2018 YILI YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME EK-1 DEĞERLENDİRME PUANLARI