TEMEL EĞİTİM NEDİR?

TEMEL EĞİTİM NEDİR?
TEMEL EĞİTİM

Temel Eğitim Sistemi

Eğitim sistemimizin “Temel Eğitim” basamağını; Okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar ve ortaokullar oluşturur.

Detay
Eğitim sistemimizin “Temel Eğitim” basamağını; okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar ve ortaokullar oluşturur. Öğrenciler, bu okullara yönetmeliklerde belirlenen hükümlere göre kaydedilir. Bu bağlamda; okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında yeni kayıtlar ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak, e-Okul sistemi üzerinden yapılır.

Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılır. Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkânları yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilir.

İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.

Okul öncesi eğitimden sonra gelen İlköğretim basamağı, ilk 4 yılı ilkokul (1, 2, 3 ve 4. sınıf) ve sonraki 4 yılı ortaokul (5, 6, 7 ve 8. sınıf) olmak üzere toplam 8 yıldır.

Temel Eğitim Kurumları; öğrencilerine, Türk Milli Eğitim Temel Kanununda ifade edilen amaç ve ilkeler doğrultusunda eğitim vermekle sorumludurlar. Bu bağlamda okullarda verilecek olan eğitimin, öğrencilerin hem kişisel gelişim alanlarını hem de toplumsal gelişim süreçlerini destekleyecek nitelikte olması esastır.

Okullarda verilen eğitim; genellik ve eşitlik, ferdin ve toplumun ihtiyaçları, yöneltme, eğitim hakkı, fırsat ve imkân eşitliği, süreklilik, Atatürk inkılap ve ilkeleri ve Atatürk milliyetçiliği, demokrasi eğitimi, laiklik, bilimsellik, planlılık, karma eğitim, eğitim kampüsleri ve okul ile ailenin iş birliği, her yerde eğitim ilkelerine uygun olarak planlanır.

Okul öncesi eğitiminin çocukların bedensel, zihinsel ve duygusal gelişimini destekleyerek iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlama, onları ilköğretime hazırlama ve Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlama fonksiyonu bulunmaktadır.

İlköğretim kurumlarının (ilkokul ve ortaokul) çocukları ilgi ve yeteneklerine göre yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlama; iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırma; ortaöğretimde devam edilebilecek okul ve programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaşam standardı konusunda tanıtıcı bilgiler verme fonksiyonu bulunmaktadır.

Okul öncesi eğitim kurumlarında; güne başlama, oyun, beslenme, temizlik, etkinlik, dinlenme ve günü değerlendirme zamanlarını da içerecek şekilde günde ellişer dakikalık aralıksız 6 etkinlik saati süre ile normal ya da ikili eğitim yapılır.

İlköğretim kurumlarında, bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince teneffüsler için en az 10 dakika ayrılır. Normal öğretim yapılan okullarda yemek ve dinlenme için en az 40, en çok 90 dakika süre verilir.

*Detaylı bilgi için;
https://www.mevzuat.gov.tr/
http://tegm.meb.gov.tr18.08.2020

Bu sayfa 20839 kez okunmuştur.

134954


BURBİS
Eğitim Bilişim Ağı
TEGM Materyal
2023 EĞİTİM VİZYONU
okullaribirlikteacacagiz
uzaktanegitim
Fatih Projesi
İYEP