SCIENTIX STEM EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından ilimizde 2-4 Mayıs 2017 tarihleri arasında "Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı" düzenlenecektir.

Bakanlığımız YEĞİTEK Genel Müdürlüğü tarafından, Scientix Projesi kapsamında fen, matematik, mesleki ve teknik alanı öğretmenlerimize yönelik STEM eğitimi çalıştayları düzenlenmektedir. Bu kapsamda, ekte taslak programı yer alan "Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı"nın 2-4 Mayıs 2017 tarihleri arasında ilimizde düzenlenmesi planlanmıştır. "Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı" ilimize bağlı okullarda görev yapan STEM eğitimiyle ilgilenen ortaokul, anadolu ve fen liselerinde görev yapan 25 fen (fen bilimleri, fizik, kimya, biyoloji), matematik dersi öğretmeninin ve mesleki ve teknik anadolu liselerinde görev yapan 25 elektrik ve elektronik teknolojisi, bilişim teknolojileri, mobilya ve iç mekan teknolojisi, makine teknolojisi, metal teknolojisi alanı öğretmeni olmak üzere toplam 50 öğretmenin katılımıyla gerçekleşecektir.

Çalıştaya katılmak isteyen, yukarıda belirtilen branş ve alan öğretmenlerimiz başvuru yapabileceklerdir. Başvuru ve açıklamalar, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz sitesi üzerinden, http://bursa.meb.gov.tr/fatihprojesi/onlineform adresinden yapılacaktır. Başvuru için son tarih 23 Nisan 2017 Saat 23:59 olarak belirlenmiştir. Çalıştaya katılacaklar; başvuru yapan öğretmenlerimiz arasından, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından seçilecektir.

Başvuru Yap NOT: Başvuru sırasında yaşanacak problemlerde btkoordinator16@meb.gov.tr adresine mail atınız.

ÇALIŞTAY HAKKINDA:

  • 2-4 Mayıs 2017 Tarihlerinde Yapılacak
  • Çalıştaya Çeşitli Branşlarda 50 Öğretmen Katılacak
  • Ortaokul, Anadolu ve Fen Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Öğretmenleri Katılacak.
  • Branşlar Fen(Fen Bilimleri, Fizik , Kimya, Biyoloji), Matematik, Elektrik Elektronik, Bilişim Teknolojileri, Makine Teknolojileri, Mobilya ve İç Mekan Teknolojileri, Metal Teknolojisi
  • Katılımcılar başvuru yapan öğretmenler arasından başvuruda bilgileri istenen kriterlere göre seçilecektir.

STEM Eğitimi Nedir? BAKANLIĞIMIZIN YAYINLAMIŞ OLDUĞU STEM EĞİTİM RAPORU DUYURU METNİ VE ÇALIŞTAY PROGRAMI SCIENTIX STEM

BAKANLIĞIMIZIN STEM RAPOR ÖZETİ

Dünyada birçok ülkede ekonomik gelişmenin sürdürülebilmesi için öğrencilere yönelik STEM eğitimine başlanmıştır. Ülkemizin ekonomik gelişiminin sürdürülebilmesi için STEM eğitiminin eğitim sistemimize entegrasyonu çalışmalara başlanması önem arz etmektedir.

Bu Rapor, Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapmakta olan ve STEM eğitimine yönelik akademik geçmişleri bulunan, alanında uzman bir ekip tarafından mevcut kaynaklar taranarak ve konu uzmanlarının, akademisyenlerin ve öğretmenlerin görüşleri alınarak hazırlanmıştır.

Raporda öncelikle STEM eğitimi tanımlanmış, STEM eğitiminin nasıl ortaya çıktığı ve amaçları açıklanmıştır. Ayrıca, yurt dışında başta Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri olmak üzere çeşitli ülkelerde STEM eğitimiyle ilgili yapılan çalışmalar incelenmiş ve ülkemizde STEM eğitimiyle ilgili durum ortaya konulmaya çalışılmıştır.
 
Raporda ayrıca; ülkemizde STEM eğitimine geçilmesi amacıyla model önerisinde bulunulmuş, STEM Eğitimi Merkezlerinin kurulması, STEM Eğitimi araştırmalarının yapılması, öğretmenlerin STEM eğitim yaklaşımına yönelik olarak yetiştirilmesi, öğretim programlarının STEM’e göre güncellenmesi ve okullarda STEM eğitimi ortamlarının oluşturulması için gerekli ders materyallerinin sağlanması gibi başlıkların altı çizilmiştir. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan STEM eğitimine yönelik öğretmen görüşlerini belirlemek için yapılan araştırmanın sonuçları da paylaşılmıştır.

Raporun değerlendirme kısmında, STEM eğitiminin ülkemiz eğitim sistemine entegrasyonu için yapılması gereken çalışmalarla ilgili değerlendirmeler ve bu değerlendirmelerden yola çıkılarak öneri niteliğinde bir STEM Eğitimi Eylem Planı sunulmuştur. Rapor, Bakanlığımızın ilgili birimlerinin ve paydaşlarının her türlü görüş ve önerilere açık olup gündemde olan müfredat yenileme çalışmalarına katkı sunmayı hedeflemektedir.