"SIFIR ATIK İLE ENGELLERİ AŞIYORUZ" MAVİ KAPAK TOPLAMA KAMPANYASI

SIFIR ATIK / MAVİ KAPAK TOPLAMA KAMPANYASI

"SIFIR ATIK İLE ENGELLERİ AŞIYORUZ"
MAVİ KAPAK TOPLAMA KAMPANYASI


Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 17 İlçe Belediyesi ve yetkili geri dönüşüm toplama firmaları ile birlikte okullar/kurumlar arası MAVİ KAPAK TOPLAMA KAMPANYASI 2020-2021 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilecektir. En çok mavi kapak toplayan okullar 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek törende ödüllendirilecektir.

"SIFIR ATIK İLE ENGELLERİ AŞIYORUZ" mavi kapak toplama kampanyası ile amacımız; geri dönüşebilen mavi kapakları ayrı toplayarak, çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek ve geri dönüşümünü sağlamak, Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullarda çevre bilincini aşılayarak geleceğin büyüklerini bilinçlendirmek ve böylelikle ilerleyen yıllarda daha temiz ve yaşanabilir bir çevreye kavuşmaktır.

A) Kampanyanın Tarafları: Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 17 İlçe Belediyesi ve Yetkili Lisanslı Geri dönüşüm Firmaları,

B) Kampanyanın Amacı: Bursa Engelliler Federasyonu tarafından DR. AYTEN BOZKAYA SPASTİK ÇOCUKLAR HASTANESİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ve Türkiye’nin tek hastanesi olan ve orada tedavi gören hastaların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gönüllü insanların "mavi kapak" olarak bilinen "plastik kapak kampanyası" toplum tarafından desteklenen çalışmasıdır. "SIFIR ATIK İLE ENGELLERİ AŞIYORUZ PROJESİ" ile tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları hem bireysel hem kurumsal olarak ortopedik engelli bireyin tek başına hareket etmesini, özgürce gezmesini, alışveriş yapabilmesini ve yaşadığı dünyayı keşfetmesini sağlayabilmeleri amacıyla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü, Bursa Engelliler Federasyonu, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğün koordinatörlüğünde İl Millî Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okul/kurumlarda mavi kapak toplamaktır.

C) Kampanyanın Hedefleri:Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı sınırları içerisinde bulunan anaokulları, ilköğretim okulları, ortaöğretim okulları ve liselerden mavi kapak toplamak, her sene düzenli bir şekilde toplayarak çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek ve geri dönüşümünü sağlamak engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak, okullarda çevre bilincini aşılamak ve böylelikle ilerleyen yıllarda daha temiz ve yaşanabilir bir çevreye kavuşmaktır.

D) Kampanya Süresi: Kampanya 2020-2021 eğitim-öğretim yılı süresince uygulanacaktır. Kampanya süresince okullarda toplanacak mavi kapaklar, belediyeden yetkilendirilmiş lisanslı geri dönüşüm toplama firmalarınca okul idarelerinin talebiyle teslim alınacaktır.
Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşebilen mavi kapaklara bir değer katarak çevre kirliliğine, doğal kaynakların kaybına neden olacak ürünleri gönüllü olarak katma değer yaratıp ekonomiye katkı sağlamak.
Serebral Palsi hastalarına akülü veya manuel tekerlekli sandalye, yara minderli sandalye veya işitme cihazı gibi insanların özgürce hareket edebilmelerini sağlayacak projeden elde edilen gelirle araçların alımını sağlamak.

E) Kampanyanın Değerlendirmesi İlçe: Kampanya süresince; İlçe genelinde öğrenci sayısı dikkate alınmaksızın her ilçede en çok mavi kapak toplayan Okul/Kurum İlçe Belediyesince birincilik ödülü ile ödüllendirilecektir.

F) Kampanyanın Değerlendirmesi İl: Kampanya süresince; İl genelinde öğrenci sayısı dikkate alınmaksızın en çok mavi kapak toplayan Okul/Kurum 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek törende ödüllendirilecektir.

G) TARAFLARIN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI:

Bursa Büyükşehir Belediyesi;

Mavi Kapak Toplama Kampanyası sürecinin koordinasyonu ve kampanya tanıtımının yapılması. Toplana mavi kapakların 17 ilçe belediyeye ait mavi kapak toplama merkezinden alıp, geri dönüşüm toplama tesislerine aktarmak amacıyla araç tahsisinde bulunmak. 5 Haziran dünya çevre günü etkinlikleri kapsamında yapılacak ödül törenine yönelik salon tahsisi, ikram ve ağırlama giderlerinin karşılanması, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine katkı sağlanması, ulusal ve yerel basına duyurularının yapılması.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü;

Mavi Kapak Toplama Kampanyası için gerekli Resmi yazışma ve olurlarının alınması, kampanya duyurusunun tüm okul/kurumlara yapılması ile sürecin koordinasyonundan sorumludur. Tüm okulların katılımını sağlamak, okullarda eğitim ve duyuların yapılması dünya çevre gününe katılacak okulların belirlenmesi ve organize edilmesi,

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün Görev ve Sorumlulukları;

Mavi Kapak Toplama Kampanyası için gerekli resmi yazışma ve olurlarının alınması, ulusal arenada tanıtım ve duyuru yapılması eğitim faaliyetlerine katkı sunmak, mevzuat konusunda yarışma toplamayı denetlemek, yetkili geri dönüşüm toplama firmalarının faaliyetlerini denetlemek firmaların yükümlüklülerini yerine getirmesinde gerekli koordinasyon sağlamak, veri girişlerini kontrol etmek,

İlçe Belediyelerinin Görevleri;

1. Kampanya sorumlusu belirlemek, iletişim bilgilerini İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile okul ve kurumlara duyurmak
2. Kampanya dâhilinde İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri ile yapılması gereken resmi görüşmeleri ve yazışmaları yapmak,
3.İlçesindeki anaokulu, ilköğretim, ortaöğretim ve liseleri EVeP16 Sisteminden tespit etmek, iletişim bilgileri, sorumlu öğretmen vb bilgileri içeren bir çizelgeleri yetkili geri dönüşüm toplama firmalarına vermek,
4. Okullarda biriken mavi kapakları tutanak karşılığı yetkili geri dönüşüm toplama firmalarınca teslim alınıp, kayıt altına alınmasını sağlamak,
5. Yetkili geri dönüşüm toplama firmalarınca kampanya süresince aylık olarak tutanak karşılığı toplanan mavi kapaklarıaylık toplam miktarını lisanslı firmadan alıp, İl Millî Eğitim Müdürlüğü EVeP16 sisteminden kontrolünü sağlamak,
6. Gerekli durumlarda, okullarda birikecek mavi kapakları tutanak ile tartarak teslim almak, uygun bir yerde depolamak ve/veya yetkili geri dönüşüm toplama firmasına teslim etmek,
7. Kampanya esnasında yapılacak eğitim çalışmalarını düzenlemek veya düzenlenecek eğitim çalışmalarına katkıda bulunmak,
8. Dünya çevre günü kapsamında ilçesinde dereceye giren okulları ve özel eğitim kurumlarını talep etmeleri durumunda ulaşım faaliyetlerini sağlamak,
9. İlçe içerisinde okullarda doğabilecek sorunları eş zamanlı olarak İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne raporlamak,
10. Billboardlarda kampanyaya yer vermek.

Yetkili Geri Dönüşüm Toplama Firmalarının Görevleri;

1. Kampanya sorumlusu görevlendirmek, okul/kurum müdürleri ile iletişimlerini sağlamak,
2. Okullarda birikecek mavi kapakları tutanak ile tarttırıp teslim almak,
3. Okullarda tutanak karşılığı alınan mavi kapakları kayıt altına almak,
4. Teslim alınan mavi kapakları uygun bir yerde kampanya süresince depolamak,
5. Her ay toplanan mavi kapakları Bursa Engelliler Federasyonuna tutanak ve kantar fişi ile teslim etmek,
6. Belediye tarafından düzenlenecek mavi kapak kampanyasıyla ilgili yapılacak eğitim çalışmalarına dahilinde katılmak,
7. Talep edilmesi durumunda yılda bir kez dereceye okulların tesis gezisini tüm maliyeti ile organize etmek,

Okul/Kurum Yetkilisinin Görevleri;

1. Mavi Kapak Toplama kampanyası için Okul/kurumlarda geri dönüşüm olan 10 litre veya 19 litre bir boş su şişesi veya damacana ile gerekli altyapıyı oluşturmak,
2. Okul/Kurumdaki öğrencilerin mavi kapak toplama konusunda eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını düzenlemek,
3. Okullarda biriken mavi kapakları tutanak karşılığı tartarak lisanslı yetkili geri dönüşüm toplama firmasına teslim etmek,
4. Teslim tutanağındaki Mavi Kapak Miktarı, Teslim Tarihi-Saati, Toplama Şekli, Araç Türü, Araç Plâkası, Teslim Eden, Teslim Alan ve Tutanak (PDF) bilgi ve belgeleri EVeP16 Sistemine yükleyip, kayıt altına almak,
5. Kampanya için okul/kuruma teslim edilen toplama ekipmanlarını korumak, yıpranma ve çalınma gibi durumlarda kurumlara Belediye-Lisanslı Firmaya bilgi vermek.

Bursa Engelliler Federasyonu;

1. Her ay toplanan mavi kapakları yetkili geri dönüşüm toplama firmalarından tutanak ve kantar fişi ile teslim etmek,
2. Yetkili geri dönüşüm toplama firmalarında alınan mavi kapak miktarını ile İl/İçe Millî Eğitim Müdürlüğündeki tutanak miktarların kontrolünü yapmak,
3. Teslim alınan mavi kapakları uygun bir yerde kampanya süresince depolamak, geri dönüşüm toplama firmalarına teslim etmek ve ekonomiye katkı sağlamak,
4. Özel gereksinim gerektiren öğrenci/personeller için akülü veya manuel tekerlekli sandalye, yara minderli sandalye, işitme cihazların insanların özgürce hareket edebilmelerini sağlayacak ve benzeri malzemelerin projeden elde edilen gelirle teminini sağlamak,
5. İl/İlçe MEM veya Belediye tarafından düzenlenecek mavi kapak kampanyasıyla ilgili yapılacak eğitim çalışmalarına dahilinde katılmak,
6. Talep edilmesi durumunda yılda bir kez dereceye okulların geri dönüşüm tesisi gezisi organize etmek,

https://sifiratik.gov.tr/

Sıfır Atık İletişim: sifiratik16@meb.gov.tr