Karbon yönetimi konusuna uluslararası kabul görmüş olan ISO 14064 serisi standartlar üzerinde çalışmalar yapılacaktır. Sürdürülebilir bir karbon yönetimini prensip edinen kuruluşların, sera gazı envanterlerini hazırlayıp, bağımsız bir kuruluşa doğrulatma yoluna giderek riskleri minimize etme, rekabetçilik, liderlik, çevresel ve sosyal sorumluluk ile birlikte geleceğe yönelik yapılması gereken çalışmalar planlanacaktır.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koymuş oldukları BU HEDEFLERE ULAŞMALARI İÇİN GELECEĞİMİZ OLAN ÖĞRENCİLERİ BİLİNÇLENDİRMEMİZ gerekmektedir. Bundan dolayı İklim değişikliği ile mücadele ve iklim değişikliğine uyum, karbon emisyonuna azaltamaya yönelik yapılacak çalışmalar okullardan başlanması gerekmektedir. 

PROJE GÖRSELLERİ