BURSA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

BEBKA 2019 MALİ DESTEK YILI TANITIM TOPLANTISI YAPILDI

BEBKA 2019 MALİ DESTEK YILI TANITIM TOPLANTISI YAPILDI

2019 Mali Yılı Destek Programları Tanıtım toplantısı Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ile BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim ve çok sayıda davetlinin katılımıyla Merinos AKKM Hüdavendigar Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Çalışmalarda emeği geçenleri kutlayan Bursa Valisi Yakup Canbolat, “Bölgemizi geleceğe taşıyan, uluslararası düzeyde rekabetçi; sürdürülebilir üretim, yenilik ve yaşam merkezi vizyonu ile hazırladığı 2014-2023 bölge planı ile, BEBKA, bölgedeki potansiyeli en üst düzeyde harekete geçirmeyi hedeflemektedir. Ajansımız Bölge Planı vizyonu doğrultusunda, belirlenen önceliklere göre hazırlanan Mali Destek Programları aracılığı ile, bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak projelere destek vermektedir. Bu amaçla, ajansımız tarafından yürütülen mali destek faaliyetleri kapsamında 2010-2018 yılları arasında turizm, sanayi, çevre, kırsal kalkınma konuları başta olmak üzere 19 ayrı başlıkta destek verildi. Bölge genelinde, Mali Destek Programları kapsamında 324 proje, teknik destek programları kapsamında 363 eğitim, fizibilite destek programları kapsamında 52 fizibilite çalışması ve ayrıca 4 güdümlü proje desteği aldı. Eş finansman ile birlikte toplam 213 milyon TL’lik yatırım bölgemizde hayata geçirilmiştir. Bursa özelinde baktığımızda ise, kuruluşundan bugüne kadar Proje Teklif Çağrıları kapsamında 150 projeye toplam 75 milyon TL, 21 adet fizibilite çalışmasına toplam 958 bin TL, teknik destek kapsamında ise 197 projeye toplam 1,8 milyon TL destek verildi. 2018 yılında başarılı bulunan 24 teknik destek projesi ve 12 proje uygulaması ise devam etmektedir..Bildiğiniz üzere, BEBKA’nın Güdümlü Proje Desteği kapsamında kurulan Bursa Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi (BUTEKOM) Bursa’nın teknik tekstil alanında önemli bir alana hizmet vermeye devam etmektedir. Ayrıca yine bir güdümlü proje olan İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi’nin de çalışmaları devam etmektedir. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz 2019 Yılı Mali Destek Programları kapsamında, kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik “Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi” ve “Girişimcilik” alanlarında toplam 27 milyon TL hibe verilecek.

Bu bütçenin 17 milyonluk bölümü ayrılan “Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi” Mali Destek Programı ile bölgemizdeki imalat sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitimin geliştirilmesi yoluyla bölgenin rekabet gücünün artırılması amaçlanmaktadır.Millî Eğitim İstatistiklerine göre Bölge illerinde mesleki ve teknik eğitim net okullaşma oranı 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı için Bursa’da %49,01 olarak Türkiye ortalamasının üzerinde olmakla birlikte, bu potansiyelin gelişimi önemini korumaktadır. Bugün burada duyurduğumuz bu mali destek programının, bölgemizde, mesleki eğitim veren kurumların kapasitelerinin artırılmasına önemli bir katkı olmasını temenni ediyorum.10 milyon TL’lik bütçe ayrılan “Girişimcilik Mali Destek Programı” ile ise bölgemizde girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, yenilikçi ve teknolojik girişimciliğin yaygınlaştırılması ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesi ile bölgemizin rekabet gücünün artırılması amaçlanmıştır. Girişimcilik konusunda, ülkemizde ve bölgemizde, girişimcilik kapasitesinin artırılması ve girişimciler için güçlü bir ekosistem oluşturulması hem ulusal hem bölgesel strateji belgelerinde vurgulanmaktadır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yayınladığı Kurulan/Kapanan Şirket İstatistiklerine göre 2018 yılında 3.387 ile Bursa en çok şirket kurulan beşinci il konumunda yer almıştır. Önemli bir sanayi kenti olan Bursa’da, girişimcilerin destekleneceği yeni yapıların kurulmasına Girişimcilik Mali Destek Programı’nın katkı sunmasın temenni ediyorum. Bölgemiz ve Bursa için de önem arz eden bu iki konuda açılmış olan Mali Destek Programlarından Bursa ilinde yer alan kurumların ve işletmelerin azami derecede faydalanması ve nitelikli projelerle ilimizin kalkınmasına destek olmak en büyük temennimizdir.Bugün burada açılışını yapmış olduğumuz ve 2019 Yılı Mali Destek Programlarının Bursa’ya ve bölgemize hayırlı olmasını diliyor, tüm katılımcılara teşekkür ediyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.” dedi. 

Bursa’nın ve ülkemizin uluslararası rekabet ve sürdürülebilir üretim konusunda bulunduğu noktadan daha ileriye gidebilmesi için sektörün ihtiyacına uygun nitelikli iş gücü yetiştirilmesinin zorunluluk olduğunu belirten Sabahattin Dülger, “Nitelikli iş gücünün   yetiştirilmesi de malumunuz olduğu üzere günümüz ve gelecek beklentilerini karşılayan bir eğitimle mümkündür. Bu sürecin odağında ise mesleki ve teknik eğitim bulunmaktadır. Bakanlığımız tarafından yayınlanan 2023 Eğitim Vizyonu’nda mesleki ve teknik eğitim geniş yer bulmuş, mesleki eğitimin çok boyutlu ve çok aktörlü olarak hayata geçirilmesi noktasında önemli çalışmalar başlatılmıştır. Bakanlığımız mesleki teknik eğitimi sadece okulda kazandırılan beceriler olmaktan çıkarmış, mesleki eğitimi tüm süreçlerinde paydaşlarının katılımlarına açık hale getirmiştir. Bu doğrultuda neredeyse Bakanlığımız ile sektör temsilcileri arasında hemen her hafta çok sayıda iş birliği protokolü imzalanmaktadır. Buradaki amaç; 2023 Eğitim Vizyonu’nun öngördüğü eğitim, istihdam ve üretim döngüsünü hayata geçirmektir. Bu kapsamda çok sayıda iş birliği protokolü, ilimizin sektör temsilcileri ve STK’ların destekleriyle hayata geçirilmiştir.  Şunu belirtmek isterim ki Sayın Valimizin göreve başladıktan sonra bizlere ilk talimatı bir sanayi şehri olan Bursamızda mesleki eğitim ve sektör arasındaki işbirliğine ivme kazandırılması yönündeydi. Bizler de bu yönde elimizden gelen gayreti gösterme çabası içindeyiz.İlimizdeki mesleki teknik ortaöğretim potansiyeline baktığımızda Bursa’da 100 mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu bulunmakta ve bu kurumlarda 45 meslek alanında eğitim-öğretim yapılmaktadır. Bu okullarımızda 5.131 öğretmen görev yapmakta ve 56.228 öğrenci öğrenim görmektedir.Bu rakamlar ilimizdeki ortaöğretimin % 50’sini oluşturmaktadır. Bu oran ülke ortalamasının çok üzerinde ve AB ortalamasına yakın bir değerdedir.  Burada yapmamız gereken şey; tüm paydaşlar olarak bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek ülkemizin uluslararası arenada hak ettiği yere taşımaktır. Zira 2053 ve 2071 Türkiye’sine bugünün planlamaları ve çalışmalarıyla yön verileceğinin farkındayız. BEBKA tarafından yapılan çalışmaları dikkatle takip ediyoruz. BEBKA’nın 2019 Yılı Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programını, mesleki ve teknik ortaöğretim okullarımızın donanımlarının güncel teknolojilere uyumlu hale getirilmesi bakımından bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Bu fırsatı en iyi şekilde okullarımız ve ilimiz lehine kullanmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Rekabet gücümüzün artmasının yolunun mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmekten geçtiğinin bilincindeyiz.Bu doğrultuda yapılan tüm çalışmalardan ve BEBKA’daki katkılarından dolayı başta Sayın Valimize şükranlarımı sunarken Ajans Yönetimi ve tüm çalışanlarına da çalışmaları için teşekkür ediyorum.” dedi. 

Katılımcılara teşekkür eden BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim ise konuşmasını şöyle sürdürdü:

BEBKA, bölgemizde gelişmişlik farklarını azaltmak, merkezden tahsis edilen kaynakların yerelde etkin ve verimli kullanımını sağlamak, kamu, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirmek amacı ile kurulmuştur.Kalkınma Ajansımız, faaliyete geçtiği 2010 yılından bu yana Bursa Eskişehir Bilecik illerinin gelişmesine yön verecek amaç ve önceliklerin belirlenmesinde stratejik bir rol üstlenmiştir. Bölgemizi geleceğe taşıyan, uluslararası düzeyde rekabetçi; sürdürülebilir üretim, yenilik ve yaşam merkezi vizyonu ile hazırladığı 2014-2023 bölge planı ile, BEBKA, bölgedeki potansiyeli en üst düzeyde harekete geçirmeyi hedeflemektedir.

DESTEKLER

Bu vizyon doğrultusunda belirlenen önceliklere göre hazırlanan Mali Destek Programları aracılığı ile Ajans, bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak projelere destek vermektedir. Bu amaçla, ajansımız tarafından yürütülen mali destek faaliyetleri kapsamında 2010-2018 yılları arasında turizm, sanayi, çevre, kırsal kalkınma konuları başta olmak üzere 19 ayrı başlıkta destek verildi. Toplamda 324 projeye 112 milyon TL destek verdik, eş finansman ile birlikte 182 milyon TL’lik yatırım hayata geçirildi. Aynı dönemde çıkılan destek programları kapsamında Bursa’da toplam proje sayısı 150 milyon TL olup, gerçekleşen toplam bütçe tutarı yaklaşık 75 milyon TL olacaktır.  Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz 2019 Yılı Mali Destek Programları kapsamında, “Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi” ve “Girişimcilik” alanlarında toplam 27 milyon TL hibe verilecek.

MESLEKİ EĞİTİM

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çatısı altında faaliyet gösteren Ajansımızın bağlı olduğu Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüz tarafından 2019 Yılı gündemi "Mesleki ve Teknik Eğitim" olarak belirlendi.  Bu yıl; kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları arasında bağı güçlendirerek, bünyelerindeki illeri geliştirme stratejileri hazırlayan kalkınma ajansları, mesleki ve teknik eğitim altyapısını güçlendirmeye yönelik mali destek programları aracılığıyla istihdamı artırmak ve nitelikli işgücüne katkı sağlamak için, yenilikçi eğitim teknolojilerine hibe desteği verecek. Genç nüfusa sahip Ülkemizde gençler arasında işsizlik oranını düşürmek için mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin artırılması ve iş dünyasıyla mesleki ve teknik eğitim arasındaki bağların daha da güçlendirilmesinin önemli bir adım olacağını düşünmekteyim.

İş dünyasının ihtiyaç duyduğu yetkinlikleri ve becerileri olan insan kaynağı ihtiyacının karşılamak için yükseköğretim düzeyinde Meslek Yüksekokulları (MYO), ortaöğretim düzeyinde ise mesleki ve teknik lise eğitim-öğretim vermektedir. Bursa’da 100 adedi olmak üzere bölgemizde 161 adet mesleki ve teknik lise mevcuttur.  Yine, 16 adedi Bursa’da olmak üzere bölgemizde 31 adet aktif MYO bulunmaktadır. Sahip olunan bu potansiyelin değerlendirilerek sektöre kazandırılması ile bölgesel katma değerin artırılmasına katkı sağlanması gerekmektedir. İŞKUR tarafından yayınlanan 2017 yılı TR41 İşgücü Piyasası Araştırması sonuçlarına baktığımızda ise bölgemizde açık iş oranı % 27,4 iken, Türkiye genelinde % 17,7 olarak gerçekleşmiştir. Aynı çalışmada işverenlerin % 70,1’inin ilgili meslekte yeterli beceriye/niteliğe sahip eleman bulamamasından dolayı çalışan temininde güçlükle karşılaştıklarını belirtmiştir. Çalışma sonuçlarına göre her üç işyerinden birinin eleman temin ederken güçlük çekmesi işgücü piyasasındaki arz ve talep arasında uyumsuzluk olduğunu göstermektedir. Bölge illerinde mevcut mesleki eğitim altyapısına rağmen başta özel sektör tarafından vurgulanan ve eğitim kurumları tarafından da dile getirilen mesleki ve teknik eğitimde sektörel ihtiyaçların tam anlamıyla karşılanamaması, bu alanda yapısal dönüşüm ihtiyacını ortaya koymaktadır. Bölgemizde de sektörel ihtiyaçlara cevap veren ve sektör dinamiklerine uygun şekilde kendini yetiştiren işgücü gereksinimi başta imalat sanayi olmak üzere birçok sektörde ortaya çıkan başlıca talepler arasında yer almaktadır.

Buradan hareketle, BEBKA tarafından açılan 2019 Yılı Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nın amacı; bölgede imalat sanayisinin ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitimin geliştirilmesi yoluyla bölgenin rekabet gücünün artırılması olarak belirlenmiştir. Program ile; bölge imalat sanayindeki iş gücü piyasası ile mesleki eğitim kurumları arasında eşgüdümün sağlanması yoluyla mesleki eğitimin kalitesinin artırılması, nitelikli beşeri sermaye yapısının oluşturulması ve kurumlar arası iş birliği kültürünün geliştirilmesi hedeflenmektedir.

GİRİŞİMCİLİK

Bölgemizde öncü sektörlerde girişimlerin artırılması, mevcut girişimlerin hızlandırıcı programlarla büyüme ve yatırım almaları önündeki engellerin giderilmesi de elzemdir. Ülkemizde girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak, güçlü bir ekosistem oluşturmak ve girişimciliği geliştirmek gün geçtikçe önem kazanırken kamunun düzenleyici, yol gösterici ve izleyici bir rol üstlenmesi, gerekli durumlarda uygulamalarda yer alması, girişimcilik desteklerinin uygulanmasında özel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile stratejik iş birlikleri yapılması önem arz etmektedir.

Bu hedefleri yerine getirmek üzere Bölgemizde girişimcilik ekosistemi içerisinde yer alan 5 (beş) teknoloji transfer ofisi (TTO) girişimcilere hizmet vermektedir. ULUTEK ve ATAP Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve 6 (altı) üniversite faaliyet göstermektedir. Ajansımız tarafından hazırlanan Girişimcilik Sonuç Odaklı Programı da bu prensipler göz önünde bulundurularak özellikle “Yenilikçi Girişimciliğin Desteklenmesi”ni müdahale alanı olarak belirlemiştir.

Bu amaca hizmet etmek üzere Ajansımız tarafından TechUP Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı tasarlanmıştır.  İlk TechUP programı 2016 yılında Eskişehir’de başlamış, daha sonra Bursa’da uygulanan programın üçüncüsü yine Eskişehir’de yürütülmüştür.  TechUP Programının tasarımında ve yürütülmesinde BEBKA Bursa’da Uludağ Üniversitesi TTO, Eskişehir’de ise Anadolu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ARİNKOM iş birliği içerisinde çalışmaktadır.Programa kabul edilen teknoloji odaklı firmalar analiz edilerek, ihtiyaçları tespit edildi. Firmaların ihtiyaçlarına binaen mentorlar eşliğinde birebir görüşmeler yapıldı ve hızlandırıcı eğitimleri verildi.  TechUP sayesinde ivme kazanan firmalar programın son aşaması yatırımcıların karşısına çıktı ve ürünlerini sundu.

Üç yılda yürütülen üç programa 28 girişimci dahil oldu. Bu firmalar toplamda 80 saat eğitim ve 443 saat mentorlük hizmeti aldı.  Bursa’da bir firmamız geliştirdiği “Karbondioksit Lazer Tüpü Teknolojisi” ile yatırım aldı. Geçtiğimiz hafta açılış toplantısını yaptığımız “SeedUP İnovatif Girişimcilik Programı” ise inovatif iş fikirlerinin hayata geçirilmesi için iş kurmak isteyen girişimcilere destek vermeyi amaçlayan Teknoloji Transfer Ofisleri ile yapılan görüşmeler neticesinde ortaya konan ihtiyaca binaen tasarlandı.

Programın detayları, Bursa Teknoloji Transfer Ofisi (BTTO) iş birliği ile geliştirilmiş olup programın yürütülmesi BTTO tarafından gerçekleştirilecek. Program kapsamında girişimcilerin en büyük destekçisi olan İŞKUR ve KOSGEB ile de iş birliği gerçekleştirilmektedir. SeedUP programı kapsamında firmasını kuran ve mentorluk programını da başarıyla tamamlayan girişimcilerin Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı (TechUP) yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. Programa başvurular 31 Mayısa kadar devam edecektir.

Ayrıca Sosyal Girişimcilik konusunda Bursa´da farkındalık ve bilinirlik oluşturmak, iyi uygulama örneği sosyal girişimcilerin tecrübelerini katılımcılara birinci elden aktarmak ve ilimizdeki sosyal girişimlerin sayısının artırılmasına katkı sağlamak amacıyla geçtiğimiz günlerde Sosyal Girişimcilik Semineri düzenledik.

Girişimcilik alanında yapılmış olan çalışmalar ve örnek projeler hakkında bilgi ve deneyim paylaşımı amacı ile daha önce girişimcilik alanında mali destek programları yürüten İstanbul Kalkınma Ajansı, girişimcilik konusunda örnek teşkil eden proje sahipleri ve ilgili yetkililerin katılımı ile 25 Nisan 2019 Perşembe günü “Girişimcilik Ekosistemin Geliştirilmesi Tecrübe Paylaşımı Toplantısı” düzenleneceğinin de bilgisini burada paylaşmak isterim. Tüm bu çalışmaların tamamlayıcı unsuru olarak 3 Nisan itibariyle Girişimcilik Mali Destek Programını ilan ettik. Program ile Bölgemizde girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, yenilikçi ve teknolojik girişimciliğin yaygınlaştırılması ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesi ile bölgenin rekabet gücünün artırılmasını amaçlıyoruz.

Değerli katılımcılar,

Bursa ilinde yer alan kurum ve kuruluşların 2019 Yılı Mali Destek Programlarından azami derecede faydalanması ve nitelikli projelerle ilimizin kalkınmasına destek olmak en büyük temennimizdir.  Son başvuru tarihi 16 Haziran olan programlara Bursa’da faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların ilgiyi göstermesini ve bu kaynağın ilimizde yeni yatırımlara vesile olmasını diliyorum. 2019 Yılı Mali Destek Programları bölgemize hayırlı ve uğurlu olsun!

16-04-201916-04-201916-04-201916-04-201916-04-2019

Hocahasan Mah. İlkbahar Cad. No38 Yeni Hükümet Konağı A Blok 16050 Osmangazi/BURSA - 0(224) 445 16 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.