Yenilenebilir Enerjide Eğitim Çalıştayı

08.09.2017
            Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret Sanayi Odası, Yıldırım Kaymakamlığı, Bursa Kent Konseyi, Enerji Verimliliği Derneği Bursa Şubesi, Teknik Eğitim Vakfı işbirliğine ile 23/24/25 Mayıs  2015 tarihlerinde Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Programı kapsamında eğitim veren  Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanında görevli öğretmenlerin “Türkiye’den Meslek Liseleri Bursa’da Buluşuyor” sloganıyla   YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM ÇALIŞTAYI yapıldı.
             5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu, Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik ve 2008/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kamu kurum ve kuruluşlarında enerjinin etkin ve verimli kullanılmasına yönelik  2008 yılında Ulusal Enerji Verimliliği Hareketini başlatmıştır.  
             Enerji Verimliliği Derneği  ve Teknik Eğitim Vakfı  enerjinin etkin ve verimli kullanılabilmesi için farkındalık oluşturmak, ayrıca bilimsel ve teknik araştırmalar yaptırmak ve sonuçlarını kamu kuruluşları ve vatandaşlar ile paylaşarak verimliliği arttırmak için ortak hareket etme kararı almıştır.
Bu işbirliği ile  Yenilenebililir Enerji Teknolojileri, düşük karbon teknolojileri ile enerji etkin ve verimli kullanan çevre dostu uygulamalar gibi toplumun her katmanı için geniş uygulama alanı bulan yenilikçi uygulamaların bir eğitim süreci ile farkındalığın ve bilincin geliştirilebileceğini değerlendirmektedir. 
Söz Konusu faaliyette; Enerji Verimliliği Derneği Bursa Şubesi ve Teknik Eğitim Vakfı; Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alan eğitimlerinde bütüncül yaklaşıma katkı vermek, bu konuda alan şeflerini ve öğretmenlerini bir araya getirerek eğitim ve program geliştirme çalışmalarını üniversite, imalat uygulama sektörleriyle buluşturmak, eğitim sürekliliğini ve geliştirilmesini bir sivil toplum kuruluşu olarak destekledi.
Çalıştay, Yenilenebilir Enerji Alanı programlarının sanayi, üniversite ve uygulayıcılar ile tartışılması, teknoloji ve uygulama bilgilerinin alana kazandırılması, eğitim  modelleri ve geliştirilmesi konuların  kapsayacaktır. Çalıştay gündem konuları aşağıda örnek olarak çıkarılmıştır. 
            Örnek Gündem :
1. Yenilenebilir Enerjide Alan Yeterliliklerinin Tanımı: MEGEP te tanımlanan Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanının yeterli tanımlamalara sahip olmadığı sadece güneş ve rüzgar ile sınırlandırıldığı değerlendirilmiştir.  Çalıştay da tartışma konularından biri olarak önerilmiştir.  (Biyokütle, biyogaz, hidrojen, dalga, jeotermal vb. ) Alan yeterliliklerinin tanımlanması, Dal yeterliliklerinin tanımlanması, Modül  yeterliliklerinin tanımlanması,
2. Eğitim ve yardımcı materyallerin ihtiyaçlarının tanımlanması,
3. Öğrencilerin alan yönlendirilmesi sürecinin değerlendirilmesi,
4. Okul Sanayi işbirliği ve Staj uygulamaları,
          Yukarıdaki gündelerine göre başarılı bir çalıştay gerçekleştirildi.
            Başarılı bir çalıştay olması dileğiyle.
 
                                                                                                    Çalıştay Tertip Komitesi

PROJE GÖRSELLERİ