TEMEL EĞİTİM NEDİR?

TEMEL EĞİTİM NEDİR?
TEMEL EĞİTİM

Temel Eğitim Sistemi

Eğitim sistemimizin “Temel Eğitim” basamağını; Okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar ve ortaokullar oluşturur.

Detay

          Temel Eğitim Nedir?

Eğitim sistemimizin “Temel Eğitim” basamağını; okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar ve ortaokullar oluşturur. Öğrenciler, bu okullara yönetmeliklerde belirlenen çeşitli hükümlere göre kaydedilir. Bu bağlamda; okul öncesi eğitim kurumlarına 36-71 aylık, ilkokullara 66 ayını dolduran, ortaokullara ise ilkokul öğrenimini tamamlayan çocukların kaydı yapılır.

Okul öncesi eğitimden sonra gelen İlköğretim basamağı, ilk 4 yılı ilkokul (1’inci, 2’nci, 3’üncü, 4’üncü sınıf) ve sonraki 4 yılı ortaokul (5’inci, 6’ncı, 7’nci, 8’inci sınıf) olmak üzere toplam 8 yıldır.

Temel Eğitim Kurumları; öğrencilerine, Türk Milli Eğitim Temel Kanununda ifade edilen amaç ve ilkeler doğrultusunda eğitim vermekle sorumludurlar. Bu bağlamda okullarda verilecek olan eğitimin, öğrencilerin hem kişisel gelişim alanlarını hem de toplumsal gelişim süreçlerini destekleyecek nitelikte olması esastır.

Okullarda verilen eğitim; genellik ve eşitlik, ferdin ve toplumun ihtiyaçları, yöneltme, eğitim hakkı, fırsat ve imkân eşitliği, süreklilik, Atatürk inkılap ve ilkeleri ve Atatürk milliyetçiliği, demokrasi eğitimi, laiklik, bilimsellik, planlılık, karma eğitim, eğitim kampüsleri ve okul ile ailenin işbirliği, her yerde eğitim ilkelerine uygun olarak planlanır.

Okul öncesi eğitiminin çocukların bedensel, zihinsel ve duygusal gelişimini destekleyerek iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlama, onları ilköğretime hazırlama ve Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlama fonksiyonu bulunmaktadır.

İlköğretim kurumlarının (ilkokul ve ortaokul) çocukları ilgi ve yeteneklerine göre yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlama; iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırma; ortaöğretimde devam edilebilecek okul ve programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaşam standardı konusunda tanıtıcı bilgiler verme fonksiyonu bulunmaktadır.

Okul öncesi eğitim kurumlarında; her gün aralıksız olarak yapılan ellişer dakikalık 6 etkinlik saati bulunur. Kurumlarda ikili ya da normal eğitim yapılır.

İlköğretim kurumlarında, bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince teneffüsler için en az 10 dakika ayrılır. Normal öğretim yapılan okullarda yemek ve dinlenme için en az 40, en çok 90 dakika süre verilir.

 

*Detaylı bilgi için; « http://tegm.meb.gov.tr »


7.12.2018

Bu sayfa 1156 kez okunmuştur.

134954


BURBİS
Eğitim Bilişim Ağı
Fatih Projesi
Okul Sağlığı
Can Dostlar Hareketi
BİR MİLYON ÖĞRETMEN BİR MİLYON FİKİR
2023 EĞİTİM VİZYONU
İYEP