Proje Detay

İLKOKULDA MATERYAL ZENGİNLEŞTİRME - MATEMATİK MATERYAL HAVUZU


İLKOKULDA MATERYAL ZENGİNLEŞTİRME - MATEMATİK MATERYAL HAVUZU

İLKOKULDA MATERYAL ZENGİNLEŞTİRME - MATEMATİK MATERYAL HAVUZU

"Zengin içerik, dolu dolu pratik, keyifli matematik..."
  • PROJE TÜRÜ : Temel Eğitim Bölüm Projeleri
  • PROJE KATEGORİ : Materyal geliştirme
  • HEDEF KİTLE : 1. Sınıf,2. Sınıf,3. Sınıf,4. Sınıf
  • PROJE SAHİBİ : İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
  • BAŞLANGIÇ TARİHİ : 1.09.2018

Çalışmanın Uygulandığı Okul

Proje Fotoğrafları

Henüz bu proje için fotoğraf eklenmemiştir.

Çalışmanın Özeti

Bu çalışmanın amacı; eğitim-öğretim etkinlikleri çerçevesinde öğretmen, veli ve öğrenciye matematik dersi için ek materyaller konusunda destek olmak ve teknolojiden etkili bir şekilde faydalanmaktır. Literatürde yer alan çalışmalar incelendiğinde matematik dersi ile ilgili pek çok çalışma görülmektedir. Sadece ülkemizde değil tüm dünyada matematik başarısının nasıl arttırılabileceği güncelliğini koruyan bir tartışma konusudur. Bunun pek çok sebebi olabilir. Kişisel özellikler, öğretmen veya anne-baba tutumları, matematik dersine olan ilgi, dili kullanmaya ilişkin yeterlilikler (okuduğunu anlama vb.), matematik dersi işlemede başvurulan yöntem ve teknikler… Bu çalışma, ders materyallerinin daha eğlenceli hale getirilmesi açısından ele alınmıştır. Öğrencilerin ilgisini çekebilecek ve onları motive edecek, eğlenceli, zenginleştirilmiş matematik dersi materyalleri hazırlayarak derse olan ilginin artırılması hedeflenmektedir.

Çalışmanın Özgünlüğü

Bilindiği gibi ülkemizde il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin kendilerine ait internet siteleri bulunmakta ve bunlar aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Her il veya ilçenin yaptıkları çalışmaları, projeleri paylaştıkları görülmekle beraber düzenli olarak güncellenerek derslere ek materyal sağlama konusunda yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır.

Çalışmanın neden ihtiyaç duyulduğu

Matematik dersine olan ilginin artırılması konusunda yardımcı olacak materyal hazırlanması için bu çalışmaya ihtiyaç duyulmuştur.

Problem Durumu

Matematik, desteğe en fazla ihtiyaç duyulan derslerin başında gelmektedir. Ayrıca eğitim öğretim çalışmalarında teknolojiden yararlanmak verimi artırmaktadır. Öğretmen, öğrenci veya velinin kolaylıkla ulaşabileceği il milli eğitim müdürlüğü sitesi yoluyla bu hizmet pek çok kişinin hizmetine sunulabilir. Buna göre projenin problem durumu matematik dersi öğretim etkinliklerine eğlenceli ve zenginleştirilmiş materyal desteği sağlayarak matematik dersine olan ilginin artırılmasıdır.

Çalışmanın Amacı

Projenin temel amacı eğlenceli materyal desteği sağlayarak matematik dersine olan ilginin artırılmasıdır.

Çalışmanın Hedefleri

“Matematik Dersi Materyal Havuzu” 2019-2020 eğitim-öğretim yılında kullanılmaya başlanacaktır. Ayrıca bu materyallerin TEBA’da (Temel Eğitim Bilişim Ağı) yayınlanacak olması, görülme sayısı ve kullanım sıklığı ile ilgili doğrudan bilgi verecektir. Buna göre proje kapsamındaki hedefler de şu şekilde listelenebilir:
Etkinlik havuzunda paylaşılan materyallerin;
 Sınıf ortamında ek çalışmalar için kullanılması,
 Sınıf ortamında pekiştirme amaçlı kullanılması,
 Serbest etkinlikler derslerinde matematik oyunlarının kullanılması,
 TEBA’nın velilere de açık olması sebebiyle çocuğuna destek olmak isteyen veli tarafından kullanılması.

Yöntem

Matematik Dersi Materyal Havuzu 2, 3 ve 4.sınıflar için hazırlanmıştır. Çalışmada görev yapacak öğretmenler 2017-2018 eğitim öğretim yılında MEB Ders Kitabı Yazma Komisyonlarında görev yapan öğretmenlerden seçilmiştir. 2 sınıf öğretmeni yazar olarak belirlenmiş 1 dil uzmanı, 1 rehberlik uzmanı ile 1 program geliştirme uzmanı da yapılan çalışmalarda yer almışlardır. Materyal havuzunda yer alan her çalışma içerik, dil, program ve rehberlik açısından kontrol edilmiştir. Matematik Dersi Materyal Havuzunda yer alan çalışmalar için 2, 3 ve 4.sınıf olarak ünite sürelerine göre düzenlenmiş bir çalışma planı oluşturulmuştur. Ünitelerde her kazanım için kolaydan zora etkinlik kağıtları hazırlanacak ve kontrol edilecek, ardından Bursa Temel Eğitim Bilişim Ağı’na yüklenecektir.

Plan

 

2. SINIF

3. SINIF

4. SINIF

1.Ünite

Doğal Sayılar

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Doğal Sayılar

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Doğal Sayılar

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

2.Ünite

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Sıvı Ölçme

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Veri Toplama ve Değerlendirme

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

3.Ünite

Geometrik Cisimler ve Şekiller

Uzamsal İlişkiler

Geometrik Örüntüler

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

4.Ünite

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

Kesirler

Zaman Ölçme

Paralarımız

Tartma

Kesirler

Kesirlerle İşlemler

Zaman Ölçme

Veri Toplama ve Değerlendirme

5.Ünite

Kesirler

Zaman Ölçme

Paralarımız

Geometrik Cisimler ve Şekiller

Geometrik Örüntüler

Geometride Temel Kavramlar

Uzamsal İlişkiler

Geometrik Cisimler ve Şekiller

Geometride Temel Kavramlar

Uzamsal İlişkiler

Uzunluk Ölçme

6.Ünite

Veri Toplama ve Değerlendirme

Uzunluk Ölçme

Tartma

Uzunluk Ölçme

Çevre Ölçme

Alan Ölçme

Sıvı Ölçme

Çevre Ölçme

Alan Ölçme

Tartma

Sıvı Ölçme

Çalışmanın Uygulanması

Matematik Dersi Materyal Havuzu 2, 3 ve 4.sınıflar için 2018-2019 Eğitim ve öğretim yılında hazırlanmıştır. Çalışmada görev yapan öğretmenler, 2017-2018 Eğitim ve Ö-öğretim yılında MEB Ders Kitabı Yazma Komisyonlarında görev yapan öğretmenlerden seçilmiştir. İki yazar, bir dil uzmanı, bir rehberlik uzmanı ve bir program geliştirme uzmanı yapılan çalışmalarda yer almışlardır. Materyal havuzunda yer alan her çalışma içerik, dil, program ve rehberlik açısından kontrol edilmiştir.
Matematik Dersi Materyal Havuzu’nda yer alan çalışmalar için 2, 3 ve 4.sınıf olarak ünite sürelerine göre düzenlenmiş bir çalışma planı oluşturulmuştur. Ünitelerde her kazanım için etkinlik kâğıtları hazırlanmış ve kontrol edilmiştir. 1.sınıf etkinlikleri de aynı şekilde 2019-2020 Eğitim ve öğretim yılında hazırlanacak ve TEBA’ya yüklenecektir.

İzleme ve Değerlendirme

Çalışma sonuçları; öğretmen ve öğrenci değerlendirmeleri ve TEBA üzerinden ulaşılma düzeyi açısından incelenecektir.

Dokümanlar

Proje Etkinlikleri


BURBİS
Eğitim Bilişim Ağı
TEGM Materyal
2023 EĞİTİM VİZYONU
okullaribirlikteacacagiz
uzaktanegitim
Fatih Projesi
İYEP