Tercih işlemleri için kullanılacak yerleştirmeye esas puan ve yüzdelik dilimlerin hesaplanması için sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılmaktadır.


Okulun öğrenim şekli, okulun cinsiyet açısından kabul ettiği öğrenciyi niteler. Okullar yapısına ve bulunduğu bölgenin ihtiyaçlarına göre öğrencileri kız-erkek, sadece kız veya sadece erkek kabul edebilir. Okulların cinsiyet açısından öğrenci kabulüne Milli Eğitim Bakanlığı karar verir. 

Okul kontenjanı, okulun ait olduğu eğitim öğretim yılı için yeni kayıtla alacağı öğrenci sayısını niteler. Okul kontenjanı her yıl güncellenir. Bu güncelleme okulun mezun sayısı, bina yapısı gibi çeşitli nedenlere bağlı olarak artabilir ya da azalabilir. 

Okul taban puanı, okulu o yıl için tercih ederek yerleşen en son öğrencinin puanıdır. Okul yüzdelik dilimi ise okula en son yerleşen öğrencinin elde ettiği puana denk gelen yüzdelik dilimdir. Tercih ve yerleştirme kılavuzunda açıklanan okul puan ve yüzdelik dilimleri, okulun o yıl hangi puan ve yüzdelik dilimle öğrenci kabul ettiğini gösterir. Taban puan ve yüzdelik dilim her yıl değişir. Bunun nedeni ait olduğu yıl içinde tercih ederek okula yerleşen öğrencilerin puan ve yüzdelik dilimlerinin değişmesidir.

Bu durumu bir örnekle açıklarsak, X Anadolu Lisesi’nin kontenjanı 10 kişi olsun. Okulu 1000 kişi tercih etti varsayalım. Bu durumda okulu tercih eden 1000 kişi içinden en yüksek puan ve en iyi yüzdelik sıralamaya sahip ilk 10 kişi okula kayıt edilir. Aşağıda örnek olarak verdiğimiz tabloda aynı okul için iki eğitim öğretim yılının karşılaştırmasını görmektesiniz. Tabloda görüldüğü üzere her iki eğitim öğretim yılında okulu tercih ederek yerleşen öğrenci puan ve yüzdelik dilimleri değişmiştir. 

Ait olduğu eğitim öğretim yılında en son kayıt olan öğrencinin taban puanı ve yüzdelik dilimi bir sonraki yılın tercih döneminin taban puanını ve yüzdelik dilimini oluşturur.

Bunu tablo üzerinde yorumlarsak: 2015-2016 eğitim-öğretim yılının taban puanı ve yüzdelik dilimi 2014-2015 eğitim-öğretim yılında okula yerleşen en son öğrencinin yüzdelik dilimi ve puanıdır. Bu durumda 2015-2016 eğitim-öğretim yılında tercih yapacak öğrenciler için yüzdelik dilim % 5,11 taban puan 465’tir. 

2015-2016 eğitim öğretim yılında ise en son yerleşen öğrencinin puanı 467, yüzdelik dilimi ise %3,87’dir. Bu durumda bu puan ve yüzdelik dilim 2016-2017 eğitim öğretim yılının taban puanı ve yüzdelik dilimi olarak karşımıza çıkar.

Yani, bu durumda tercih yaparken kullanılan okul yüzdelik dilimleri bir önceki yılın yüzdelik dilimleridir. Bu yüzdelik dilimler yeni tercih döneminde okulların başarı sıralaması konusunda bize fikir verir.

Yüzdelik dilim ile puan arasında rakamsal olarak ters orantılı bir ilişki vardır. Puanın rakamsal değeri yükseldikçe yüzdelik dilim küçülür. Tabloda bunu görebilirsiniz.Bu durum öğrencilerin YEP puanı ve il/ülke yüzdelik dilimlerinde sıklıkla görülmektedir.

Bir örnekle açıklayalım. Diyelim ki Ali isimli bir öğrenci 2014-2015 eğitim öğretim yılında 485 puan almıştır ve Türkiye geneli yüzdelik dilimi de % 3,26’dır. Ali 485 puanla o yıl sınava giren öğrenciler içinde % 3,26’lık dilimde kendine yer bulmuştur. Bu bir sonraki yıl 485 puan alan öğrencinin de yüzdelik diliminin % 3,26 olacağı anlamına kesinlikle gelmez.

Diyelim ki bir sonraki yıl Ayşe isimli öğrencide 485 puan aldı ve yüzdelik dilimi ise %2,48’dir. Ayşe bir yıl önce sınava giren Ali ile aynı puanı almasına rağmen yüzdelik dilimi değişmiştir. Yüzdelik dilim öğrencinin başarı sıralamasıydı, doğal olarak Ayşe’nin 485 puanla yüzde kaçlık dilimde olacağına birlikte sınava girdiği diğer öğrencilerin başarısı belirledi.

Bunu bir matematik hesabı ile anlatalım. Öğrencilerin puan ve yüzdelik dilimleri aşağıdaki gibiydi.

Eğer o yıl sınava giren öğrenci sayısını bilirseniz basit bir matematik işlemi ile öğrencinin aldığı puanla ülkede ortalama kaçıncı kişi olduğunu bulabilirsiniz. Diyelim ki her iki yılda da Türkiye’de ortalama 1 200 000 öğrenci merkezi ortak sınava girmiş olsun.

Formül:

(Yüzdelik Dilim x ülke genelinde sınava giren öğrenci sayısı) / 100

Ali’nin ülke genelindeki ortalama sırası:

(3,26 x 1 200 000) / 100 = 39120

Ayşe’nin ülke genelindeki ortalama sırası:

(2,48 x 1 200 000) / 100 = 29760

Şimdi tabloyu yeniden görelim ve yorumlayalım:

Görüldüğü üzere iki öğrenci farklı yıllarda aynı puanı almalarına rağmen başarı sırası değişmiştir. Tabloyu yorumlarsak Ali’nin girdiği yıl Ali 485 puanla ilk 39120 kişi içindeyken Ayşe’nin girdiği yılda Ayşe 485 puanla ilk 29760 kişi içindedir. Aynı puan almalarına rağmen Ali, Ayşe’nin 10000 kişi gerisindedir. Çünkü Ayşe’nin girdiği yıldaki 485 puan Ali’nin girdiği yıldaki 485 puandan daha başarılı bir puandır.

Bu durum okulların açıklanan taban puanları ve yüzdelik dilimleri için de geçerlidir. 

 Okullar öğrencileri aldıkları puan ile elde ettikleri başarı sırasına göre kabul eder. Okullar belirledikleri kontenjanlara göre kendini tercih edenler içinden başarı sıralamasına göre en başarılıdan başlayarak alırlar. Yani belli bir baraj puan yoktur başarı sıralaması üstünlüğü vardır.  Yüzdelik dilim öğrencinin ülke geneli başarı sıralaması olduğu için tercihlerin ülke geneli yüzdelik dilime göre yapılmaktadır.

Tercihler taban puana göre yapılırsa sizi yanıltabilir. Örneğin 2014-2015 eğitim öğretim yılında X Anadolu Lisesi 100 kişilik kontenjan için % 5,26 yüzdelik dilim ve 465 puanla öğrenci almış olsun. Diyelim ki o yıl Türkiye’de 1200000 öğrenci sınava girmiş olsun. Bu durumda okulun başarı sıralaması (5,26 x 1 200 000) / 100 = 63120’dir. Yani bu okul Türkiye ‘de sınava girenler içinde ilk 63120 kişi içinde olup bu okulu tercih eden öğrencileri kabul etmiştir. Başka bir deyişle bu okula en son yerleşen öğrenci 465 puan almış ve % 5,26 ile bu eğitim öğretim yılında ilk 63120 kişi içinde kendine yer bulmuştur.

Diyelim ki 2015-2016 eğitim öğretim yılında bir öğrenci sınava girerek 470 puan almış sınava girenler içinde kendine % 6,22’lik yüzdelik dilimde yer bulmuş olsun. Bu yılda ülke genelinde 1200000 öğrenci sınava girmiş kabul edelim.

Bu öğrenci, yukarıda bahsettiğimiz X Anadolu lisesini istemektedir. Öğrenci, okulun 2014-2015 eğitim öğretim yılı taban puanının 465 olduğunu düşünerek tercih yaptığını varsayalım. Öğrenci kendi puanının (470) okulun taban puanından (465) 5 puan daha fazla olduğu için okulu kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünmektedir.

Tekrar hatırlarsak, 2014-2015 eğitim öğretim yılında X Anadolu Lisesi % 5,26 yüzdelik dilim ve 465 taban puanla öğrenci almıştı. Yani bu okul Türkiye ‘de sınava girenler içinde ilk 63120 kişi içinde olup bu okulu tercih eden öğrencileri kabul etmişti.

2015-2016 eğitim öğretim yılında öğrenci 470 puan almıştı. Bu durumda ülke genelinde kendine ilk ((6,22x1200000)/100) 74640 kişi içinde yer bulmuştur.

Bu durumda, X Anadolu lisesi ilk 63120 kişi içinde olan öğrencileri kabul ettiğine göre öğrencinin 74640’lık başarı sıralaması ile bu okulu tercih ederek % 100 yerleşebileceğine inanması yanlış olur. Çünkü 100 kişilik kontenjan için eğer bu okulu tercih ederlerse öğrencinin önünde yaklaşık 11000 kişi vardır. Tabi bu 11000 kişi tüm ülke için geçerli bir sayıdır. Yani Bursa’da bulunan X Anadolu lisesini tercih edecek öğrenci sayısı bu 11000 kişi içinde kaç kişidir bilmiyoruz. Burada, neden taban puana göre tercih yapılmaması gerektiğini somut olarak gösterebilmek için birçok değişkeni (Okulun tercih edilme olasılığı v.b.) yok sayarak bir hesaplama yaptığımızı bilmenizde fayda var. 

Örnekte de görüldüğü gibi taban puan sizi yanıltır. Yüzdelik dilim başarı sıralaması hakkında fikir verdiğinden tercihleri okulların ülke geneli yüzdelik dilimine göre yapmak gerekir.Okulların taban puanları ve yüzdelik dilimleri her yıl değişir. Bu durumu, “Okulların taban puanları ve yüzdelik dilimleri neden her yıl değişir?” başlığı altında detaylıca anlatmıştık.

Okulların başarı sıralaması da her yıl değişebilir. Okulu ilk ve son tercih eden öğrencinin başarı sırası yani yüzdelik dilimi okulun diğer okullar içinde sırasını belirler.

Aynı okulun tercih edilme durumu; başarısı, fiziki yapısı, kurum kültürü, ulaşım imkânları, şehrin kentleşme durumu, yeni okulların açılması gibi birçok değişkene bağlı olarak yıllar içinde değişebilir. Bu durum doğal olarak okulun taban puanını ve yüzdelik dilimini yükseltebilir de alçaltabilir de.

Bunu bir tabloyla açıklayalım: 

Tabloyu incelediğinizde X Anadolu Lisesi’nin yıllar içinde başarı sıralaması açısından düşen bir eğrisi varken Y Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin ise yükselen bir eğrisi olduğu görülmektedir.

Burada şunu belirtmek gerekir ki bu değişimler bu kadar keskin ve ani olmayabilir. 


Doğru lise tercihi, öğrencinin ilgilerine, yeteneklerine ve koşullarına (Sınav başarısı, ortaokul başarısı, bulunduğu şehir vb.) göre yaptığı gelecek planına (Meslek ve üniversite eğitimi) ulaşması için en doğru ortaöğretim eğitim seçeneğinde karar kılmasıdır. Bu karar verme süreci doğru kariyer planlamasının ta kendisidir. O zaman ortaokuldan sonra bir gencin lise kararı;

 • İlgi ve yeteneklerine en uygun eğitimi alabilmesine olanak sağlıyorsa,
 • Kendisini tanımasına ve kabullenmesine olanak sunuyorsa,
 • Amaçları doğrultusunda üst eğitim kurumuna hazırlıyorsa,
 • Seçeceği mesleğe ulaşması için uygun eğitimi (Ders müfredatları, staj ve uygulamalar vb.) almasına fırsat veriyorsa,
 • Bir üst eğitim seçenekleri için uygun rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunuyorsa kendisi için en doğru kararı vermiştir diyebiliriz.

Bu noktadan baktığımızda merkezi ortak sınav sonrası bir gencin tercih listesi oluştururken aşağıdaki aşamalara göre hareket etmesi onun tercih sürecini doğru yönetmesini sağlar.

 


 

Tercih işlemleri, "http://www.meb.gov.tr" veya "https://e­okul.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerinde yer alan okulların tercih kodlarına göre, öğrenci velisi tarafından 15-25 Temmuz arasında en geç saat 17.00'ye kadar yapılacaktır.

2015-2016 YILI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

 

 TARİH

 

 İŞLEM

08 Haziran 2016

 

Ortak Sınav Puanlarının İlanı

29 Haziran 2016

 

Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı

29 Haziran 2016

 

8’inci Sınıf Yerleştirmeye Esas Puanların (YEP) İlanı

30 Haziran 2016           14 Temmuz 2016

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi Kapsamında Yapılan Merkezi Sistem Ortak Sınavlarının Tamamını veya Bir Kısmını Kullanan Özel Okulların Kayıt İşlemleri

22 Temmuz 2016

Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Liselerine Öğrenci Kayıtlarının Tamamlanması

15-25 Temmuz 2016 ( Saat 17:00 )

Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

08 Ağustos 2016

 

Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

08 Ağustos 2016

 

Boş Kontenjanların İlan Edilmesi

09-15 Ağustos 2016

 

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

19 Ağustos 2016

 

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

19-23 Ağustos 2016

 

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

26 Ağustos 2016

 

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

26-31 Ağustos 2016

 

Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

05 Eylül 2016

 

Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Sonuçlarının İlanı

05-08 Eylül 2016

İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca İl/İlçe Sınırları İçerisinde Nakil Tercih Başvuruların Alınması

09 Eylül 2016

İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Nakil Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

19 Eylül 2016

 

2016-2017 Öğretim Yılı Açılışı 

 • Fen Liselerine,
 • Sosyal Bilimler Liselerine,
 • Anadolu Liselerine,
 • Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine,
 • Çok Programlı Anadolu Liselerine,
 • Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezlerine,
 • Anadolu İmam‐Hatip Liselerine,
 • Açık Öğretim Kurumlarına,
 • Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı özel okullara

 

 merkezî sistemle öğrenci yerleştirilecektir.         Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul ile imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ortaokul ile imam hatip ortaokulu müdürlüklerine onaylatılacaktır.

         Elektronik ortamda tercih işlemlerini yapamayan veliler için okul müdürlükleri, tercih işlemlerini öğrenci velisi adına, velinin doldurup imzalayarak verdiği Ek-1’deki “Yerleştirme Tercih Ön Çalışma Formu” na bağlı kalarak veli adına yapacaktır (en geç 25 Temmuz 2016 saat 17.00’ye kadar).

         Açık öğretim ortaokulu öğrencileri ile yurt dışından sınava giren öğrencilerden tercihlerini okul müdürlüklerine onaylatma imkânı olmayanlar, Ek-2’de yer alan Açık Öğretim Ortaokulu ve Yurt Dışı Yerleştirme Tercih Ön Çalışma Formunu APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile gönderecektir (en geç 25 Temmuz 2016 saat 17:00’e kadar). Birden fazla tercih formu gönderilmeyecektir. Tercih formunda okul tercih kodu mutlaka yazılacaktır. Okul tercih kodu olmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Postada meydana gelecek gecikmeden öğrenci velisi sorumlu olacaktır. Bu öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil başvurularını da “Açık Öğretim Ortaokulu ve Yurt Dışı Yerleştirmeye Esas Nakil Başvuru Ekranı” üzerinden http://odsgm.meb.gov.tr adresinden yapacaklar ve başvuru çıktıları APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile gönderilecektir.Yerleştirme yapılacak okul kontenjan listeleri  http://www.meb.gov.tr  adresinde yayımlanacaktır.

Yerleştirmede öğrenciler bu okullar arasından 25 okula kadar tercihte bulunabilecektir.          Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi kapsamında yapılan merkezî sistem ortak sınavlarının tamamını veya bir kısmını kullanarak özel okullara kayıt yaptıran öğrenciler tercihte bulunamayacaktır.

http://e­okul.meb.gov.tr     internet adresinden tercih işlemleri için giriş yapıldığında, tercih işlemleri ekranında, «TERCİH YAPMAK İSTİYORUM» ve «ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRACAĞIM TERCİH YAPMAYACAĞIM » butonlarının seçenek olarak sunulacaktır. «ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRACAĞIM TERCİH YAPMAYACAĞIM » butonunu işaretleyen öğrenciler tercih hakkını kullanmış sayılacak, ancak yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabileceklerdir.              Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı özel okullar, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sisteminde yapılan merkezî sistem ortak sınavlarındaki derslerin tümünü veya bazılarını esas alarak kendi yönetmeliğine göre öğrenci alabilecektir.

             2016–2017 öğretim yılı için özel okullar, kendi yönetmeliklerinde belirledikleri puan hesaplama sistemine göre 30 Haziran – 14 Temmuz 2016 tarihleri arasında kayıt işlemlerini yapabilecektir.

             Yerleştirme sonuçları aynı öğretim yılı için geçerli olacaktır. Kayıt işlemini yapan bu öğrencilere tercih ekranı açılmayacaktır. Ancak tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecektir. Ayrıca bu öğrenciler okul değiştirmek isterlerse bu işlem nakil döneminde, nakil şartlarını taşıyan öğrenciler için mümkün olabilecektir.

           «ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRACAĞIM TERCİH YAPMAYACAĞIM» butonunu işaretlediği halde 09 Eylül 2016 tarihine kadar herhangi bir okula kaydını yaptırmayan öğrencinin yerleştirilmesi, bu tarihten itibaren açık ortaöğretim kurumlarına yapılacaktır.            Özel okullarda %100 burslu okutulacak öğrenciler, Bakanlıkça puan üstünlüğü esasına göre %5’lik dilimden seçilerek yapılacaktır. Yerel şartları dolayısıyla Türkiye genelindeki ilk % 5’lik dilimden öğrenci alamayan özel okullar, tam bursluluğa karşılık gelen boş kontenjanlarını il genelindeki ilk % 5’lik dilimden karşılayabileceklerdir.

           Özel okullarda öğrenimi süresince burslu olarak okutulacak öğrenci, başarısı devam ettiği sürece bu haktan yararlandırılacaktır. Herhangi bir şekilde kurumdan ayrılan burslu öğrencilerden öğrenim gördüğü süre için ücret talep edilmeyecektir.              Açık öğretim ortaokulu öğrencileri ile yurt dışından sınava giren öğrenciler, kayıt kabul şartlarını taşımaları hâlinde, tercihlerini YEP’e göre yaparak    http://www.meb.gov.tr adresinde yayımlanan Ek‐2 formunu dolduracaklardır. Birden fazla tercih formu gönderilmeyecektir. Tercih formunda okul tercih kodu mutlaka yazılacaktır. Okul tercih kodu olmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

            Öğrencilerin doldurdukları formu, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Milas Sokak No 21‐ 06500 Teknikokullar - Yenimahalle/ANKARA adresine 25 Temmuz 2016 tarihi mesai bitimine kadar APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile göndermeleri gerekmektedir.

              Bu tarihten sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Tercihlerden ve olabilecek gecikmelerden, öğrenci velisi sorumlu olacaktır. 

             Yurt dışından sınava giren öğrenciler, e‐Okul sisteminde kayıtlı ise http://www.meb.gov.tr adresinden tercih yaparak okul müdürlüklerine tercihlerini onaylatacaktır.

             Bu imkânı olmayan yurt dışındaki öğrenciler ise tercihlerini http://www.meb.gov.tr adresinde yayımlanan Ek‐2 formunu doldurarak yapacaktır. Öğrencilerin doldurdukları formu, yerleştirme için 25 Temmuz 2016 tarihi mesai bitimine kadar APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Milas Sokak No 21‐ 06500 Teknikokullar - Yenimahalle/ANKARA adresine göndermeleri gerekmektedir.

             Bu tarihten sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Tercihlerden ve olabilecek gecikmelerden, öğrenci velisi sorumlu olacaktır.

            Öğrencinin velisi, tercih ve yerleştirme ile ilgili her tür yazışmada; tercih işlemini yaptığı okulun il/ilçe kurum adı ve kodunu, öğrencinin adını‐soyadını, T.C. kimlik numarasını, yabancı uyruklu ise öğrenci kayıt numarasını ve açık adresi ile cep telefon numarasını yazacaktır.                    Güzel sanatlar lisesi ve spor liselerine yerleştirme işlemleri bu okulların giriş mevzuatı esas alınarak 22Temmuz 2016 tarihinde tamamlanacaktır. Ancak, söz konusu okullara kayıt yaptıran öğrenciler, yerleştirme ve yerleştirmeye esas nakil tercihleri doğrultusunda bir okula yerleşmeleri hâlinde önceki okul (Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Lisesi) hakkından vazgeçmiş sayılacaklardır.             Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminden önce yapılacaktır.

             Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacak, aksi takdirde öğrenci tercih yapmamış sayılacaktır.

             Onaylama işlemi tamamlandıktan sonra herhangi bir düzeltme yapılamayacaktır.

             Tercihlerin, tercih ve yerleştirme e‐kılavuzuna uygun olarak elektronik ortamda hatasız ve eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Tercih listesinden öğrenci velisi, onay işleminden ise okul müdürlüğü ile veli birlikte sorumlu olacaktır.            8’inci sınıfta öğrenim gören ve tercihte bulunan tüm öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri; tercihleri doğrultusunda, okul kontenjanlarına göre, YEP üstünlüğü, esas alınarak yapılacaktır.

            Tercih yapmayan öğrenciler ile hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, sistem tarafından açık ortaöğretim kurumlarına yerleştirilecektir            Öğrencilerin yerleştirme sonuçları 08 Ağustos 2016 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve  https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir.

            Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir. Öğrencilere ayrıca sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B Maddesi hükmü uyarınca yerleştirme sonuçlarına ilişkin 10 günlük dava açma süresi, sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen günden itibaren başlamaktadır. Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin öğrenim görmeye hak kazandıkları okullar belirlendiğinde kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanların eşit olması hâlinde;

- AOSP’lerine, (Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı)

- Eşitliğin devam etmesi hâlinde sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puan üstünlüğüne,

- Eşitliğin devam etmesi hâlinde tercih önceliğine,

- Yine eşitliğin devam etmesi hâlinde okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına,

- Bunların da eşit olması hâlinde ise öğrencinin doğum tarihine göre yaşça küçük olanların önceliği dikkate alınarak yerleştirme yapılacaktır. Yerleştirmeye esas nakil başvuruları, herhangi bir örgün ortaokul ile imam hatip ortaokulu müdürlüğünden boş kontenjan şartı aranmaksızın yapılabilecektir.

Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra okul değiştirmek isteyen öğrenciler için 9-15 Ağustos 2016, 19-23 Ağustos 2016, 26-31 Ağustos 2016 tarihlerinde üç defa yerleştirmeye esas nakil başvuru işlemleri gerçekleştirilecektir.

Yerleştirmeye esas nakil işleminde 3 (üç) tercih alınacak ve YEP üstünlüğüne göre yerleştirme takvimi doğrultusunda merkezî olarak yapılacaktır.

Açık öğretim öğrencileri, yerleştirmeye esas nakil başvurularını “Açık Öğretim Ortaokulu ve Yurt Dışı Yerleştirmeye Esas Nakil Başvuru Ekranı” üzerinden http://odsgm.meb.gov.tr adresinden yapacaklar ve başvuru çıktıları APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile göndereceklerdir.                     Tercih yapmayan öğrenciler ile hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, sistem tarafından açık ortaöğretim kurumlarına yerleştirilecektir.

                     Açık ortaöğretim kurumlarına yerleşen öğrencilerin, talep etmeleri hâlinde İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonunca, nakil mevzuatına göre boş kalan kontenjanlara 05-08 Eylül 2016 tarihlerinde, 3 (üç) tercih alınarak, YEP üstünlüğüne göre il/ilçe sınırları içerisinde yerleştirmesi yapılacaktır.

                    Açık Ortaöğretim Kurumlarına yerleştirilen öğrenciler, kesin kayıtlarını yaptırmak üzere 16 Eylül 2016 tarihi mesai bitimine kadar Açık Ortaöğretim Kurumları irtibat bürolarına başvurmaları gerekmektedir.          YEP ile öğrenci alan pansiyonlu okulları kazanarak kayıtlarını yaptıran ve parasız yatılı olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilerden parasız yatılı okuma şartlarını taşıyanlara, cinsiyetine uygun pansiyon bulunması hâlinde, yatılılık kontenjanı çerçevesinde İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği hükümleri gereğince; YEP’e göre yapılacak sıralama ve yerleştirme ile parasız yatılı olarak öğrenim görme hakkı sağlanır.

        Pansiyonlarda paralı yatılı kalmak isteyen öğrenciler ise kontenjanlar ölçüsünde paralı yatılı kalabileceklerdir.

       Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine parasız yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise il/ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonlarına belgeleri ile birlikte en geç 09 Eylül 2016 tarihi saat 17:00’ye kadar müracaat edeceklerdir.

      PYBS sonucu burslu okumaya hak kazanan öğrenciler de kayıt yaptırdıkları/öğrenim gördükleri okul müdürlüğüne belgeleri ile birlikte en geç 30 Eylül 2016 tarihi saat 17:00’ye kadar müracaat edeceklerdir.

      Konu ile ilgili genel açıklamalar, Parasız Yatılılık ve Bursluluk e-Kılavuzunda belirtilmiştir.           Mecburi ilköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu doğrultusunda kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, engel durumu ve özellikleri ile ikamet adresleri dikkate alınarak anadolu liseleri, anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik anadolu liseleri, çok programlı anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile şubelere dengeli bir şekilde yerleştirilebilecektir.

         Mecburi ilköğretim programını tamamlayan ve tercih yapan/yapmayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden, “İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu Kararı” doğrultusunda kaynaştırma yoluyla eğitime devam edemeyeceklerin ortaöğretim kademesindeki gündüzlü özel eğitim okullarına/ kurumlarına yerleştirmesi/nakilleri ile ilgili iş ve işlemler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları iş birliği ile il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunca yapılacaktır. Ortaöğretim kademesindeki yatılı özel eğitim okullarına/ kurumlarına yerleştirme ile ilgili iş ve işlemler ise Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacaktır

        28 Nisan 2016 tarihinden önce alınmış “Özürlü/Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve “İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu Kararı” bulunmayan öğrenciler için ortaöğretim kurumlarına yerleştirme ve nakil işlemlerinde özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci kapsamında işlem yapılmayacaktır.

         Mecburi ilköğretim programını tamamlayan ve tercih yapan/yapmayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden; “İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu Kararı” ile kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrencilerin geçiş ve nakillerine ilişkin iş ve işlemler engel durumu ve özellikleri ile ikamet adresleri dikkate alınarak anadolu liseleri, anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik anadolu liseleri, çok programlı anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile sağlanacaktır.           Elektronik ortamda onaylanan tercih bilgilerinin 2 (iki) nüsha çıktısını alıp veliye imzalattıktan sonra 1 (bir) nüshasını okulda saklayıp, diğer nüshasını veliye vermek,

         Tercih işlemlerini öğrenci velisinin doldurduğu Ek1’deki Yerleştirme Tercih Ön Çalışma Formuna bağlı kalarak 15-25 Temmuz 2016 tarihleri arasında yapmak ve onaylamak,

         Tercih yapması gereken tüm öğrencilerin tercih başvurularını kontrol etmek, tercih yapmayanları uyarmak,

         Yerleştirmeye Esas Nakil Tercih Başvurularını almak, başvurularını onaylayarak çıktısını almak ve onaylı bir örneğini öğrenci velisine vermek.

         Kendi okulunun öğrencilerinin yanı sıra il içi ya da il dışından müracaat eden her öğrencinin tercih başvurularını onaylamak.

 Pansiyon: Resmî ve örgün ortaokul, imam-hatip ortaokulu ile ortaöğretim kurumlarında parasız veya paralı yatılı okuyan öğrencilerin barınma, yatma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılandığı yeri,

 Belletici: Resmî ve örgün ortaokul, imam-hatip ortaokulu ile ortaöğretim kurumlarında okuyan parasız veya paralı yatılı öğrencilerin, ders saatleri dışında pansiyonlarda eğitim ve gözetimi ile bu Yönetmelikte belirtilen diğer idarî hususları yürütmekle görevli kişileri ifade eder.Pansiyonların açılmasında ve pansiyon ücretlerinin tespitinde, bulundukları bölgenin gelişmişliği, ulaşım ve benzeri imkanları dikkate alınır. Pansiyon ücretleri her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilir. Parasız yatılı öğrencilerin pansiyon ücretleri ise aynı miktar üzerinden Devletçe karşılanır.Paralı yatılı öğrencilerden ücretler ilk taksit öğrencinin pansiyona kayıt olduğu gün, ikinci üçüncü ve dördüncü taksitler ise Kasım, Ocak ve Mart aylarının ilk on günü içinde olmak üzere dört taksitle alınır. Taksidini zamanında ödemeyen öğrencinin paralı yatılı öğrencilikle ilişiği kesilir.Eğitim yılı devamınca paralı öğrenci alınabilir. Herhangi bir taksit devresinde pansiyona kabul olunan öğrenci, taksidinin tamamını ödemek zorundadır. Bir taksit devresi içinde pansiyonla ilişiğini kesen öğrenciye bu devreye ait taksit geri verilmez. Ancak, bir pansiyondan diğer bir pansiyona nakleden öğrencinin önceki okulunca alınan taksit miktarı naklolunduğu okul pansiyonu taksidine sayılır. Naklettiği okulun pansiyon ücreti evvelki pansiyon ücretin-den fazla ise bu takside ait fark alınır. Eksik ise fark geri verilmez.Pansiyonlarda, parasız ve paralı- yatılı öğrenciler ile bu Yönetmelik kapsamına giren görevliler ve Millî Eğitim Bakanlığınca izin verilenler dışında hiç kimse barındırılamaz. Parasız yatılı öğrencilere ayrılan kontenjanlara, paralı yatılı öğrenci alınamaz.a. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın çocukları,

b. Mahrumiyet bölgelerinde devam edeceği düzeyde ve türde okul bulunmayan yerlerden gelen öğrenciler,

c. Mahrumiyet bölgesi dışında olup devam edeceği düzeyde ve türde okul bulunmayan yerlerden gelen öğrenciler,

d. Devam edeceği düzeyde ve türde okul bulunduğu halde bakacak kimseleri bulunmayan öğrenciler.Okulların paralı yatılı öğrenci kontenjanı her öğretim yılından önce Millî Eğitim Bakanlığınca tespit olunur. Öğrencilerin pansiyona kabulleri ile ilgili kontenjan sıralaması ve kayıt kabulleri, her öğretim yılı okula kayıt-kabul süresi içinde yenilenir. Ancak, bir önceki yılda paralı yatılı okuyan öğrencinin, süresi içinde kaydını yenilediği takdirde, aynı okulda paralı yatılı okuma durumu devam eder.Yatılı ve pansiyonlu okullarda; öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim, öğretim, etüd çalışmaları ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde belletici görevlendirilir. Belleticiler, okulda görevli öğretmenlerden, yeterli sayıda öğretmen olmaması halinde aynı yerleşim yerindeki diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler arasından istekli olanlara öncelik verilerek okul müdürünün teklifi ve milli eğitim müdürünün onayı ile görevlendirilir.Birden fazla kardeşlerin ikincisinin pansiyon ücretinden % 15 diğerlerinin ücretinden % 20 indirim yapılır.657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre beşinci ve daha düşük derecede aylık alan Devlet memurları çocuklarından her birine ayrıca % 10 indirim yapılır. Bu indirim farkları Devlet tarafından ödenir.