BURSA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

LİSELERDE SEÇMELİ DERS KAPSAMINA ALINAN "TEMEL HUKUK BİLGİSİ" DERSİNİN MÜFREDATI HAZIRLANDI

LİSELERDE SEÇMELİ DERS KAPSAMINA ALINAN

Liselerde seçmeli dersler kapsamına alınan "temel hukuk bilgisi" dersinin müfredatı hazırlandı.

Lise 10, 11 ve 12. sınıflarda haftada 2 saat olmak üzere toplam 72 saat öğretim programını içeren temel hukuk bilgisi dersi, seçmeli dersler kapsamına alındı. 

"Temel hukuk bilgisi" dersinin öğretim programı ile öğrenciye hukuk okuryazarlığı becerisi kazandırmak amaçlanıyor. Dersin müfredatında ayrıca öğrencilerin, hak arama ve haklarını koruma hususunda ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri, değer ve tutum kazanmaları hedefleniyor. 

Dersin hedeflediği kazanımlar arasında, öğrencilerin hukuk alanı üzerine farkındalık kazanmaları, hukuki sorgulama yapabilmeleri ve bu becerileri günlük yaşantısına yansıtabilmeleri yer alıyor. 

Dersin kapsamı ve amacı

Dersi alacak öğrencilere temel hukuki kavramlar ve süreçler konusunda bilgi, beceri ve anlayışa sahip olma, toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti kurallarını benimseme, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma, çağın sosyal, ekonomik, politik ve hukuki sorunları hakkında bilgi sahibi olma ve bu doğrultuda olaylara disiplinler arası bir yaklaşımla bakabilme gibi beceriler kazandırılacak. 

Öğrencilerin ayrıca sosyal alanlarda kolektif çalışma, toplumsal hayatta etik değerlere sahip olma ve bu değerlere uygun davranma, devlet ile toplum, devlet ile birey ve bireylerin kendi arasındaki hukuki ilişkilerini analiz edebilme becerilerini kazanmaları sağlanacak. 

Dersin programı yazılırken, "hakkaniyet, sorumluluk, yasallık, uzlaşı, muhakeme" alan becerileri esas alındı. 

"UYAP Vatandaş Portalı" da öğretilecek

Dersin müfredatı, "Haklarımızı, borçlarımızı ve yükümlülüklerimizi biliyor muyuz?", "Haklarımızı koruyabiliyor muyuz?", "Farazi dava uygulamasına sen de katılır mısın?" başlıklarında 3 üniteden oluştu. 

"Haklarımızı, borçlarımızı ve yükümlülüklerimizi biliyor muyuz?" ünitesinde hukuk, hukukun kaynakları, hak ve borç kavramlarına; hakların ve borçların kaynaklarının neler olduğunun örneklerle açıklanmasına; "iyi niyet" ve "dürüstlük" kuralları ile ilgili çıkarımlarda bulunabilmeye; hakların nasıl sınıflandırılacağına ve hakların hangi şartlar altında sınırlandırılabileceğine; borç ilişkisinin unsurları arasında ilişki kurabilmeye, borç ilişkisini sonlandıran unsurlara ve sözleşme türlerine yer verilecek. 

"Haklarımızı koruyabiliyor muyuz?" ünitesinde adli ve idari mercilerin tanımları, ihbar ve şikâyet, ceza davalarında işlem örnekleri, mahkemelerde dava açma işlem örnekleri, dava türleri, vekaletname ve vasiyet türleri, adli yardım hizmetleri, UYAP Vatandaş Portalı, arabuluculuk ve uzlaştırma kavramları, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru gibi konular ele alınacak. 

Farazi dava uygulamaları anlatılacak

"Farazi dava uygulamasına sen de katılır mısın?" ünitesinde ise öğrenciler, kamu hukuku ve özel hukuk dalları kapsamında belirlenmiş dava konuları ile ilgili dava dosyası hazırlayacaklar ve bu dava konuları ile ilgili canlandırma yapacaklar. Bu derslerde öğrencilere hukuk sistemine farklı ve adil bakış açısı geliştirme gibi beceriler kazandırılacak. 

Öğretim programı uygulanırken bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması desteklenecek, öğrencilerin tutum ve değerler kazanmasına özen gösterilecek. 

Öğretim programında yer alan konuların işlenmesinde, diğer disiplinlerle ve günlük hayatla ilişkilendirilmesine imkân sağlayan etkinlik ve çalışmalara yer verilecek. 

Derslerde öğrencilerin araştırma yapma, sorgulama, keşfetme, problem çözme, çözüm ve yaklaşımlarını paylaşıp tartışabilmelerine, kendi öğrenme hedeflerini belirleyebilmelerine ve diğer öğrencilerle çalışmalarına imkân sağlayan öğrenme ortamı oluşturulacak.

Haberin kaynağı için tıklayınız.

Hocahasan Mah. İlkbahar Cad. No38 Yeni Hükümet Konağı A Blok 16050 Osmangazi/BURSA - 0(224) 445 16 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.