BURSA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

MESLEKİ EĞİTİMİN BAŞKENTİ BURSA'DA MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MESLEKİ EĞİTİMİN BAŞKENTİ BURSA'DA MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bursa'nın mesleki eğitim alanındaki mevcut durumunun değerlendirilerek Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yol haritasının belirlenmesi amacıyla düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Ulusal Politikalardan Yerel Stratejilere" konulu Bursa Mesleki Eğitim Çalıştayı Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Bursa Valiliğinin himaye ve riyasetlerinde gerçekleştirilen Bursa Mesleki Eğitim Çalıştayının açılışına, Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Bayrak, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı Ercan Alpay, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Şakir Özen, Bursa'daki kamu kurum ve kuruluşları, sektör temsilcileri, meslek odaları, STK'lar, üniversitelerden akademisyenler, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

"Çalıştayımız ile mesleki eğitimde bir Bursa kompozisyonu ortaya çıkarmak istiyoruz"

Çalıştayın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu şunları söyledi: "Ülkemizin geleceğine yön verecek olan çocuklarımızın eğitim gördükleri okullar ve eğitim ortamlarına yönelik fırsat ve imkân oluşturmak, aynı zamanda elimizde var olan fırsat ve imkanları da geliştirmek ve sonucunda bir değer ortaya koymak, bu konudaki düşüncelerimizi bir araya getirmek üzere bu çalıştayı gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, okul idarecilerimiz, okul aile birliği temsilcilerimiz, sektör temsilcilerimiz ve eğitime katkı sunan tüm paydaşlarımız fikir ve düşünceleriyle bu platformda paylaşımda bulunacak. İlimizdeki 92 adet meslek okulu ve 66 bin öğrencimiz için burada bu çalıştayı gerçekleştireceğiz.  Bursa'da mesleki eğitim veren okullarımız için imkân oluşturacak bir kompozisyon ortaya çıkarmak istiyoruz. Geçtiğimiz yıl Bursa'da 8. sınıftan 9. sınıfa geçen öğrencilerimizin %55'i mesleki eğitime kayıt yaptırdı. Bu rakam Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir rakam. Bursa bu anlamda mesleki eğitimin değerini bilen ve geçtiğimiz hafta sayın Bakan Yardımcımızın da ifadeleriyle Bursa, mesleki eğitimin başkenti olan bir şehir. Mesleki eğitime yönelik fikir ve düşünceleriyle alana kaynaklık teşkil edecek değerli katılımcılara şunu ifade etmek istiyorum. Düşünceleriniz, ortaya koyacak olduğunuz kompozisyon, raporlama, resim bizim için çok önemli. Türkiye için örnek teşkil edecek bu çalıştayın meydana getirilmesine katkı sunan tüm paydaşlarımıza emek ve katkıları için teşekkür ediyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum."

"Mesleki eğitim, Bakanlığımızın öncelikleri arasında yer almaktadır"

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ercan Alpay: "Mesleki eğitimin ülkemiz için ne kadar kıymetli ne kadar değerli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu alanda yapılan çalışmalar, çalıştaylarda çıkan sonuçlar Bakanlığımıza yansıyor. Ülkemiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye Yüzyılı için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde harekete geçmiş ve milli çıkarlarını merkeze alan, ürettiği milli ürünleri dış pazarda pazarlayabilen, sürekli büyüyen büyük bir güç olmak için her alanda önemli projeleri hayata geçiriyor. Dolayısıyla mesleki ve teknik eğitimin, hızla değişen bilgi, teknoloji ve üretim yöntemleriyle iş hayatındaki gelişmelere paralel olarak tüm dünyadaki önemi giderek artmaktadır. Ülkemizin ekonomisine katkısı ve genç işsizliğin azaltılmasındaki en önemli katkıyı sağlayacak olan mesleki eğitim, Bakanlığımızın öncelikleri arasında yer almaktadır. Genç nüfusumuzun üretim sürecine katkı sağlayabilmesi, gençlerimizin bilgi düzeylerini artırarak iş gücü piyasasında aktif olarak yer almalarında mesleki eğitim önemli bir katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda Bakanlığımızca geliştirilen ulusal politikalar ışığında Bursa'nın mesleki ve teknik eğitim alanındaki mevcut durumunun değerlendirmesi ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda mesleki eğitimdeki yol haritasına yön vermek amacıyla mesleki eğitim çalışmalarının düzenlenmesinde başta Bursa Valiliği ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz olmak üzere emeği geçen tüm yerel paydaşlarımıza şahsım ve Bakanlığımız adına teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Bayrak "Gençlerimizin yeteneklerini, hayallerini ve enerjilerini, şehrimiz ve ülkemiz için çok değerli kaynaklar olarak görmekteyiz. Her bir gencimizin kendi yeteneği ve bakış açısı vardır. Bunu bir zenginlik olarak görmeli. Bu potansiyeli beslemek için çaba göstermeliyiz. Bizler de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak teknolojinin geldiği noktayı görüyor ve özellikle gençler için bu alanda birçok çalışma yapıyoruz. Bursa'yı bilim ve teknoloji konusunda Türkiye'nin önde gelen şehirleri arasında getirmek için gayret sarf etmekteyiz. Gençlerimiz için merkezlerimiz, millet kıraathanemiz, kütüphanelerimiz, kültür merkezlerimiz, spor tesislerimiz, müzelerimizle hizmet sunuyor; söyleşi, çalıştay, atölye, kurs, gezi, konser, şenlik, konferans ve festival gibi etkinlikler düzenliyoruz. BURSKOOP marifetiyle binlerce meslek lisesi, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs veriyoruz. Eğitim yuvalarımızın fiziksel şartlarını iyileştiriyor, okullarımıza laboratuvar ve aktivite imkanları sunuyoruz. İnanıyorum ki bugün burada gerçekleştirilen çalıştay Bursa'mızda mesleki eğitime güzel katkılar sunacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

"Eğitim ve istihdam arasındaki köprüyü ancak mesleki eğitim ile kurabiliriz"

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Şakir Özen, "Ülkemizin sanayi ve ticaret merkezi Bursa gerek yerel dinamikleri gerekse de üretim yeteneği ve insan kaynağıyla dünya düzeninde küresel ticaretin iyi oyuncuları arasında yer alma potansiyeline sahip bir şehir. Bizler de Bursa Ticaret Sanayi Odası olarak sahip olduğumuz ekonomik ve beşerî zenginlikleri ortak aklın gücüyle daha ileri taşımayı kentimizde mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesi amacıyla önemli çalışmalar gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Meslek lisesini memleket meselesi olarak görüyor, meslek liselerini yeniden saygın hale getirmek ve ailelerimizin dikkatini meslek liselerine biraz daha çekmek için elimizden ne geliyorsa sarf ediyoruz. Bu doğrultuda 2019 yılında Millî Eğitim Bakanlığımızla önemli bir protokol imzaladık. Mesleki ve teknik eğitimde iş birliği protokolü ile ilimizdeki 17 okulda öğrencilerimizin reel sektörle dinamik bir ilişki kurmasını sağlayarak bu yapı sayesinde okullarımızın makine, teçhizat tedariki, öğrencilerimizin staj ve istihdam olanaklarında önemli kazanımlar sağladık. Yine kalkınma ajansımızın mesleki eğitim geliştirilmesi mali destek programından faydalanarak 5 okulumuzda dijital dönüşüm ve yeni teknoloji odaklı alanlarda laboratuvar oluşturduk. Bakanlığımızın desteği ile önümüzdeki dönemde de bu protokolü daha kapsamlı ve dinamik bir modele kavuşturmayı hedefliyoruz. Türkiye Yüzyılında ülkemiz büyük hedeflere doğru ilerlerken eğitim ve istihdam arasındaki köprüyü ancak mesleki eğitim ile kurabiliriz. Bu noktada MEB Bakanımız Sayın Yusuf Tekin ile mesleki eğitimin birinci öncelik haline getirilmesini iş dünyamız açısından büyük bir fırsat olarak değerlendiriyor ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Mesleki eğitimin geliştirilmesi noktasında yapılacak tüm çalışmalarda iş birliği ve desteğe hazır olduğumuzu belirterek organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, çalıştayımızın faydalı olmasını diliyorum."

Bursa'da mesleki eğitimin bütününe ilişkin bir Bursa fotoğrafının ortaya koyulmasının amaçlandığı çalıştayda okul-sanayi iş birliği, öğrencilerin daha ilk sınıflardan itibaren işletme ortamıyla tanıştırılmaları ve meslek derslerini bu ortamlarda uygulamalı şekilde yapmalarının sağlanması, alan/sektör bazlı "okul hamiliği" modelinin kapsayıcı bir şekilde hayata geçirilmesi ve kurumsal/büyük işletmelerin, Mesleki Eğitim Merkezi Programı kapsamında öğrenim gören öğrencilere kapılarını açmaları gibi pek çok konu görüşüldü.

14-15 Şubat 2024 tarihlerinde iki gün boyunca devam edecek olan çalıştay sonunda hazırlanacak rapor ile Bursa için mesleki eğitimde söz ve güç birliğinin oluşumunu sağlamak, ulusal politikaların etkili bir şekilde uygulanması, güçlendirilmesi ve yerel stratejilerin oluşturulmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

 

14-02-202414-02-202414-02-202414-02-202414-02-202414-02-202414-02-202414-02-202414-02-202414-02-202414-02-202414-02-202414-02-202414-02-202414-02-2024

Hocahasan Mah. İlkbahar Cad. No38 Yeni Hükümet Konağı A Blok 16050 Osmangazi/BURSA - 0(224) 445 16 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.