Okul Öncesi Amaç, Hedef ve Faaliyetler

Okul Öncesi Amaç, Hedef ve Faaliyetler
TEMEL EĞİTİM

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Okul Öncesi Stratejik Plan Amaç, Hedef ve Faaliyetler

Detay


 

Stratejik Plan Amaç, Hedef ve Faaliyetler (Okul Öncesi)

»Bağımsız anaokulu sayılarının artırılması,

»Her ilköğretim okulunda birinci sınıf öğrenci sayısı kadar çocuğun eğitimini sağlayacak kadar anasınıfı açılması için Emlak ve Yatırımlar Birimine teklifte bulunulması,

»İhtiyacı olan okullarda, büyük yönetici odalarının ya da atıl durumdaki kapalı okul alanların anasınıfına çevrilmesi için İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine yazı yazılması,

»Kayıt planlaması ve diğer imkânlarla çözüm bulunamayan okullara destek sağlayacak ve yükünü hafifletecek yakın yerlerde anaokulu planlanması için İnşaat Emlak ve Yatırımlar Bölümüne teklifte bulunulması,

»48–66 ay grubu okula/anasınıfına gelmeyen çocuklar tespit edilerek, her okulun potansiyel velilerine okul öncesi eğitimin önemini kavratacak faaliyetler düzenleyerek teşvik ve ikna çalışmaları yapılması,

»Bağımsız anaokulu olmayan ilçelerde ihtiyaç olduğunda anaokulu yapılarak okul öncesi eğitimin cazip hâle getirilmesi için İnşaat Emlak ve Yatırımlar Birimine teklifte bulunulması,

»Kamu kurum, kuruluş ve işletmelerinde ana sınıfı açılacak şekilde protokol çalışmaları yapılarak, açılan anasınıflarının en yakın ilköğretim okul veya anaokuluna bağlanması,

»Anasınıfı çocuklarının sabah grubu ve öğlen grubu değişim programı uygulanması kararının alınması,

»Yıl içinde okul öncesi eğitimi alamayıp, 1.sınıfa başlayacak çocuklar için “Yaz Okulları”nın açılması ve okul öncesi eğitimlerini almalarının sağlanması,

»Birleştirilmiş sınıfı olan köylerde anasınıfı açılmasının (48-66 ay için) sağlanması,

»Ortaöğretim ve özel eğitim okullarında anasınıfı açılmasının sağlanması,

»Okul öncesi eğitiminde değerler eğitime önem verilmesi ve bununla ilgili projeler geliştirilmesidir.


17.10.2018

Bu sayfa 1125 kez okunmuştur.

134954


BURBİS
Eğitim Bilişim Ağı
TEGM Materyal
2023 EĞİTİM VİZYONU
okullaribirlikteacacagiz
uzaktanegitim
Fatih Projesi
İYEP