Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı Milli Eğitim Bakanlığının Temel Eğitimden Ortaöğretime yani ortaokuldan liseye geçiş için yaptığı sınavın adıdır. Bu sınav 8. sınıfın birinci ve ikinci döneminde olmak üzere iki kere olur ve öğrencilerin altı temel dersten bilgilerini ölçer.                      Türkçe,    Matematik,    Fen Bilimleri,    Yabancı Dil,       Din Kültürü  ve  Ahlak Bilgisi    ve      T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük  derslerinin öğretim programlarında yer alan kazanımlarını öğrencilerin elde etme seviyesinin ölçülmesi amacıyla çoktan seçmeli soruların yer alacağı ortak sınavlar uygulanacaktır.                                                                 ORTAK SINAVLARA GİRİŞ YERİ

            Olağanüstü hâller ve özel durumlar dışında, 8’inci sınıfta öğrenim gören her öğrenci kendi okulunda sınava girecektir.

            Yurt dışında Bakanlığımıza bağlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerden ortak sınavlara katılacaklar sınav giriş yeri bilgilerini bağlı bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği veya Konsolosluğu aracılığı ile öğrenebileceklerdir.Merkezi ortak sınavlar birinci ve ikinci dönemde olmak üzere iki kere yapılır.

 

Sınıf

Dönem

Sınav Tarihleri

Mazeret Sınavı Tarihleri

Sınav Sonuçlarının İlanı

8’inci sınıf

I. Dönem

23-24 Kasım 2016

17-18 Aralık 2016

Ocak 2017

8’inci sınıf

II. Dönem

26-27  Nisan 2017

20-21 Mayıs 2017

Haziran 2017Merkezi ortak sınavlar her dönem için iki oturum şeklinde planlanmıştır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve her sınav için 40 dakika zaman ayrılmaktadır. Sınavlar arasında 30 dakikalık dinlenme araları vardır.

 

                                                                ORTAK SINAVLAR BİRİNCİ GÜN OTURUMU

DERS ADI

BAŞLAMA SAATİ

SORU SAYISI

SÜRESİ

Türkçe

09.00

20

40 DAKİKA

Matematik

10.10

20

40 DAKİKA

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

11.20

20

40 DAKİKA

 

 

 

                  ORTAK SINAVLAR İKİNCİ GÜN OTURUMU

DERS ADI

BAŞLAMA  SAATİ

SORU SAYISI

SÜRESİ

Fen Bilimleri

09.00

20

40 DAKİKA

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

10.10

20

40 DAKİKA

Yabancı Dil

11.20

20

40 DAKİKAOrtaokul Öğrencilerinin Sınavlara Girme Şartları

2016–2017 öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Açık Öğretim Ortaokulu Öğrencilerinin Sınavlara Girme Şartları

Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve açık öğretim ortaokulunun 8‘inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olmak.

Yurt dışında Bakanlığımıza Bağlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Sınavlara Girme Şartları

2016–2017 öğretim yılında yurt dışında Bakanlığımıza bağlı okulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Yurt dışında ve KKTC’de Bakanlığımıza Bağlı Olmayan Okullarda  Öğrenim Gören Öğrencilerin Sınavlara Girme Şartları

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği/ Konsoloslukları aracılığıyla, 5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “MEB Denklik Yönetmeliği” esas alınarak öğrenim belgesi kontrol edilen öğrencilerden, Türkiye’deki 8’inci sınıf seviyesine denk sınıfta öğrenim görüyor olmak. • Türkiye'deki okullarda kaydı bulunan  ve e-Okul Sistemi’ne kayıtlı 8’inci sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için başvuru yapmayacaklardır.
 • Açık  öğretim  ortaokulu  öğrencilerinin  başvuru  işlemleri  Açık  Öğretim  Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takip edilecektir.

                                            Yurtdışında Öğrenim Gören Öğrenciler

 • Yurt dışında öğrenimlerini sürdüren öğrenciler ortak sınavlara girebileceklerdir.
 • Yurt dışında e-Okul Sistemi’ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler, 5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “MEB Denklik Yönetmeliği”dikkate alınarak denklikleri yapıldıktan sonra başvurularını Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Başkonsoloslukları üzerinden yapacaklardır.
 • Yurt dışında Bakanlığımıza bağlı olmayan okullardan sınava girmek isteyen öğrenciler bu kılavuzda yer alan “EK 1– Ortak Sınavlar Yurt Dışında E-Okul Sistemi’ne Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Başvuru Formu”nu eksiksiz ve doğru bilgilerle dolduracak ve yurt dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik veya Konsolosluk yetkililerine onaylatacaklardır.

 

 • Yurt dışında öğrenip görüp e-Okul Sistemi’ne kayıtlı olmayan öğrencilere ait belgeler birinci dönem için 19 Ekim 2016, ikinci dönem için 10 Mart 2017 tarihlerine kadar Büyükelçilik /Başkonsolosluklarca ortaksinav@meb.gov.tr e-posta adresine, ayrıca e-posta yolu ile gönderilen belgelerin asılları da Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak No: 21 Teknikokullar/Yenimahalle/ANKARA adresine en geç 28 Ekim 2016 ve 24 Mart 2017 tarihinde ulaşacak şekilde gönderilecektir.

 

          Yurt  Dışında   Bakanlığımıza  Bağlı  Olmayan   Okullarda  Öğrenim  Gören   

                                   Öğrencilerden İstenecek Belgeler

 • Bir adet vesikalık fotoğraf
 • Geçerli kimlik belgesi fotokopisi
 • Bulundukları   ülkedeki    büyükelçiliklerde/başkonsolosluklarda  onaylattıkları        denklik belgesi
 • EK 1– Ortak Sınavlar Yurt Dışında E-Okul Sistemi’ne Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Başvuru Formunun eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası

          Ayrıca postadan kaynaklı mağduriyetlerin oluşmaması için öğrenciler/veliler, bu belgeleri tarattıktan sonra başvuru süresi içinde elektronik olarak odsgm_odydb@meb.gov.tr internet adresine göndereceklerdir.

           Faks yoluyla gelen formlar kabul edilmeyecektir.

          Yurt dışından sınavlara girmek için başvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik varsa bu öğrenciler sınavlara giremeyeceklerdir.                8’inci sınıf öğrencileri 2017 yılı PYBS’ye ayrıca girmeyeceklerdir. Parasız yatılılık veya bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8’inci sınıf öğrencilerinin başvuruları, 2016  yılı PYBS kılavuzunda belirtilen tarihlerde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlükleri tarafından e-Okul Sistemi üzerinden yapılacaktır.Öğrencilerden sınav ücreti veya başvuru ücreti gibi herhangi bir isimle ücret alınmayacaktır.Sınavın olacağı okullarda sınav günleri ders yapılmayacaktır.             Öğrencinin sınava gireceği sınıf/salon ve sıra bilgisi e-Okul ve Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden yayımlanacaktır. Okul yöneticileri e-Okul Sisteminden, öğrenci velisi ise Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrencinin hangi sınıf/salon ve sırada sınava gireceğini görebilecektir.

               Yurtdışında Bakanlığımıza bağlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerden ortak sınavlara katılacak öğrenciler sınav giriş yeri bilgilerini bağlı bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği veya Konsolosluk aracılığı ile öğrenebileceklerdir.              Her bir ders yazılısı başladıktan sonra ilk 15 (on beş) dakika içerisinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Geç gelen öğrencilere ek süre verilmeyecektir.

              Her bir ders yazılısı başladıktan sonra ilk 20 (yirmi) dakika süresince öğrenciler sınıflarından çıkmayacak, ilk 20 (yirmi) dakika tamamlandıktan sonra sınavını tamamlayan öğrenci sınıftan çıkabilecektir.

              Her derse ait sınav süresinin tamamlanmasına 5 (beş) dakika kala öğrenciler sınıftan çıkarılmayacaktır. Her ders sınavı tamamlanana kadar özel eğitim tedbiri olan öğrenciler hariç sınıfta en az iki öğrencinin kalmasına dikkat edilecektir.            Ortak sınav/sınavlara girmeyen öğrencilerden mazeretleri okul müdürlüğünce uygun görülenlerin mazeret sınavları, sınav takviminde belirtilen tarihlerde yapılacaktır. Mazeret sınavları da her gün tek oturumluk üç ders sınavı tek oturum olmak üzere iki günde iki oturum şeklinde Bakanlık tarafından belirlenecek okullarda yapılacaktır.

            Sınav günü mazeretli/mazeretsiz olarak ortak sınavlara girmeyen veya mazeretlerini ortak sınavlardan önce bildiren öğrencilerin bilgileri sınavların yapıldığı gün her bir ders yazılısından sonra veya son ders yazılısının ardından e-Okul Sistemi’ne okul müdürlüğü tarafından işlenecektir.

            Mazeret sınavına katılması uygun görülen öğrencilerin bilgileri sınavlar tamamlandıktan sonra e-Okul Sistemi’ne 5 (beş) iş günü içerisinde girilecektir. Bu süre tamamlandıktan sonra gelen talepler işleme alınmayacak olup sorumluluk okul müdürlüğüne ait olacaktır.

Sınıf

Dönem

 

 

           Mazeret Sınavı

               Tarihleri

 Sınav Sonuçlarının

             İlanı

8’inci sınıf

I. Dönem

 

  17-18 Aralık 2016

   Ocak 2017

8’inci sınıf

II. Dönem

 

  20-21 Mayıs 2017

   Haziran 2017Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir. Yani yanlışlar doğruları götürmeyecek. Sorular çoktan seçmeli yani test usulüyle gerçekleştirilecektir.

Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır.Merkezi ortak sınav puanları:

 • Üç sınav yapılan Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, yabancı dil derslerinin 2. sınavı,

 • İki sınav yapılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük derslerinin birinci sınavı olarak kabul edilir.

Öğrencinin diğer sınavları okul tarafından yapılır. Bu altı ders için TEOG sınav puanı o dersin okul tarafından yapılan sınavlarına eklenerek aritmetik ortalaması alınır bu da öğrencinin o ders için dönem sonu notu olur.Ortak sınavların sonuçları MEB tarafından, birincisi Ocak ayında ikincisi ise Haziran ayında  açıklanıp e-Okul sistemine işlenecektir. Öğrenciler e-Okuldan sonuçları öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi ayrıca gönderilmeyecektir.                Soru kitapçığının A, B, C ve D olmak üzere dört ayrı türü olup öğrenci, A kitapçığını kullanıyorsa cevap kâğıdında kitapçık türü bölümünün “A” yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa “B” yuvarlağını, C kitapçığını kullanıyorsa “C” yuvarlağını ve D kitapçığını kullanıyorsa “D” yuvarlağını işaretleyecektir.

                Sınav görevlileri de mutlaka işaretlemenin doğru yapılıp yapılmadığını kontrol edeceklerdir.

                Sınıf öğrenci yoklama listesine kitapçık türünün kodlanacağı ilgili bölüme salon görevlileri dikkatli bir şekilde, öğrenciye verilen kitapçık türü ile cevap kâğıdında yer alan kitapçık türü kodlamasını kontrol ederek yazacaktır. • Öğrenciler, bilgisayar özelliği bulunan her türlü cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz veya radyo gibi iletişim araçları ile sınava alınmayacaklardır. Bunları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı, sınav kurallarının ihlali gerekçesiyle sınav salonundaki görevlilerce hazırlanan tutanakla geçersiz sayılacaktır.

 • Öğrenciler, sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıf ve sıra numarasında oturacaktır. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi sınıflarda salon görevlisi öğretmenlere ait olacaktır. Sınav başlamadan önce görevli öğretmenler sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını öğrencilerin önünde açarak cevap kâğıtlarını ve soru kitapçıklarını dağıtacaktır.

 • Öğrenci, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa sınav görevlilerine söyleyecek, sınav görevlileri bu durumu tutanak altına alacaktır. Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kâğıdına öğrenci, kimlik bilgilerini sınavda görevli öğretmenin açıklamalarına göre yazacak ve kodlayacaktır. Öğrenciye verilen yeni cevap kâğıdında öğrenci bilgisinin yer aldığı bölümde yapılan hatalı veya eksik kodlamadan öğrenci ile birlikte salon görevlileri de sorumlu olacaklardır.

 • Sınav görevlileri, dağıtılan sınav evrakında yer alan bilgilerin öğrenciye ait olup olmadığını kontrol edecektir. Öğrenciler sınav öncesinde soru kitapçıklarını kontrol ederek eksik sayfa veya baskı hatası tespit ederse kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir.

 • Öğrenci, cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini siyah yumuşak uçlu kurşun kalemle yapacaktır.

 • Öğrenci, cevap kâğıdındaki imza bölümüne imzasını silinmeyen bir kalemle atacaktır.

 • Cevap kâğıdında bulunan “Bu alanda işaretleme yapmayınız.” kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir.

 • Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır.

 • Öğrenciler, cevaplarını siyah kurşun kalemle, soru kitapçığında yer alan açıklamalarda ve cevap kâğıdında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyeceklerdir.

 • Birden fazla cevap seçeneğinin işaretlenmesi halinde bu soruya verilen cevap, optik okuyucu tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.

 • Örnek işaretleme yapılmaması sebebiyle optik okuyucu tarafından okunamayan işaretlemelerde o soruya verilen cevap doğru olarak kabul edilmeyecektir.

 • Cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirme işlemine alınmayacaktır. Sınavlar başlamadan önce salon görevlileri öğrencilere soruların cevaplarının cevap kâğıdına mutlaka işaretlenmesi hususunda gerekli uyarıyı yapacaktır.

 • Sınavlar esnasında kopya çekildiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi hâlinde kopya çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecektir. Salon görevlileri kopya çektiğini tespit ettiği öğrencilerle ilgili durumu açıklayıcı tutanak hazırlayarak sınav evrakı ile birlikte ÖDSGM’ye gönderecektir.

 • Salon görevlileri Ek-2 de yer alan örneklere uygun (sıraların numaralandırılması, kitapçık türü dağıtımı) oturma düzeni oluşturacak ve bu düzeni salon güvenlik poşetinden çıkan “Öğrenci Yoklama Listesi’nde” yer alan “Salon Oturma Düzeni” alanına örnekteki gibi işleyerek her bir ders sınavı için cevap kâğıtlarıyla birlikte sınav güvenlik poşeti içerisine koyacaktır.              Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınavlarda özelliklerine uygun hizmet alabilmeleri için; örgün eğitime devam edenlerin ilgili RAM'a, açık öğretim ortaokuluna devam edenlerin ise açık öğretim ortaokulu müdürlüğüne birinci dönem için 19 Ekim 2016, ikinci dönem için 10 Mart 2017 tarihleri mesai bitimine kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.

            Birinci dönemde yapılan ortak sınavlarda tedbir alınan özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için ikinci dönemde yapılacak ortak sınavlarda yeni bir başvuru alınmayacak ve bu öğrenciler aynı hizmetlerden yararlanacaktır. Ancak birinci dönemde sınav tedbirlerine yönelik işlem yapılamayanlar ile ikinci dönemde yapılacak ortak sınavlarda özelliklerine uygun yeni tedbir alınmasına ihtiyaç duyulan öğrenciler için birinci dönem için 19 Ekim 2016, ikinci dönem için 10 Mart 2017 tarihlerine kadar yukarıda belirtilen birimlere başvurulacaktır.

              Özel eğitim uygulama okulları (merkezleri) ve bu okulların programını uygulayan özel eğitim sınıflarında öğrenimlerini sürdüren orta veya ağır düzeyde zihinsel engelli öğrenciler ile otizmi ağır düzeyde olan öğrenciler ortak sınavlardan muaf tutulacaktır. • Okul müdürlüğü, velinin/vasinin görüşünü de alarak öğrencilerin sınav hizmetiyle ilgili işlemlerinin takibinden birinci derecede sorumludur.

 • Sınav hizmeti ile ilgili yapılacak işlemlerde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin kendisinin de (evde veya hastanede eğitim hizmeti alanlar hariç) bulunması gerekmektedir.
 • Sınavlarda öğrencilerle ilgili gerekli tedbirlerin alınabilmesi için; öğrenci velisi/vasisi tarafından “Özürlü/Engelli Sağlık Kurulu Raporu”, “Özürlü/Engelli Kimlik Kartı”, “engelli bilgisinin işlendiği nüfus cüzdanı” veya İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu’nca alınmış ve geçerli olan yerleştirme (resmî tedbir) kararı belgelerinden biri ile süreğen hastalığı olan öğrenciler için ise sağlık raporunun aslı veya onaylanmış örneği ile RAM’a başvuru yapılması gerekmektedir.
 • Ortak sınavlar kapsamında özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için 2016-2017 öğretim yılında yerleştirme ve nakil komisyonunca yürütülecek iş ve işlemler “Özürlü/Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve kaynaştırma yoluyla eğitime yönlendirildiklerine dair “özel eğitim değerlendirme kurulu raporu” esas alınarak yapılacaktır. Sınav tedbiri hizmeti alınmış ancak, Özürlü/Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nu ve kaynaştırma yoluyla  eğitime yönlendirildiklerine dair “özel eğitim değerlendirme kurulu raporu” nu birinci dönem için 19 Ekim 2016, ikinci dönem için 10 Mart 2017 tarihlerine kadar beyan etmeyen öğrenciler için ortaöğretim kurumlarına yerleştirme ve nakil işlemlerinde özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci kapsamında işlem yapılmayacaktır.

 •  Belirtilen belgelerin aslı, noter tasdikli örneği veya belgeyi düzenleyen ilgili makamca “Aslı gibidir” onayı olanların dışında herhangi bir rapor veya belge kabul edilmeyecektir. Ancak görme, işitme, zihinsel ve ortopedik engelliler ortaokulları ile yatılı bölge ortaokulu (YBO) müdürlüklerince resmî yazıyla engel durumunu bildirir Özürlü/Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nun örneğinin RAM’a gönderilmesi hâlinde, raporun aslı istenmeyecektir. Üzerinde tahribat, silinti ve kazıntı olan raporlar geçersiz sayılacaktır.

 • Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere RAM tarafından, MEBBİS-RAM Modülü’ne işlenen bilgiler doğrultusunda sınav hizmeti verilecektir. Başvuru yapıldıktan sonra başvurunun sisteme işlendiğine dair belge öğrenci velisi tarafından RAM görevlisinden alınacaktır. Sistemde bilgileri yer almayan öğrencilere bu hizmet verilmeyecektir.
 • Öğrencilerin engel durumlarını beyan ettiği belgelerin bir örneği, RAM tarafından saklanacak, ÖDSGM’ye gönderilmeyecektir.
 •  Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç–gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavlarda kullanabileceklerdir.

 • RAM adreslerine ilişkin bilgilere http://orgm.meb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecektir.
 • Açık öğretim ortaokuluna devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere, açık öğretim ortaokulu müdürlüğünce ÖDSGM'ye yapılan talepler doğrultusunda sınav hizmeti verilecektir.


     a. Az Gören Öğrenciler

Az gören grubuna miyop, hipermetrop, astigmatizm, karma gözlükle/lensle düzeltilen görme kusurları dâhil edilmemektedir.

Az gören öğrenciler istekte bulunmaları hâlinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için 15'er dakika ek süre verilecektir. Ayrıca aşağıda belirtilen seçeneklerden biri tercih edilecek ve bu doğrultuda öğrenci için sınavlarda düzenleme yapılacaktır.

 1. 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı
 2. Okuyucu kodlayıcı eşliğinde 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı

Az gören öğrencilerin soru muafiyeti olmayacak, sınav puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır.

       

      b. Total Düzeyde Görme Engelli (Hiç Görmeyen) Öğrenciler

Total düzeyde görme engelli öğrenciler okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde tek kişilik sınıflarda

sınavlara alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için 15'er dakika ek süre verilecektir.

Total düzeyde görme engelli öğrencilerin soru muafiyeti olmayacaktır. Sınavlarda resim, şekil ve grafik içeren sorular yerine eş değer sorular yer alacaktır. Sınav puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır.

                  İşitme engelli öğrenciler, yabancı dil testi sınavına katılmak istemeleri halinde velisinin/vasisinin okul müdürlüğüne birinci dönem için 19 Ekim 2016, ikinci dönem için 10 Mart 2017 tarihlerine kadar dilekçe ile başvuru yapması gerekmektedir.

                 İşitme engelli öğrenciler istekte bulunmaları hâlinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için 15'er dakika ek süre verilecektir.               Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrenciler istekte bulunmaları hâlinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için 15'er dakika ek süre verilecektir.

                 Özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler istekte bulunmaları hâlinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için 15'er dakika ek süre verilerektir. Tercih etmeleri durumunda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava alınacaklardır.          Yaygın gelişimsel bozukluğu olan (Otizm, Atipik Otizm, Rett Sendromu, Asperger Bozukluğu, Desintegratif Bozukluk) öğrenciler istekte bulunmaları hâlinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için 15'er dakika ek süre verilecektir.            Yazma becerisini engelleyecek derecede ince motor becerilerde engeli olan ya da uzuv kaybı (ampütesi) olan öğrenciler istekte bulunmaları hâlinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için 15'er dakika ek süre verilecektir.

                     Bu öğrencilere RAM tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre kodlayıcı verilecektir.

                  Kaba motor becerilerinde engeli bulunan ortez, protez, yardımcı araç gereç kullanan öğrenciler giriş katlarda bulunan sınıflara yerleştirilecektir. Sınıflarda kullanılacak masa ve sıra öğrencinin özelliklerine uygun olarak düzenlenecektir.           Zihinsel engelli öğrenciler istekte bulunmaları hâlinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için 15'er dakika ek süre verilecektir. Ayrıca    yapılacak tercih doğrultusunda kodlayıcı eşliğinde öğrencinin sınava girmesi için gerekli düzenleme yapılacaktır.

                   Zihinsel engelli öğrencilerin, yabancı dil testi sınavına katılmak istemeleri hâlinde velisinin/vasisinin başvurusunun birinci dönem için 19 Ekim 2016, ikinci dönem için            10 Mart 2017 tarihlerine kadar MEBBİS-RAM Modülüne işlenmesi gerekmektedir. • Sağlık problemlerinin zorunlu kıldığı durumlarda süreğen hastalığı olan öğrenciler tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır.

 • Yatarak tedavi gören öğrencilerden sağlık kurumunu terk etmeleri sakıncalı olanlar durumlarını, sağlık kurulu raporu ile belgelendirdikleri takdirde tedavi gördükleri sağlık merkezinde sınavlara alınacaklardır.

 • Evde eğitim hizmetinden yararlanması yönünde özel eğitim hizmetleri kurul kararı bulunan öğrencilerin sınavları ev ortamında yapılacaktır. Veliler/vasiler, öğrencinin sınavlara alınacağı adresin belirtildiği dilekçe ile il/ilçe millî eğitim müdürlüğü ve RAM’a başvuracaklardır.

          Ayrıca şeker, astım, tansiyon ve epilepsi hastalıklarından dolayı sürekli ilaç kullanan öğrenciler diğer öğrencilerle birlikte sınıflara yerleştirilecektir. Ancak velinin başvurusu ve raporu doğrultusunda, sınıflarda görevli öğretmenler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince önceden bilgilendirilecektir.


1. Okulda kayıtlı 8’inci sınıf öğrencilerine ait bilgileri, e-Okul Sistemindeki bilgilerle karşılaştırmak; doğruluğunu ve güncelliğini kontrol ve takip etmek, (İkinci dönem ortak sınavları için 8’inci sınıf öğrencilerinin e-Okul Sistemindeki bilgileri 11 Mart 2016 tarihine kadar güncellenecektir.)

2. Ortak sınavlara girecek öğrencileri ve velilerini bilgilendirmek ve rehberlik etmek,

3. Sınava girecek öğrencilerin 6 ve 7’nci sınıf yıl sonu başarı puanlarını kontrol etmek; 6 ve/veya 7’inci sınıfı, yurt dışında öğrenim görmüş olup hâlen Bakanlığa bağlı bir okulda 8’inci sınıfa devam eden öğrencilerin denklik bilgilerini e-Okul Sistemi’ne işlemek,

4. 8’inci sınıf öğrencilerinin sınava gireceği sınıf ve sırayı gösteren listenin çıktısını e-Okul Sistemi üzerinden alarak okullarında ilan etmek,

5. e-Okul Sistemi üzerinde yer alan 8’inci sınıf öğrencilerinin fotoğraflarını, ikinci dönem için 11 Mart 2016 tarihlerine kadar güncellemek,

6. Parasız yatılılık ve bursluluk hakkından yararlanmak isteyen, başvuru şartlarını taşıyan öğrencilere rehberlik etmek, başvuru işlemlerini zamanında yapmak ve okulda kurulan komisyon tarafından öğrenciye ait belgeleri kontrol etmek,

7. Okulunda sınav hizmeti alması gereken özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci varsa, bu öğrencinin velisini okulun bağlı bulunduğu rehberlik ve araştırma merkezi müdürlüğüne yönlendirerek bu bilgilerinin MEBBİS-RAM Modülüne işlenip işlenmediğini e-Okul Sisteminden takip etmek,

8. Görme, işitme, zihinsel ve ortopedik engelliler ortaokulları ile yatılı bölge ortaokullarında (YBO) öğrenim gören engelli öğrenciye ait “Özürlü/Engelli Sağlık Kurulu Raporu”, ”Özürlü/Engelli Kimlik Kartı” veya “engel bilgisinin işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı”nı ikinci dönem için 11 Mart 2016 tarihlerine kadar RAM’a topluca göndermek,

9. Öğrenciler, ortak sınavlarda, e-Okul Sisteminde kayıtlı olduğu zorunlu yabancı dil dersinden sorumlu olacaktır. Buna bağlı olarak,

 • Okulunda birden fazla yabancı dil dersi alan öğrencilerin,

 • Şubesi değişen öğrencilerin,

 • Nâkil işlemi yapılan öğrencilerin,

Zorunlu yabancı dil dersini e-Okul Sisteminde güncellemek. Bu konuyla ilgili öğrencilerin bireysel bildirimleri dikkate alınmayacaktır.

10. İşitme ve/veya zihinsel engeli olan öğrencinin yabancı dil sınavına katılması için velisinin/vasisinin dilekçesi üzerine, bu dilekçeyi, ikinci dönem için ise 11 Mart 2016 tarihine kadar RAM’a topluca göndermek, Yabancı dil sınavına katılmak için velisinin/vasisinin dilekçesi RAM Modülüne işlenmeyen öğrenciler kesinlikle söz konusu sınava alınmayacaktır. Söz konusu dilekçeler, RAM Modülüne işlenerek saklanacak, ÖDSGM’ye gönderilmeyecektir. ÖDSGM’ye gönderilen dilekçeler geçerli olmayacaktır.

11. Mazeretlerini sınavlardan önce bildiren ve sınav günü mazeretli/mazeretsiz olarak ortak sınavlara girmeyen ve yedek salonda sınavlara giren öğrencilerin bilgilerini sınavların yapıldığı gün her bir ders yazılısından sonra veya son ders yazılısının ardından e-Okul Sistemine işlemek,

12. Mazeret sınavına katılması uygun görülen öğrencilerin bilgilerini sınavların tamamlandığı tarihten itibaren e-Okul Sistemine 5 (beş) gün içerisinde yüklemek,

13. Yedek salonda ortak sınavlara giren öğrencilerin kullandıkları cevap kâğıtlarında yer alan öğrenci tarafından doldurulması gereken kısımların (T.C. kimlik numarası, adı soyadı, kitapçık türü ve imza) doğruluğunun kontrolünü “Bina Sınav Komisyon Başkanı (Bina Yöneticisi)” olarak yapmak,

14. Açık öğretim ortaokulu müdürlüğü tarafından, sınava girecek 8’inci sınıf öğrencilerinin T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, varsa ortak sınavlar ders muafiyeti, özel eğitim ihtiyacı ve öğrencilerin sınavlara katılmak istedikleri sınav merkezi bilgilerini, birinci dönem için 06 Kasım 2015, ikinci dönem için 11 Mart 2016 tarihlerine kadar ÖDSGM’ye göndermek.

 


 1. Ortak sınavlara katılacak olan öğrencilerin puanı tek puan türünde hesaplanacaktır.
 2. Her soru eşit ağırlığa sahip olacaktır.
 3. Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucuyla okutulacaktır.
 4. Her test için doğru cevap sayıları esas alınarak ham puanlar hesaplanacaktır.
 5. Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir.
 6. Dönem puanı hesaplamasında kullanılacak olan sınav puanı; [(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü ile hesaplanacaktır.
 7. 8’inci sınıfta her dönem için uygulanan ortak sınavlar sonucunda yapılan hesaplama ile o döneme ait ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı bulunur. Her iki dönem puanının aritmetik ortalaması; ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur ve yerleştirmeye esas puanda kullanılır.
 8. Salon görevlilerince kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin, kopya sonucu iptal edilen o dersin sınavı puanla değerlendirilmez. Ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav adedi tam olarak alınır.
 9. Engelinden veya başka bir sebepten dolayı herhangi bir dersten muaf olan öğrencilerin ortak sınav puanı, yıl sonu başarı puanı hesaplamasındaki usullere uygun olarak hesaplanacaktır. Tüm hesaplamalar virgülden sonra dört basamağa kadar yapılacaktır.
 10. Soru iptali olması durumunda ilgili soru o ders sınavına katılan bütün öğrenciler için doğru kabul edilerek değerlendirilecektir.

        TEOG sınavı sonrası her bir ders için sınav puanınız: Her bir ders için yaptığınız doğru sayısının o derse ilişkin soru sayısına bölünmesinde elde edilen sayının 100 ile çarpılması ile elde edilecek.

Formül: [(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100]

Örneğin siz TEOG’da İngilizce dersinden 20 sorudan 18 doğru yaptınız. 18’i 20’ye bölüyoruz: elde edilen sayı 0,9’dur. Bu sayıyı yani 0,9’u 100 ile çarptığımızda elde ettiğimiz sayı 90’dır. Yani sizin İngilizce ikinci sınavınız 90’dır. Diyelim ki sizin birinci sınav puanınız 85, ikinci sınavınız TEOG’tu 90, üçüncü sınav puanınız 95. Bu durumda dönem sonu karne notunuz üçünün aritmetik ortalaması olan 90’dır.Katsayı, merkezi ortak sınavda girilen derslerin ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını  hesaplamak için kullanılır.

 

Ders Nu

Ders Adı

Ağırlık Katsayıları

1

Türkçe

4

2

Matematik

4

3

Fen Bilimleri

4

4

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

2

5

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

2

6

Yabancı Dil

2

TOPLAM

 

18

 Tüm bu kavramları bir öğrencinin örnek puanları üzerinden açıklayalım. Diyelim ki aşağıda ki tablo Ayşe adlı bir öğrencinin 1. döneme ilişkin sınav notları olsun. Renkli olarak işaretlenen puanlar Ayşe’nin TEOG sınav puanlarıdır.

 1. Ders ortalaması hesabı

Ders ortalaması, öğrencinin o derse ilişkin girdiği sınavlar, proje ve derse katılım notlarının aritmetik ortalamasıdır. Bu puan öğrencinin karnede gördüğü ortalamadır. Formüle ve üstteki örnek tabloya göre Türkçe dersi için sonuçları görelim:

Formül:  Ders ortalaması =(SP1+SP2+SP3+PP+PRP)/5

Ayşe’nin Türkçe Dersi İçin Ortalaması  = ( 75 + 85 + 70 + 75 ) / 4 =

                                                  = 305 / 4  = 76,25

 

 1. Derse ilişkin ağırlıklı ortalama hesabı

Ağırlıklı ortalama, her ders için hesaplanan ortalamaların, o dersin haftalık ders saatine çarpımının, ders saatleri toplamına bölünmesi ile elde edilen değerdir. Bu puan dönem sonu başarı puanı hesaplanırken kullanılacaktır. Ayşe’nin not tablosunun en son sütunu hesaplanan ağırlıklı ortalamaları göstermektedir. Formüle ve üstteki örnek tabloya göre Türkçe dersi için sonuçları görelim:

Ağırlıklı Ortalama =(Ortalama x Ders Saati) / Toplam Ders Saati

Ayşe’nin Türkçe Dersi İçin Ağırlıklı Ortalaması  = ( 76.25 x 5 ) / 28

                                                          = 381,25 / 28 = 13,61

 

 1. Dönem sonu ve yılsonu ağırlıklı ortalama puanı hesabı

Dönem sonu ağırlıklı ortalama puanı yukarıda ağırlıklı ortalama hesabında verdiğimiz gibi tüm dersler için yapılan hesaplamaların toplamıdır. Ayşe’nin not tablosunda her ders için hesaplanmış ve tablonun en son sütununa işlenmiştir.  Bu hesaplamalar sonunda Ayşe’nin 1. Dönem ağırlıklı ortalama puanı 76,41’tür. Aynı hesaplama ikinci dönem içinde yapılır. Diyelim ki Ayşe’nin ikinci dönem notları da aşağıdaki gibi olsun. Bu durumda Ayşe’nin 2. Dönem ağırlıklı ortalama puanı 80,04 olur.

 

Ayşe’nin 2. Dönem Not Tablosu

Haftalık Ders Saati

Ağırlık Katsayısı

1. Sınav Puanı

2. Sınav Puanı

3. Sınav Puanı

Derse Katılım

Proje

Ders Ortalama

Ağırlıklı orta

lama

Türkçe

5

4

75

90

80

80

 

81,25

14,5

Matematik

4

4

65

75

70

80

85

75

10,71

Fen ve tek.

4

4

65

70

65

90

 

72,5

10,35

İnkılap tar.

2

2

80

80

 

80

 

80

5,71

İngilizce

4

2

75

70

80

75

 

75

10,71

Din K. ve A.B.

2

2

75

85

 

85

 

81,66

5,83

Vatandaşlık

1

 

90

80

 

90

 

86,66

3,09

Görsel San.

1

 

80

75

 

90

 

81,66

2,91

Müzik

1

 

85

85

 

80

 

83,33

2,97

Beden Eği.

2

 

90

100

 

100

 

96,66

6,9

Tek. Tas

2

 

90

85

 

90

 

88,33

6,30

Toplam

28

18

 1. DÖNEM AĞIRLIKLI ORTALAMA PUANI

80,04

 

Bu durumda yılsonu başarı puanı: Her iki dönemde, her ders için hesaplanan ağırlıklı ortalama toplamlarının, aritmetik ortalamasıdır. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılır.

Yılsonu Başarı Puanı=(1.Dönem Ağırlıklı Ortalama Toplamı + 2.Dönem Ağırlıklı Ortalama Toplamı)/2

Ayşe’nin 8. Sınıf Yılsonu Başarı Puanı:

1. Dönem Ağırlıklı Ortalama Toplamı = 76.41

2. Dönem Ağırlıklı Ortalama Toplamı = 80,04

Yılsonu Başarı Puanı = ( 76.41 + 80,04) / 2 = 78.22’dir

 

 1. 6. Sınıf ve 7. Sınıf yılsonu başarı puanı hesabı

Yukarıda Ayşe’nin 8. Sınıf için verdiğimiz 1. ve 2. Dönem ağırlıklı ortalama puanı hesabı ve yılsonu başarı puanı hesabında ki sistem 6. Sınıf ve 7. Sınıf içinde aynen yapılır.

Ayşe’nin 8. Sınıf Yılsonu başarı puanı: 78,22 idi.

Varsayalım ki Ayşe’nin bu hesaplama ile;

7 sınıf yılsonu başarı puanı:  68,97

6. sınıf yılsonu başarı puanı: 75.87 olsun.

Bu üç sınıfa ilişkin yılsonu başarı puanları daha sonra bahsedeceğimiz yerleştirmeye esas puanın hesaplanmasında kullanacağız.

 

 1. Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP)

Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen değer, derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle her bir dönem için dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı elde edilir. Dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanlarının aritmetik ortalaması ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır.

Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını yine Ayşe’nin not dökümü üzerinden anlatalım:

Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını 1. Dönem için ayrı 2. dönem için ayrı hesaplanır. Burada sadece TEOG’ da sınava girilen dersler ve o dersler için Bakanlık tarafından açıklanan katsayılar kullanılır.

 

Ayşe’nin birinci dönem TEOG puanları böyleydi.

Birinci Dönem TEOG Katsayı Ve Puanları

Türkçe

4

85

Matematik

4

35

Fen ve tek.

4

90

İnkılap tar.

2

85

İngilizce

2

60

Din Kül. ve A.B.

2

75

Katsayı toplamı

18

 

 

Birinci Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP1) Hesap Formülü:

OSP1 = ((( (Türkçe Sınav Puanı x Türkçe Katsayı) + (Mat Sınav Puanı x Mat Katsayı) + (Fen Sınav Puanı x Fen Katsayı) + (İnk.Tar. Sınav Puanı x İnk.Tar. Katsayı) + (Yab.Dil Sınav Puanı x Yab.Dil Katsayı) + (Din Sınav Puanı x Din Katsayı)) / Ağırlık Katsayı Toplamı) / 100) x 700)

OSP1 = ((( (85x4 + 35x4 + 90x4 + 85x2 + 60x2 + 75x2) /18) / 100) x 700)

OSP1 = (((340 + 140 + 360 + 170 + 120 + 150) / 18) / 100 ) x 700 )

OSP1 = ((1280 / 18 ) / 100 ) x 700 )

OSP1 = (( 71,11/ 100 ) x 700 )

OSP1 = ( 0,7111 x 700)

OSP1 = 497,77

Bu durumda Ayşe’nin 1. Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı: 497,77

 

Ayşe’nin ikinci dönem TEOG puanları böyleydi.

İkinci Dönem TEOG Katsayı Ve Puanları

Türkçe

4

90

Matematik

4

75

Fen ve tek.

4

70

İnkılâp tar.

2

80

İngilizce

2

70

Din Kül. ve A.B.

2

75

Katsayı toplamı

18

 

İkinci Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP2) Hesap Formülü:

OSP2 = ((( (Türkçe Sınav Puanı x Türkçe Katsayı) + (Mat Sınav Puanı x Mat Katsayı) + (Fen Sınav Puanı x Fen Katsayı) + (İnk. Tar. Sınav Puanı x İnk. Tar. Katsayı) + (Yab. Dil Sınav Puanı x Yab. Dil Katsayı) + (Din Sınav Puanı x Din Katsayı)) / Ağırlık Katsayı Toplamı) / 100) x 700)

OSP2 = ((( (90x4 + 75x4 + 70x4 + 80x2 + 70x2 + 75x2) /18) / 100) x 700)

OSP2 = (((360 + 300 + 280 + 160 + 140 + 150) / 18) / 100 ) x 700 )

OSP2 = (( 1390 / 18 ) / 100 ) x 700 )

OSP2 = (( 77,22 / 100 ) x 700 )

OSP2 = ( 0,7722 x 700)

OSP2 = 540,55

Bu durumda Ayşe’nin 2.Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı: 540,55

 

Şimdi gelelim Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanını hesaplamaya:

Formül:   (AOSP) = (OSP1 + OSP2) / 2    =

   (AOSP) = (497.77 + 540.55 ) / 2 = 519.16

Bu durumda Ayşe’nin Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP) : 519,16’dır.

 

 1. Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) hesabı

6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılır.

Formül: Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) = ( YBP8 + YBP7 + YBP6 + AOSP ) /2

Formülde istenen puanları sıralayalım:

Ayşe’nin 8.Sınıf Yılsonu Başarı Puanı YBP8 =  78,22

Ayşe’nin 7.Sınıf Yılsonu Başarı Puanı YBP7  = 68,97

Ayşe’nin 6.Sınıf Yılsonu Başarı Puanı YBP6  = 75,87

Ayşe’nin Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı AOSP = 519,16

 

Formül:

YEP = ( YBP8 + YBP7 + YBP6 + AOSP ) /2

YEP = (78,22 + 68,97 + 75,87 + 519,16 ) / 2

YEP = 742,22 / 2

YEP = 371,11

Ayşe’nin Yerleştirmeye Esas Puanı=  371,11’dir.

      

Yani Ayşe’nin sınav sonuç belgesinde açıklanacak puan burada hesaplamasını yaptığımız puandır.

 Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir.

Sınav sonuç belgesinde il ve ülke geneli yüzdelik dilim açıklanır.

İl genelinde açıklanan yüzdelik dilim öğrencinin elde ettiği yerleştirmeye esas puanla o ilde sınava giren öğrenciler içindeki başarı sıralamasını gösterir. 

Türkiye geneli yüzdelik dilimi ise öğrencinin elde ettiği yerleştirmeye esas puanla tüm ülkede sınava giren öğrenciler içinde ülke genelindeki başarı sıralamasını gösterir.Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavlarında, ulusal elemelerden geçtikten sonra ülkemizi temsil etme hakkı kazanmış olan öğrencilere, katıldıkları yılın yıl sonu başarı puanlarına belirlenen oranda ek puan verilecektir.

Öğrencilerin, TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavlarına katıldıkları yıla ait yıl sonu başarı puanına, yıl sonu başarı puanının

 • Altın madalya alan veya birinci olanlar için % 10'u
 • Gümüş madalya alan veya ikinci olanlar için % 9'u
 • Bronz madalya alan veya üçüncü olanlar için % 8'i
 • Bu etkinliklere katılanlar için de % 7'si oranında ek puan verilir.

Öğrenim gördüğü yıl içinde TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavlarına katılıp her iki sınavda da başarılı olan öğrencilerin almış oldukları en yüksek derecenin tamamı, diğer derecenin de yarısı hesaplamada dikkate alınır.

Ekip ya da takım olarak TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavlarında ulusal elemelerden geçtikten sonra uluslararası sınavlara katılıp başarılı olan öğrencilerin aldıkları ek puan, yıl sonu başarı puanlarına ilave edilir.

Ek puan hakkından, derece veya katılım belgelerini ÖDSGM’ye ibraz eden öğrenciler yararlanabilir.

Öğrenciler konu ile ilgili belgelerini ve dilekçelerini ders yılı bitimine kadar ÖDSGM’de olacak şekilde göndereceklerdir. Süresi içerisinde ÖDSGM’ye ulaşmayan belge ve dilekçeler işleme alınmayacaktır.

Ülkemizi temsil etme hakkını kazandığını belgeleyemeyen öğrencilerin başvuruları, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi gereğince dikkate alınmayacaktır.

 

 

  a.   Ortak sınavlara giriş şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

 b.   Cevap kâğıdının, dönüş sınav güvenlik kutu/çantasından çıkmaması, zarar görmüş ya da eksik çıkması,

 c.   Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

 d.   Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

 e.   Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

 f.    Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

 g.   Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında öğrencinin yanında bulundurması,

h.   Sınav evrakının dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla Bakanlığa gönderilmesi,

i.    Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi?nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerinin ve yetkililerin tuttuğu tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

j.    Ortak sınavı geçersiz sayılan öğrenciler mazeret sınavına alınmayacaktır. 1. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) gün içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecektir.
 2. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir.
 1. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.
 1. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların e-Okul Sistemi ve http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

        e. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

        f.Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Türkçe Dersi Kazanımları İçin TIKLAYINIZ

                     2016-2017 Matematik Dersi Kazanımları ve Sınav Takvimi İçin TIKLAYINIZ  2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Fen ve Teknoloji Dersi Kazanımları   TIKLAYINIZ2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanımları İçin   TIKLAYINIZ2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı İngilizce Dersi Kazanımları İçin  TIKLAYINIZ