Page 6 - Temmuz2023
P. 6

EDİTÖRDEN

               Editörden

                   KIYMETLİ OKURLAR;                       dını Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu adlı      ramı coşkusunu hep birlikte yaşayacağımız bu

                   A romanından alan, Bursa İl Millî Eğitim Mü-          sayımızda, TEKNOFEST ve TÜBİTAK yarışmala-
                   dürlüğü olarak yayınladığımız 81 Çalıkuşu-BUR-         rında ödül alan öğrencilerimizin sevincine ortak
                   SA adlı e-dergimizin 10. sayısını sizlerle buluş-        olacaksınız.

                   turmanın mutluluğunu yaşıyoruz. e-dergimizin
                   yayımlamasında emeği geçenlere teşekkür edi-
                   yor, iyi okumalar diliyoruz.                  “Teknolojinin Peşinde” temasıyla düzenlenen
                                                   OTOFEST’te öğrencilerimizin sergilediği çalış-

                                                   malardan örnekleri görebileceğiniz e-dergi-
                   e-dergimizin bu sayısında yine Bursa İl Millî Eği-       mizde, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri
                   tim Müdürlüğümüzün çatısı altında yer alan ve          kapsamında kursiyerlerimizin el emeği göz nuru
                   eğitim ailemizin iş birliği içinde yürüttüğü çalış-       ile gerçekleştirdiği çalışmalara şahit olacaksı-

                   maların bazılarını sizlerle paylaşacağız.            nız.

                   Öğretmen ve öğrencilerimize yönelik gerçek-         2022-2023 eğitim öğretim yılını geride bırakır-
                   leştirilen proje, şenlik, yarışma gibi ekinlikler-     ken öğrencilerimizin karne heyecanına hep bir-
                   den örnekler bulacağınız e-dergimizde, yerli ve         likte ortak olduk. Bu sürece emek veren idareci
                   millî üretim TOGG ile buluşan meslek lisesi öğ-         ve öğretmenlerimize, velilerimize, öğrencile-


          6
         6          rencilerimizin heyecanına ortak olacaksınız.          rimize ve tüm eğitim çalışanlarımıza teşekkür
                                                   ediyor, herkese iyi tatiller diliyoruz.
                   19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bay-
      6 6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11