Bilgilendirme Detay

İYİ UYGULAMA VE ÖRNEK NEDİR?
İYİ UYGULAMA VE ÖRNEK NEDİR?Henüz video yüklenmemiştir.

İYİ UYGULAMA VE ÖRNEK NEDİR?

BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İYİ UYGULAMA VE ÖRNEK NEDİR?
 

Eğitimde iyi uygulama ve örnekler; çerçevesi çizilmiş bir probleme pratik çözüm üretme amacı güden, bu amaç doğrultusunda çeşitli hedefleri kapsayan, planlı çalışmalardır. Bu çalışmaların gerekçesi anlaşılır ve uygulama adımları açıklanabilir olmalıdır.

Eğitimde iyi uygulama ve örneklerin planlama ve uygulamasında en önemli nokta bir gelişim ve değişim sürecine kaynaklık etmesidir. Bu bağlamada okul ve paydaşlar açısından bakıldığında bir iyileştirme süreci olarak düşünülebilir.

Çalışmalar, uygulandığı hedef kitlenin çeşitli gelişim alanlarını destekler nitelikte olmalıdır. Paydaşların etkin katılımı gelişimin gözlemlenebilmesi açısından önem taşır.

İyi uygulama ve örneklerde belirlenen amaç ile ulaşılan sonuç tutarlı olmalıdır. Bu nedenle, seçilen hedefler ölçülebilir olmalıdır. Uygulama sürecinde kullanılan materyaller ve kaynaklar açık bir şekilde ifade edilmeli, planlama ve kullanılan yöntemler belirtilmelidir. Planlama, yapılan faaliyetleri ve sürelerini içeren bir tablo şeklinde sunulabilir.

İyi uygulama ve örnek çalışma bir başka çalışmadan esinlenilerek yapılmış olabilir. Bu durumda esinlenilen çalışmaya atıfta bulunularak kaynak gösterilmelidir. Uygulanan çalışmanın özgün tarafları da ayrıca belirtilmelidir.

Yaygınlaştırma kapsamında, çalışmanın başka kurumlarda da uygulanabilirliği değerlendirilmelidir. Farklı koşullarda nasıl uygulanabileceğine yönelik fikirler ifade edilerek çalışmanın diğer kurumlarda yaygınlaşmasına katkı sağlanabilir.

Uygulanan çalışma ile ilgili deneyim paylaşımlarına yer verilebilir. Paydaşlardan alınan görüşler, çalışmanın anlaşılma ve yaygınlaşmasına destek olacaktır.

 


 
BURBİS
Eğitim Bilişim Ağı
TEGM Materyal
2023 EĞİTİM VİZYONU
okullaribirlikteacacagiz
uzaktanegitim
Fatih Projesi
İYEP