Duyuru Detay

Okula Uyum Programı Uygulamasına Yönelik Uyum Program ve Etkinlik Örnekleri

Okula Uyum Programı Uygulamasına Yönelik Uyum Program ve Etkinlik Örnekleri

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Okula uyum sürecinde yapılabileceklere ilişkin olarak Okula Uyum Programı, Okullarımızın Zilini Mutluluğa Çalalım... kılavuzu ile Okula Uyum Programı Veli Bilgilendirme Çalışmaları'na yönelik resmi yazı 81 il valiliğine gönderilmiştir. 2019-2020 eğitim öğretim yılında 5-6 Eylül 2019 tarihlerinde 2 gün şeklinde okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıflarda başlatılacak olan Uyum Programı'nın "2023 Eğitim Vizyon Belgesi"nde yer alan tüm hususlarla birlikte değerlendirilerek belirtilen esaslar doğrultusunda uygulanmasına ilişkin yazı ile "Okul Öncesi Uyum Program ve Etkinlik Örnekleri, İlkokul 1. Sınıf Uyum Program ve Etkinlik Örnekleri, Ortaokul 5. Sınıf Uyum Program ve Etkinlik Örnekleri" kılavuzları hazırlanmıştır.

Detay


2019-2020 eğitim öğretim yılında 5-6 Eylül 2019 tarihlerinde 2 gün şeklinde okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıflarda başlatılacak olan Uyum Programı'nın "2023 Eğitim Vizyon Belgesi"nde yer alan tüm hususlarla birlikte değerlendirilerek belirtilen esaslar doğrultusunda uygulanmasına ilişkin yazı ile "Okul Öncesi Uyum Program ve Etkinlik Örnekleri, İlkokul 1. Sınıf Uyum Program ve Etkinlik Örnekleri, Ortaokul 5. Sınıf Uyum Program ve Etkinlik Örnekleri" kılavuzları hazırlanmıştır.

Ayrıca okula uyumun sadece çocukları değil velileri de kapsayan bir organizasyon şeklinde gerçekleştirilmesi, velilerin okula uyum süreci ile ilgili olarak bilgilendirilmesi ve yapılacak çalışmalara onların da dâhil edilmesi, okul yönetimi ile rehberlik öğretmenlerinin iş birliği içinde gerekli önlemlerin alınması, gerekli görülmesi hâlinde illerdeki üniversitelerin ilgili bölümlerinde görev yapmakta olan akademisyenlerden de destek alınabileceği, okula ve öğrenmeye uyumun hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirileceği süreç odaklı çalışmaların yapılması hususlarında öneriler hazırlanmış olup aşağıdaki Program ve etkinlik örnekleri 81 il valiliğine resmi yazı ile gönderilmiştir.

 

1. Okula Uyum Programı Resmi Yazı İçin Tıklayınız.

2. Okul Öncesi Uyum Program ve Etkinlik Örnekleri İçin Tıklayınız.

3. İlkokul 1. Sınıf Uyum Program ve Etkinlik Örnekleri İçin Tıklayınız.

4. Ortaokul 5. Sınıf Uyum Program ve Etkinlik Örnekleri İçin Tıklayınız.

5. Okula Uyum Programı Veli Bilgilendirme Çalışmaları Resmi Yazı İçin Tıklayınız.  6.09.2019 00:00:00 0 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

BURBİS
Eğitim Bilişim Ağı
TEGM Materyal
2023 EĞİTİM VİZYONU
okullaribirlikteacacagiz
uzaktanegitim
Fatih Projesi
İYEP