Page 7 - 12 YAYIN-KASIM2023 81 ÇALIKUŞU BURSA
P. 7

EDİTÖRDEN                                                                        EDİTÖRDEN

 Editörden
 KIYMETLİ OKURLAR; / bursailmem16            bursa.meb.gov.tr dını Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu adlı  robotla yer aldığı 15. Uluslararası MEB Robot  Öğrencilerimizin  2023-2024  eğitim
 A romanından alan, Bursa İl Millî Eğitim  Yarışmasında yaşanan heyecana ortak  öğretim yılı İlköğretim Haftasını coşkuyla

 Müdürlüğü olarak yayınladığımız 81 Çalıkuşu- olacaksınız.  kutlamasına şahit olacağınız e-dergimizde;
 BURSA adlı e-dergimizin 12. sayısını sizlerle  zekâ oyunları süper ligi ve yeni açılan ana

 buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.  kucağı merkezinin heyecanını hep birlikte
 Ticaret Bakanımız Ömer Bolat’ın ziyaret  yaşayacaksınız.
 ettiği Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği

 e-Dergimizin bu sayısında yine Bursa İl  MTAL öğrencilerinin mutluluğunu birlikte
 Millî Eğitim Müdürlüğümüzün çatısı altında  yaşayacağınız  e-dergimizde;  “Girişimci  e-Dergimizin  yayımlamasında  emeği

 yer alan ve eğitim ailemizin iş birliği içinde  Çocuklar Pazarda” ve “Geleceğin Yeşil Tarım  geçenlere teşekkür ediyor, bir sonraki
 yürüttüğü çalışmaların bazılarını sizlerle  Girişimcileri” isimli projeler hakkında bilgi  sayımızda buluşmak üzere iyi okumalar

 paylaşacağız. sahibi olacaksınız. diliyoruz.

 Bakan Yardımcımız Kemal Şamlıoğlu’nun  e-Dergimizde; “Örgün Eğitimle Birlikte
 katılımıyla Bursa Ticaret ve Sanayi Odası  Hafızlık Projesi” kapsamında, Bursa’da

 konferans salonunda gerçekleştirilen Bursa  hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan bin

 Mesleki ve Teknik Eğitim Değerlendirme  843 hafız için düzenlenen icazet töreni ile
 Toplantısının yer aldığı e-dergimizde; 81 il ve  “Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü”
 6 6 18 ülkeden 12 bin 716 katılımcının 4 bin 733  programını görebileceksiniz.                                    7

 6 6                                                                              7 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12