Anasayfa

PROJENİN AMACI

Bursa Temel Eğitim Sonrası Kariyer Danışmanlığı Projesi; Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Geleceğiniz, geleceğimizdir…” fikrinden hareketle temel eğitimden ortaöğretime uzanan bu süreçlere ilişkin tanıtım, bilgilendirme, ilişkilendirme iş ve işlemlerine genişlik kazandırmak, birliktelik sağlamak, bilgi dağınıklığını ortadan kaldırmak, kılavuzluk ve kaynaklık etmek amacıyla geliştirilmiştir.

Bu projeye neden ihtiyaç duyulmuştur?

 • Ortaöğretim kurum türlerini tanıtıcı bilgilerin yetersizliği ve dağınıklığı.
 • Bursa’da bulunan tüm ortaöğretim eğitim kurumlarını tanıtıcı bir kaynağın olmaması.
 • Tercih ve yerleştirme süreci konusunda yapılandırılmış bir sistemin olmaması.
 • Tercih ve yerleştirme süreçlerinde yaşanan aksaklıklar.
 • Bu süreçlere ilişkin il olarak ortak hareket planına, anlayışa ve dile duyulan ihtiyaç.
 • Tanıtım ve yönlendirme çalışmalarında kurumsal farklılıkların yarattığı bilgi kirliliği ve fırsat eşitsizliği.
 • Öğrenci ve velilerin okul dışında ilk elden güvenle ulaşabileceği bir kaynağa duyulan ihtiyaç.
 • Tanıtım, yönlendirme ve rehberlik gibi kariyer danışmanlığı süreçlerinin eğitimdeki teknolojik gelişmelere entegre edilmesine duyulan ihtiyaç.
 • 8. Sınıf rehberlik ve kariyer planlama dersi için kullanılacak kaynak ve dokümanların yetersizliği.
 • Zaman ve mekân kısıtı nedeniyle kurumları yerinde güçlendirmenin daha doğru bir yol olması.
 • Temel eğitimden ortaöğretime uzanan sürece ilişkin tanıtım, bilgilendirme ve yönlendirme çalışmalarının sadece 8. Sınıf düzeyinde değil kademeli olarak 5. Sınıf düzeyinden yapılmasına duyulan ihtiyaç.
 • PDR Servisi dışında sürece sınıf rehber öğretmenleri, okul yöneticileri ve velileri ortak etme ihtiyacı.

Bu bağlamda Bursa Temel Eğitim Sonrası Kariyer Danışmanlığı Projesinin hedef kitlesi ortaokullardır.