BURBİS
Geri Dön

STAJ İŞLEMLERİ

Staj işlemleri nasıl oluyor?

·          Anadolu teknik programı öğrencilerimizin mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmeleri, iş hayatını tanımaları, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmeleri ve okulda olmayan tesis, araç-gereci tanımaları amacıyla, 40 iş günü işletmelerde staj yapmaları gerekir.

·          Anadolu meslek programı öğrencilerimizden işletmede beceri eğitimini okulda yapanların da 40 gün staj yapması gerekir.

·          Öğrencilerimiz teorik ve uygulamalı eğitim alırlar. Beceri eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya işletme veya kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde yaparlar.

·          Anadolu meslek programı öğrencilerimiz 12. sınıfta 3 gün; mesleki eğitim merkezi programlarına kayıtlı öğrencilerimiz ise 9. sınıftan itibaren 4 veya 5 gün işletmede beceri eğitimi alırlar.

Staj yapmak zorunda mıyım?

·          Mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki tüm öğrencilerimizin staj ya da işletmede mesleki eğitim yapmaları zorunludur.

·          Anadolu teknik programı öğrencilerimizin mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmeleri, iş hayatını tanımaları, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmeleri ve okulda olmayan tesis, araç-gereci tanımaları amacıyla 40 iş günü işletmelerde staj yapmaları gerekir.

·          Anadolu meslek programı öğrencilerimizden işletmede beceri eğitimini okulda yapanların da 40 gün staj yapması gerekir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları öğrencilerinin staj süresi 40 iş günüdür. Stajın 15 iş gününe kadar olan kısmı alan eğitimine başladığı ders yılının sonunda yapılabilir.

·          Anadolu meslek programı öğrencilerimiz son sınıfta 3 gün; mesleki eğitim merkezi programlarına kayıtlı öğrencilerimiz ise bir işletme ile sözleşme imzaladıklarından itibaren 4 veya 5 gün işletmede beceri eğitimi aldıkları için ayrıca 40 iş günü staj yapmalarına gerek yoktur.

İşletmelerde mesleki eğitim nedir?

·          Mesleki Eğitim Kurulunca 3308 sayılı Kanun kapsamına alınan meslek alan/dallarında öğrenim gören öğrencilerin 12’nci sınıfta işletmelerde mesleki eğitim görmeleri esastır.

·          İşletmelerdeki mesleki eğitim ders yılı başında başlar, ders yılı sonunda biter. Haftada üç gün işletmede beceri eğitimi, iki gün ise okulda veya eğitim biriminde teorik eğitim yapılması gerekir. Ancak, okulda atölye ve laboratuvar donatımı olmaması nedeniyle uygulamalı eğitimin işyerlerinde yapılması hâlinde, programın özelliğine göre okulda üç gün teorik eğitim yapılabilir.

·          Mesleki Eğitim Merkezi Programına kayıtlı öğrenciler kayıt yaptırdıkları andan itibaren bir işletme ile sözleşme imzalayarak işletmede mesleki eğitime başlarlar.

·          Teorik eğitimleri, haftada en az bir, en fazla iki gün olacak şekilde planlanır. Diğer zamanlarda işletmelerde çalışırlar.