BURSA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

Bakan Selçuk:  Eğitim ve öğretimle bütünleşen, çocukların gelişimini destekleyen, sorun odaklı olmayan, gelişimsel ve önleyici anlayış ön plana çıkartılmaya çalışıldı.  
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

Bakan Selçuk, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.  

2023 Eğitim Vizyon Belgesi ile birlikte rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin ihtiyaçlara göre yeniden yapılandırılması sürecine yönelik çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Selçuk, yönetmeliğin bu kapsamda yayımlandığını ifade etti.

Yoğun bir çalışma sürecinin sonunda hazırlanan bu yönetmelikle mevzuatın sadeleştirilerek, hizmet alanının tamamını kapsayacak şekilde düzenlendiğini anlatan Selçuk, uygulamada bütünlüğün sağlanması açısından rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin gelişmeler, gerçekleştirilen değişiklikler ve güncel düzenlemelerin yeni yönetmeliğe yansıtılmaya çalışıldığını söyledi.

Bakan Selçuk, şunları kaydetti: "Yönetmelikte rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunan personelin unvanı, sunulan hizmetlerin tamamını kapsayacak şekilde 'rehber öğretmen/psikolojik danışman' olarak ifade edildi. Bu yönetmelikle birlikte rehber öğretmen veya psikolojik danışmanlarımızın teneffüslerde ve gerektiğinde öğle aralarında öğrenci, veli ve öğretmenler ile çalışmalarına devam etmelerinden dolayı nöbet görevi kaldırıldı. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğiyle eğitim kurumlarımızda tüm çocuklarımıza yönelik olarak rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin sunulmasında, eğitim ve öğretimle bütünleşen, çocukların gelişimini destekleyen, sorun odaklı olmayan, gelişimsel ve önleyici anlayış ön plana çıkartılmaya çalışıldı. Mevzuat güncelleme çalışmaları kapsamında bu yönetmelikle birlikte Rehberlik ve Araştırma Merkezi Yönergesi ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Etik Yönergesi hazırlandı. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği ve hazırlanan diğer mevzuatlarımızın öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim."

Yürürlüğe giren yönetmeliğin detayları

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, eğitim sürecinin bütünlüğü içinde öğretim sürecini destekleyecek nitelikte sunulacak, öğrencinin bütüncül gelişimine hizmet edecek. Hizmet sunumunda, tüm öğrencileri kapsayacak şekilde gelişimsel ve önleyici yaklaşım esas alınacak.

Öğrencilerin gelişimsel ihtiyaçları, okulun imkânları ve çevre koşulları doğrultusunda planlanacak, uygulanacak ve değerlendirilecek. Öğrencinin gelişimini desteklemek amacıyla tüm paydaşlar tarafından ortak bir anlayış ve iş birliği içinde hesap verilebilir bir yaklaşımla yürütülecek.  

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri; bireylerin sosyal duygusal, akademik ve kariyer gelişimlerini desteklemek amacıyla okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ile hayat boyu öğrenme kurumlarında yürütülecek.  

Okul rehberlik ve psikolojik danışma programı tasarlanması sürecinde, her eğitim öğretim yılı mayıs ayında, test ve test dışı teknikler kullanılarak öğrencilerin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin ihtiyaçları belirlenecek.

Eğitim kurumlarında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri; gelişimsel ve önleyici hizmetler, iyileştirici hizmetler ve destek hizmetler esas alınarak sunulacak.

Hizmetler çevrim içi bilgi teknolojileri kullanılarak uzaktan verilebilecek

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri; bireysel ve grupla psikolojik danışma ve rehberlik, psikoeğitim programı uygulama, akran temelli çalışmalar, bireyi tanıma tekniklerini uygulama, seminer, panel, konferans, kurs ve gezi düzenleme, sınıf rehberliği çalışmaları ile yayın hazırlama gibi faaliyetlerle yürütülecek. İhtiyaç hâlinde bu hizmetler çevrim içi bilgi teknolojileri kullanılarak uzaktan verilebilecek.  

Resmî ve özel, örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumlarında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesi ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma servisi kurulacak. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkili bir şekilde yürütülebilmesi için rehberlik ve psikolojik danışma servisinin öğrenci, veli, öğretmen ve diğer personelin kolaylıkla ulaşabileceği konumda olması, uygun fiziki koşullara sahip olması; bilişim, iletişim araçları, gerekli büro malzemeleri, bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları için gerekli araç ve gereçler ile donatılmış olması, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri dışında başka bir amaç için kullanılmaması gerekecek.  

Eğitim kurumlarında rehber öğretmen ya da psikolojik danışman; gelişimsel ve önleyici hizmetler, iyileştirici hizmetler ve destek hizmetlere ilişkin görevlerini yerine getirecek.

Rehber öğretmen ya da psikolojik danışman, merkezî sınavlarda görev alabilecek ve istemesi hâlinde belleticilik görevi yapabilecek. Ancak rehber öğretmen ya da psikolojik danışmanlara nöbet görevi verilemeyecek.  

Sınıf rehber öğretmenliği görevi olmayan öğretmenler, gerektiğinde rehberlik ve psikolojik danışma servisinin planlaması doğrultusunda rehberlik çalışmalarına destek sağlayacak.

Rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli rehber öğretmen ya da psikolojik danışmanların çalışma süreleri 1 iş saati 60 dakika olmak üzere haftalık 30 iş saat olacak.   

Rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar, ihtiyaç duyulması hâlinde tercih danışmanlığı ve öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalar için yaz tatilinde görevlendirilebilecek. Bu durumda rehber öğretmen ya da psikolojik danışmanların yaz tatilleri 1 aydan az olamayacak.

KAYNAK: http://www.meb.gov.tr/rehberlik-ve-psikolojik-danisma-hizmetleri-yonetmeligi-yayimlandi/haber/21433/tr

Hocahasan Mah. İlkbahar Cad. No38 Yeni Hükümet Konağı A Blok 16050 Osmangazi/BURSA - 0(224) 445 16 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.