Değerli öğrenci,

Bu ölçek ilgi alanlarınızı keşfederek kariyer planlamanızı daha sağlıklı yapabilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Bu ölçekte çıkan sonuçlar ilgilerinizin yoğunlaştığı alanları göstermekle beraber tek başına lise-meslek seçiminde yeterli değildir. Lise tercihlerinizi yaparken bu ölçeğin sonuçlarıyla beraber yeteneklerinizi, değerlerinizi, kişilik özelliklerinizi ve fiziksel özelliklerinizi de dikkate alarak tercih yapmanız okul ve meslek hayatınızda daha mutlu ve başarılı olmanızı sağlayacaktır.

Bu ölçekte çeşitli meslek alanlarını yansıtan maddeler yer almaktadır. Her madde farklı bir mesleğe yöneliktir. Lütfen bu maddeleri okuduktan sonra her üçlü gruptan yalnızca bir tanesini seçip, seçtiğinizi de 1-5 arasında bir ilgi derecesine göre işaretleyiniz.

Not: Bu ölçek 13 ve üzeri yaşlar için uygundur.

Adım 1/11
NO SORU İlgimi Çeker
Çok az
Az
Orta düzey
Oldukça
Çok
1Çocuklara ve yetişkinlere öğretmenlik yapmak
Tarla ve bahçe bitkilerinin üretimini planlamak
Bir şirketin mali danışmanlığını yapmak
 
2Hastalıkların oluşturan nedenleri düzeltmeye çalışmak
Bir TV programının çekim ve montajını yapmak
Yabancı dilde eserler yazmak
 
3Türk edebiyatını incelemek
İnsan davranışlarının fizyolojik temellerini incelemek
Kanunlar çerçevesinde insanları mahkemede savunmak
 
4Bilgisayar sistemlerinin yapısını incelemek
Matematiğin günlük hayata etkilerini incelemek
Laboratuvarda biyolojik çalışmalar yapmak
 
5Mühendisliğin çeşitli alanlarında araştırma yapmak
Estetik yapılar tasarlamak
Sınıfta ders anlatmak
Adım 2/11
NO SORU İlgimi Çeker
Çok az
Az
Orta düzey
Oldukça
Çok
6Okulda eğitici olarak çalışmak
Hastalıkları teşhis ve tedavi etmek
Türk edebiyatı tarihini incelemek
 
7Bilgiişlem merkezinde sistem programcısı olmak
Mühendislik alanını geliştirme çalışmaları yapmak”
Tarla ve bahçe bitkilerinin verimlerini artırmak
 
8Reklam senaryosu yazmak
İnsanların normal dışı davranışlarını incelemek
Geometri alanında çalışmalar yapmak
 
9Üç boyutlu şekiller çizmek ve bunların maketlerini hazırlamak
Bir işletmenin veya kamu kurumunun iyi yönetilmesi için plan yapmak
Yabancı yazarların eserlerini orijinal dilinde incelemek
 
10Mahkemede hakimlik yapmak
Atom ve nükleer enerji alanlarında araştırma yapmak
Eğitimle ilgili faaliyette bulunmak
Adım 3/11
NO SORU İlgimi Çeker
Çok az
Az
Orta düzey
Oldukça
Çok
11Hayvansal üretimi planlamak
Yabancı dildeki metinleri Türkçeye çevirmek
Yeni bilgisayar yazılımları üretmek
 
12Tarihi binaları aslına uygun olarak yeniden tasarlamak (restore etmek)
Kamu kurumlarında mali denetimler yapmak
Başka ülkelerin edebiyatlarını incelemek
 
13Matematikte yeni ilkeler geliştirmek
Hastalara acil tıbbi yardım yapmak
Bireylerin psikolojik tedavilerini üstlenmek
 
14Madde ve enerji ilişkisini incelemek ve bu konuda deneyler yapmak
Haber yazma amacıyla bilgi ve belge toplamak
Bir kamu kuruluşunda hukuki danışmanlık yapmak
 
15Bir mühendislik topluluğuna üye olmak
Yabancı dil uzmanı olarak uluslararası toplantılarda bulunmak
Bilgisayar yazılımlarını incelemek
Adım 4/11
NO SORU İlgimi Çeker
Çok az
Az
Orta düzey
Oldukça
Çok
16Afiş, logo, çizgi film, grafik tasarımları ve çizimleri yapmak
Toprak ve su kaynaklarını geliştirmek
Mali veya siyasi alanda yöneticilik yapmak
 
17Öğrencilere dersleri sevdirerek öğretmek
Yabancı dil eğitimi konusunda bir topluluğa üye olmak
Matematik problemleri üretmek ve çözmek
 
18Ziraat mühendisleriyle aynı iş ortamını paylaşmak
Edebi bir eserin yazılma aşamasını öğrenmek
Doğadaki fiziksel olayları(yer çekimi, ısı, ses, ışık, yansıma vb.) incelemek ve bu bilgileri kullanmak
 
19Ekonomi-siyaset alanında araştırma yapmak
Davranış bozuklukları olan bireylere psikolojik yardımda bulunmak
Fabrika, baraj, inşaat vb. tesislerde ve açık havada mühendis olarak çalışmak
 
20Anne-çocuk sağlığını koruyucu hizmet vermek
İnsanların hukuki sorunlarına çözüm aramak
Görsel sanatlar alanında (mimari, resim, heykel, grafik, tasarım…) araştırma yapmak
Adım 5/11
NO SORU İlgimi Çeker
Çok az
Az
Orta düzey
Oldukça
Çok
21Eğitim alanında bilimsel araştırmalar yapmak
Edebiyat bilgilerimi geliştirmek
Mühendislik alanında önemli bir başarı elde etmek
 
22Araştırmacı gazetecilik yapmak
Matematiksel denklemlerin ispatlarını yapmak
Tarımla ilgili araştırmalar yapmak
 
23Psikoloji alanında bilimsel araştırmalar yapmak
Görsel sanatları (mimari, resim, heykel, grafik, tasarım…) geliştirme çalışmaları yapmak
Diller arasında çeviriler yapmak
 
24Fen bilimlerini geliştirme çalışmaları yapmak
Sağlıkla ilgili bir derneğe üye olmak
Bilgisayar veritabanı uzmanı olmak
 
25Su ürünleri tesislerini projelendirmek
Psikoloji alanının gelişimine katkıda bulunacak çalışmalar yapmak
Bir görsel sanatlar (mimari, resim, heykel, grafik, tasarım…) topluluğuna üye olmak
Adım 6/11
NO SORU İlgimi Çeker
Çok az
Az
Orta düzey
Oldukça
Çok
26Ekonomi-siyaseti geliştirme çalışmaları yapmak
Türk dilinin öğretimini geliştirme çalışmaları yapmak
Sayıların özelliklerini incelemek
 
27Milli Eğitimi geliştirme çalışmaları yapmak
İletişim ve medya sektörünü geliştirme çalışmaları yapmak
Ülkedeki adalet sisteminin bir biriminde görev almak
 
28Sevdiğim bir alanda mühendis olmak
Ekonomi-siyaset alanında bilimsel dergiler okumak
Psikologlarla meslektaş olarak aynı iş ortamını paylaşmak
 
29Elektrik tesis ve tesisatlarını tasarlamak
Tıbbi bilimsel düzeyde dergiler okumak
Hukuki konularda adil çözümler üretmek
 
30Öğretmenlerle aynı iş ortamını paylaşmak
Bir hukuk derneğine üye olmak
Fen bilimcilerle aynı iş ortamını paylaşmak
Adım 7/11
NO SORU İlgimi Çeker
Çok az
Az
Orta düzey
Oldukça
Çok
31Bilgisayar alanında araştırma yapmak
İletişim ve medya ile ilgili bir derneğe üye olmak
Tarım veya toprakla ilgili bir derneğe üye olmak
 
32Sağlık çalışanlarıyla aynı iş ortamını paylaşmak
Yabancı dil konusunda bilimsel dergiler okumak
Mühendis ve tekniker yetiştirmek
 
33Laboratuarda fizik deneyleri yapmak
Ekonomist ya da siyasetçilerle aynı iş ortamını paylaşmak
Türk dilini korumak ve geliştirmek için çalışan bir derneğe üye olmak
 
34Bilgisayar yazılımı veya projeleriyle uluslar arası bir başarı sağlamak
Matematik bilimini geliştirme çalışmaları yapmak
İletişim ve medya çalışanlarıyla aynı iş ortamını paylaşmak
 
35Bir yerleşim birimini(ilçe,il gibi) yönetmek
Yabancı dil konusunda uluslararası başarı sağlamak
Görsel sanatlar (mimari, resim, heykel, grafik, tasarım…) alanında önemli bir başarı elde etmek
Adım 8/11
NO SORU İlgimi Çeker
Çok az
Az
Orta düzey
Oldukça
Çok
36Kimyasal maddelerin birbirleriyle etkileşimlerini sağlayarak yeni maddeler oluşturmak
Psikolojik uyum sorunları olan bireylere yardım yollarını göstermek
Tarımla ilgili bilimsel dergiler okumak
 
37Hukuk alanında önemli başarılar elde etmek
Matematik konusunda bir derneğe/gruba üye olmak
Depreme dayanıklı yapılar tasarlamak ve yapmak
 
38Eğitimde uluslararası bir başarı sağlamak
İletişim ve medya konusunda uluslar arası başarı sağlamak
Bilgisayar programcısı olmak
 
39Matematikle ilgili bilimsel dergiler okumak
Bir mekanın iç tasarımını ve düzenlemesini yapmak
Sağlık alanında uluslar arası başarı sağlamak
 
40Türk dili ve edebiyatı mezunlarıyla aynı iş ortamını paylaşmak
Hukukçular yetiştirmek
Yabancı dil uzmanları yetiştirmek
Adım 9/11
NO SORU İlgimi Çeker
Çok az
Az
Orta düzey
Oldukça
Çok
41Ekonomist, diplomat ya da siyasetçi yetiştirmek
İletişim ve medya alanında uzman yetiştirmek
Yabancı bir dilde uzmanlaşmak
 
42Tarım alanında ülke ekonomisine yönelik başarılar elde etmek
Madde ve canlıların kimyasal özelliklerini incelemek
Bilgisayar tasarımları yapmak
 
43Bireylerin psikolojik sorunlarına çözüm bulmalarına yardımcı olmak
Türk dili ve edebiyatı alanında uzman yetiştirmek
Başka bir ülkede Türkiye’yi diplomat olarak temsil etmek
 
44Tıp alanında araştırmalar yapmak
Estetik şehir planlaması yapmak
Bilgisayar yazılımı şirketinde çalışmak
 
45Bir toplantıda yabancı bir konuşmacının söylediklerini Türkçe’ye çevirmek
Dilbilgisi kurallarını öğretmek
Hukuk kurallarının mahkemelerde uygulanmasını sağlamak
Adım 10/11
NO SORU İlgimi Çeker
Çok az
Az
Orta düzey
Oldukça
Çok
46Bilinen matematik ilkelerini geliştirmek
Çeşitli yapılar için zemin incelemeleri yapmak
Psikolojik sorunların çözümünde yararlanılabilecek farklı yaklaşımlar geliştirmek
 
47Halkı gazete ve TV aracılığıyla aydınlatmak
Öğretmen ve eğitim uzmanları yetiştirmek
Hastanede nöbet tutmak
 
48Öğrencilerle aynı ortamı paylaşmak
Fen bilimleri(fizik,kimya,biyoloji) eğitimi vermek
Zanlıları mahkemede yargılamak
 
49Bilgisayar yazılımlarını öğretmek
Sanatsal tasarımlar ve çizimler yapmak
Edebiyatı öğrencilere sevdirerek öğretmek
 
50Yabancı elçiliklerde dil bilen eleman olarak çalışmak
Halkın sorunlarını siyasi alanda çözmek
Davranış bozuklukları olan kişilere yardımda bulunmak
Adım 11/11
NO SORU İlgimi Çeker
Çok az
Az
Orta düzey
Oldukça
Çok
51Ziraat mühendisi yetiştirmek
Haber peşinde koşmak
Matematiğin teknolojik alana uygulamasını yapmak
 
52Mekanik aletler tasarlamak ve yapmak
Genetik ve kalıtım üzerine çalışmalar yapmak
Bir kişinin sağlığını korumak

Tebrikler! Envanterimizi bitirdiniz. Değerlendirmeye Hazırız! 


Bu Envanter Ankara Üniversitesi Y.Doç.Dr. Kaan Zülfikar DENİZ tarafından geliştirilmiştir.