Page 14 - E-DERGİ TEMMUZ 04
P. 14

BURSA ZİYARETLERİ 5 BİN ÖĞRENCİYE BURS VERİLECEK
                                       BURSA’DA


                            MESLEKİ EĞİTİMİ SEÇEN                  MBursa’da Meslek Lisesi Öğren- “                2022-2023 eğitim öğretim
                      illî Eğitim Bakanı Mahmut Özer,                  cilerine Burs Desteği Lansmanı Prog-           yılında Bursa’da bu mesleki eğitim
                                               hamlesini güçlendirmek için 5
                  ramı’na katıldı. 2022-2023 eğitim öğ-           bin gencimize ayda 300 lira burs               “3 sene önce 200 milyon lira civarında bir üretim kapasitesine sahip olan meslek liseleri, 1 milyar 162 milyonla 2021 yılını
                  retim yılında Bursa’da mesleki eğitimi          verilecek. Sayın Büyükşehir Belediye             kapattı. Ve bu üretimlerin yaklaşık 55 bin lirayı öğrencilerimize dağıttık. Yine fikrî mülkiyetle, AR-GE merkezleriyle ilgili

                  tercih eden 5 bin gence Bursa Büyük-           Başkanımızı kutluyorum. Bursa                 tüm meslek liselerinde yeni yatırımlar yaptık. Artık meslek liseleri; bir taraftan üretimini arttırarak yapmaya devam eder-
                  şehir Belediyesince burs verileceğini           sanayi kenti, Bursa medeniyet kenti,             ken diğer taraftan patent, faydalı model, marka, tasarım, tescilleri alan ve ilk defa yurt dışına ihracat yapan okullar oldu.
                  belirten Özer, uygulamanın diğer illere          Bursa kültür kenti... Bursa, mesleki             Ve en önemlisi 25 Aralık 2021 yılında mesleki eğitim merkezleriyle ilgili bir kanun değişikliği yaptık. 3308 sayılı Mesleki Eği-
                  de örnek olacağını dile getirdi.             eğitimle ilgili böyle bir hikâyenin              tim Kanunu’nda üç önemli değişiklik yaptık. Bu değişiklik sonrasında 25 Aralık 2021’de 159 bin çırak kalfa varken beş aylık

                  Meslek Lisesi Öğrencilerine Burs             başlangıcı ve ümit ediyorum ki                dönemde bu sayı 510 bine ulaştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 2022 yılının sonuna kadar bir milyon gencimi-

                  Desteği Lansmanı Programı’nda konu-            İstanbul’u harekete geçirecek,                zi inşallah mesleki eğitim merkezleriyle buluşturmuş olacağız. Artık mesleki eğitimde sorunlardan değil ümitlerden yeni
                  şan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer,           Konya’yı harekete geçirecek,                 başarı hikâyelerinden bahsediyoruz.” dedi.
                  gençlerin sadece akademik becerile-            Gaziantep’i harekete geçirecek.
                  rinin değil kültür ve sanat becerilerinin                               “

                  de güçlenmesi için en büyük desteği            “Artık işveren, mesleki eğitim ve me-
                  vermeye devam edeceklerini belirtti.           zunları beklemiyor. Eğitim süreçlerinin

                  Bursa Büyükşehir Belediye Başka-             tamamına girdi. Müfredatı birlikte gün-
                  nı Alinur Aktaş’ın başlatmış olduğu            celliyoruz. İşletme ve beceri eğitimlerini
                  anlamlı bir proje nedeniyle bu törende          birlikte yapıyoruz. Öğretmenler ve mesle-

                  bulunduklarını belirten Özer şunları           ki gelişim eğitimlerini birlikte planlıyoruz.
         14        kaydetti:                         Mesleki eğitimdeki üretim kapasitesini
                                               artırdık.”
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19