BURBİS
Geri Dön

DEVAM-DEVAMSIZLIK VE GEÇ GELME UYGULAMALARI NASILDIR?

1. GEÇ GELME

Sevgili gençler;

·          Birinci ders saatine okulun belirlediği saat dışında gelindiği zaman sisteme geç kalma olarak işlenmektedir.

·          Beş defa geç kaldığınız zaman e-okula yarım gün devamsızlık olarak işlenir.

·          Birinci ders saatinden sonraki geç kalmanız ise yarım gün veya tam devamsızlık olarak e-okula işlenmektedir.

·          Geç geldiğiniz durumda derse alınmanız bulunduğunuz okulun öğretmenler kurulunda alınan karar doğrultusunda belirlenmektedir. Alınan kararlar sene başında oryantasyon haftasında okulunuz tarafından sizlere duyurulmaktadır.

2. DEVAM-DEVAMSIZLIK

Sevgili gençler;

·          Okula devam zorunludur. Devamsızlık günleriniz ders öğretmeniniz tarafından yoklama fişine ve müdür yardımcısı tarafından da e-okula ve e-MESEM sistemine işlenmektedir.

·          Günlük toplam ders saatinizin 2/3 ü ve daha fazlasına gelmezseniz devamsızlığınız bir gün olarak işlenmektedir. Örneğin 40 dakikalık bir dersin ilk 25 dakikası ve sonrasına gelmemeniz durumunda…

·          Günlük toplam ders saatinizin 2/3 ‘ünden daha azına gelmediğiniz zamanlarda ise devamsızlığınız yarım gün olarak işlenmektedir. Örneğin 40 dakikalık bir dersin ilk 25 dakikası içinde gelmeniz durumunda…

Ulusal veya Uluslararası bir yarışmaya katılırsam devasız sayılır mıyım?

·          Yurt içinde ve yurtdışında, bilim, tiyatro, spor, müzik, folklor, beceri yarışması ve benzeri eğitici-kültürel faaliyetlere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmasına Bakanlık, mahallî mülki amirleri ve/veya millî eğitim müdürlüklerince izin verilen öğrenciler ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenen faaliyetin hazırlık dönemi ve organizasyon sürecine katılan öğrenciler, okula devam edemedikleri sürece faaliyet izinli sayılırlar ve bu süre devamsızlık süresine dâhil edilmez.

·          Ancak faaliyet için verilen izinlerin toplamı bir eğitim ve öğretim yılının yarısından fazla olamaz.

Okulda okul yönetimi tarafından görevlendirilirsem veya nöbetçi olursam bu devamsızlıktan sayılır mı?

·          Okul içinde veya il içinde yukarıda belirtilen izinlerin dışında okul müdürü veya görevlendirmesi hâlinde nöbetçi müdür yardımcısı tarafından verilen faaliyet izinleri devamsızlıktan sayılmaz.