BURBİS
Geri Dön

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 

OKUL TÜRLERİ VE PROGRAMLARI NELERDİR?

 

1.   Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Eğitimini Alabileceğiniz Program Türleri

a.     Anadolu Teknik Programı (ATP) (Merkezi Sınav İle)

b.     Anadolu Meslek Programı (AMP (Sınavlı/Sınavsız)

c.     Mesleki Eğitim Merkezi Programı (MEMP) (Sınavsız)

 

a.     Anadolu Teknik Programı Nedir?

Kısa adı ile ATP:

Anadolu teknik program (ATP); genel derslerin yanı sıra mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmelerini, iş hayatına uyumlarını, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmelerini ve okulda olmayan tesis, araç-gereci tanımalarını sağlamak amacıyla 40 iş günü işletmelerde uygulama eğitimi gördüğü mesleki eğitimdir.

Anadolu teknik programında bir mesleğe yönelik bilgi ve becerilerin yanında matematik, fizik, kimya ve biyoloji derslerini de 4 yıl boyunca ağırlıklı olarak alabilirsiniz.

Anadolu teknik programlarına 8. sınıf sonunda gireceğiniz merkezi sınav yerleştirme sonucuna göre tercihleriniz doğrultusunda yerleşebilirsiniz.

8. Sınıf sonunda merkezi sınav tercih ve yerleştirme sürecinde Anadolu teknik programı alan eğitimi ve bu programın olduğu mesleki ve teknik Anadolu liselerini araştırmalısınız. Merkezi sınav yerleştirme sonuçlarına göre doğrudan alana yerleşirsiniz. 9. sınıfta kültür derslerinin yanı sıra alan eğitimi almaya başlarsınız.

Dal seçimini ise 9 uncu sınıfın sonunda sizden dal seçim dilekçesi alınarak yapılır. 9. sınıfınız bittikten sonra 9 uncu sınıf başarı puanına göre 9. sınıf yazında dalınız belli olur.

10 uncu sınıfa geldiğinizde ise kültür derslerinin yanı sıra alan ve dal eğitimini birlikte alırsınız. 11 ve 12 inci sınıfta ise kültür dersleri ve dal ağırlıklı eğitim görürsünüz.

40 gün stajın 15 gününü isterseniz 10. sınıfta 25 gününü diğer sınıf düzeylerinde yaparsınız. İsterseniz 40 günün tamamını 11. ve 12 sınıfta yaparak tamamlayabilirsiniz.

b.     Anadolu Meslek Programı Nedir?

Kısa adı ile AMP:

Anadolu meslek programı (AMP); bir mesleğe yönelik bilgi ve becerilerin yanında genel dersleri gördüğü 12. sınıfta meslek dersleri ile birlikte haftada 2 gün okulda 3 gün ise işletmede beceri eğitimi aldığı programa verilen addır.

Anadolu meslek programlarına merkezi sınav puanı ile yerleşebileceğin gibi mahalli yerleşme (sınavsız) ile de yerleşebilirsiniz.

Anadolu meslek programına merkezi sınav ile yerleşirsen tercih ettiğin alanda doğrudan eğitim almaya başlarsınız. 8. Sınıf sonunda merkezi sınav tercih ve yerleştirme sürecinde Anadolu meslek programı alan eğitimi ve bu programın olduğu mesleki ve teknik Anadolu liselerini araştırmalısınız. Merkezi sınav yerleştirme sonuçlarına göre doğrudan alana yerleşirsiniz.

Anadolu meslek programına mahalli yerleşme (sınavsız) ile yerleşirsen alan tercihini 9 uncu sınıfta ders yılının başladığı ilk 2 hafta içerisinde ortaokul başarı puanın ile seçerek yerleşirsin. Yani okula yerleştikten sonra alan seçimi yaparsın.

Her iki yerleşme türünde dal seçiminizi 9 uncu sınıfın sonunda, 9 uncu sınıf başarı puanına göre dal seçim dilekçesi ile yaparsınız. Buna göre 10 uncu sınıfa başlarken artık dalınız bellidir.

Buna göre: 9 uncu sınıfta alan dersleri almaya başlarsın. 10 uncu sınıfta alan ve dal eğitimini birlikte alırsın. 11 ve 12 inci sınıfta dal ağırlıklı eğitim görürsünüz.

Anadolu meslek programında staj uygulaması 12 inci sınıfta haftada 2 gün okulda dal eğitimi alırken haftada 3 gün ise işletmede staj eğitimi alırsınız.

2.     Mesleki Eğitim Merkezi Programı Nedir?

Kısa adı ile MEMP:

Mesleki eğitim merkezi programı; okulda verilen teorik eğitim ile işletmelerde yapılan pratik eğitimin bir bütünlük içerisinde uygulandığı bireyleri bir mesleğe hazırlayan, mesleklerinde gelişmelerine olanak sağlayan, Kalfalık/Ustalık belgesine ve diplomaya götüren program türüdür.

Mesleki eğitim merkezi programında, haftada 1 gün veya 2 gün okulda veya mesleki eğitim merkezinde teorik eğitim, 3 gün veya 4 gün işletmelerde pratik eğitim alırsınız.

Mesleki eğitim merkezi programına bir meslek alanında işletme bularak bir mesleki ve teknik Anadolu lisesine veya bir mesleki eğitim merkezine başvurarak kayıt olabilirsiniz. Kayıt yaptırdığınız andan itibaren bir işletme ile sözleşme imzalayarak işletmede mesleki eğitime başlarsınız.

Mesleki eğitim merkezi programına kayıt yaptırdıktan sonra sırası ile çırak/kalfa/ustalık eğitimlerini alarak gerekli teorik ve uygulamalı sınavlarda başarılı olup, ustalık belgesi usta öğreticilik belgesi ve diploma alabilirsiniz.

Mesleki eğitim merkezlerinde 11 inci sınıfın sonunda ‘Kalfalık Belgesi’, 12 inci sınıfın sonunda ise ‘Ustalık Belgesi’ alırsınız.

Mesleki eğitim merkezi programından mezun olmanın sağladığı avantajlar şöyledir: 33 Alan ve 181 farklı dalda mesleki eğitim imkânı, ortaokulu bitirenlere zorunlu lise eğitimini mesleki eğitim merkezlerinde tamamlayabilme fırsatı, 9. sınıftan itibaren iş kazaları, meslek hastalıklarına karşı sigorta, 9. 10. ve 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin en az %30'u, 12. sınıftaki kalfalara asgari ücretin en az yarısı kadar maaş imkanı, ustalık belgesi. Mesleki ve teknik Anadolu lisesi diploması ve kendi iş yerini açma fırsatı, mezun olduğu alanda %88 istihdam oranı imkanı bulursunuz.