Proje Detay

HAYALLERİNDEN KİTAP YAPAN ÇOCUKLAR


HAYALLERİNDEN KİTAP YAPAN ÇOCUKLAR

HAYALLERİNDEN KİTAP YAPAN ÇOCUKLAR

"Hayaller can buldu, sayfalar öykü doldu."
  • PROJE TÜRÜ : Temel Eğitim Bölüm Projeleri
  • PROJE KATEGORİ : Öğrenme kazanımlarına yönelik içerik zenginleştirme
  • HEDEF KİTLE : 3. Sınıf
  • PROJE SAHİBİ : İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
  • BAŞLANGIÇ TARİHİ : 1.10.2018

Çalışmanın Uygulandığı Okul

MUDANYA - Necla Orhan İlkokulu , NİLÜFER - Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Hakan Tan İlkokulu , NİLÜFER - Görükle Akşemsettin İlkokulu , NİLÜFER - Doğanköy İlkokulu , NİLÜFER - Nilüfer Belediyesi Özlüce İlkokulu ,
NİLÜFER - Emir-Koop İlkokulu , ORHANELİ - Erenler İlkokulu , OSMANGAZİ - Mehmet Aker İlkokulu , OSMANGAZİ - Bilge Malcıoğlu İlkokulu , OSMANGAZİ - Osmangazi İlkokulu , OSMANGAZİ - Remzi Zümrüt İlkokulu , OSMANGAZİ - Şehit Üsteğmen Mesut Beyazıtlı İlkokulu , YILDIRIM - Davutkadı Eşref Evcil İlkokulu , YILDIRIM - Şehit Piyade Onbaşı Orhan Tezcan İlkokulu , YILDIRIM - Naz Özdilek İlkokulu , YILDIRIM - Fidyekızık İlkokulu , YILDIRIM - Turgay Ciner İlkokulu ,

Proje Fotoğrafları

HAYALLERİNDEN KİTAP YAPAN ÇOCUKLAR HAYALLERİNDEN KİTAP YAPAN ÇOCUKLAR HAYALLERİNDEN KİTAP YAPAN ÇOCUKLAR HAYALLERİNDEN KİTAP YAPAN ÇOCUKLAR HAYALLERİNDEN KİTAP YAPAN ÇOCUKLAR HAYALLERİNDEN KİTAP YAPAN ÇOCUKLAR HAYALLERİNDEN KİTAP YAPAN ÇOCUKLAR HAYALLERİNDEN KİTAP YAPAN ÇOCUKLAR

Çalışmanın Özeti

---

Çalışmanın Özgünlüğü


Yaşadığımız yüzyılda ülkeler; ulusal ve evrensel değerleri tanıyan, bu değerlere katkı koyan, kendini gelecek yüzyıllara taşıyacak, sorunlarla baş edebilen, problemlere kısa sürede yaratıcı çözümler getirebilen, öz güven sahibi bireyler yetiştirmek için eğitim sitemlerini yeniden yapılandırmaktadır. Düşünen, sorgulayan, eleştiren, çözüm üreten, düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak en iyi biçimde dile getirebilen bireylere her alanda ihtiyaç duyulmaktadır. “Hayallerinden Kitap Yapan Çocuklar Projesi”, öğrencilerin okumaya karşı olumlu tutum kazanarak okumayı alışkanlık haline getirmelerine ve yazılı anlatım becerilerini geliştirmelerine yönelik hazırlanmış atölye çalışmalarından oluşmaktadır. Atölyelerde uygulanacak etkinlikler, Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan temel yaklaşım esas alınarak parçadan bütüne, basitten karmaşığa, kolaydan zora doğru olacak şekilde hazırlanmıştır.

Proje; okurken ve yazarken oynamayı, oynarken eğlenmeyi, eğlenirken düşünmeyi sağlayarak okuma alışkanlığını ve yazılı anlatım becerisini geliştirme sürecini desteklemekte ve süreç sonunda öğrencilerin ortaya bir ürün çıkarmasını amaçlamaktadır. Projenin başında, seçilen pilot okullardaki 3. sınıf öğrencilerine okuma alışkanlığı ve yazma kaygısına yönelik birer ön test uygulanacaktır. Projenin sonunda ürünler değerlendirilecek ve uygulanan son test ile çalışmanın etkililiği görülecektir.

Proje; 2018-2019 eğitim öğretim yılında Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinden müdürlüğümüzce seçilen pilot okullarda, serbest etkinlikler ders saatlerinde 3. sınıf öğrencilerine uygulanmış ve uygulama sonunda proje çıktıları değerlendirilmiştir. Süreç boyunca atölye çalışmalarını tamamlayan öğrenciler kendi öykü kitaplarını oluşturmuş, kitap tanıtım afişleri hazırlamış ve süreç sonunda eserlerini sergilemişlerdir. Öğrenciler, yıl boyunca öğretmen rehberliğinde okudukları kitapları tanıtan KİTAKU (Kitap Tanıtım Kulübü) kurmuş ve okudukları kitapları farklı açılardan tanıtan çalışmalar yapmışlardır. Uygulanan ön test ve son test arasındaki fark incelendiğinde projemiz kapsamında uygulanan çalışmalar; öğrencilerin okumayı gerekli görmesinde, okurken kendisini mutlu hissetmesinde, boş zamanlarında aklına kitap gelmesinde, kendi kütüphanesini oluşturma isteği kazanmasında olumlu yönde etkili olmuştur. Öte yandan düşüncelerini yazı ile anlatmaktan kaçınan, sınıf ortamında yazma aktivitelerini zor ve ürkütücü bulan öğrencilerin bu kaygılarının önemli ölçüde azaldığı görülmüştür. Bu sonuçlar, çalışmamızın her iki alanda da etkili olduğunu ortaya koymuştur. “Hayallerinden Kitap Yapan Çocuklar” projesi, geliştirmeye yönelik yapılacak düzenlemelerin ardından 2019-2020 eğitim öğretim yılında pilot okullarda uygulanacaktır.

Proje kapsamında uygulanmaya yönelik hazırlanmış atölye çalışmalarının tamamı özgün çalışmalardır. Alan taraması yapıldığında serbest etkinlikler dersinde daha önce bu nitelikte bir çalışmaya rastlanmamıştır.

Çalışmanın neden ihtiyaç duyulduğu

Okuma alışkanlığı küçük yaşlarda kazanılmaktadır. Kazanılan bu becerinin bir alışkanlık haline gelmesi ve yaşam boyu öğrenme aracı olarak kullanılmasında, çocuğun içinde bulunduğu aile, okul ve çevre çok önemlidir. Öte yandan sınıf öğretmenleri ve velilerle yapılan görüşmelerde öğrencilerin yazılı anlatım konusunda genel olarak isteksiz oldukları, yazma etkinliklerini zor ve ürkütücü olarak değerlendirdikleri saptanmıştır. Sadece Türkçe derslerinde yapılan okuma-yazma çalışmaları bazı öğrenciler için yeterli olmamaktadır. Oysa bu becerilerin gelişmesi, öğrencinin tüm derslerdeki başarısını hatta hayattaki başarısını da olumlu yönde etkileyecektir. Gerek bu sebeplerle gerekse serbest etkinlikler dersinin etkililiğini arttırmak amacıyla bu çalışmaya ihtiyaç duyulmuştur.

Çalışmanın Amacı

“Hayallerinden Kitap Yapan Çocuklar” projesinin amacı, öğrenciyi ders kitaplarındaki alışılmışın dışına çıkarmak, hayal gücünden yararlanarak farklı düşünceler ortaya koymasına olanak vermek, öğrencinin kendisine ait bir ürün ortaya koyması için onu yüreklendirmektir. Proje; okurken ve yazarken oynamayı, oynarken eğlenmeyi, eğlenirken düşünmeyi sağlayarak okuma alışkanlığı edinmeyi ve yazılı anlatım becerisini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Çalışmanın Hedefleri

Projenin hedefleri;

 Öğrencilere hayat boyu sürecek okuma alışkanlığı kazandırmak,
 Serbest etkinlik saatlerinde uygulanacak etkinlikler ile öğrencilere okulu sevme yönünde olumlu tutum kazandırmak,
 Okuma kültürünün gelişimine katkı sağlamak,
 Yaratıcı zekâ ve hayal gücünü geliştirmek,
 Türkçeyi doğru ve güzel kullanma becerisini geliştirmek,
 Öğrencilerin öz güvenini arttırmak, hem yazılı anlatım hem görsel tasarım alanındaki hem de farklı alanlardaki yeteneklerini ortaya çıkarmak,
 Öğrencilerde birlikte hareket edebilme, uzlaşma, sorumluluk alma anlayışını geliştirmek,
 Serbest etkinlik saatleri yönergesine göre serbest etkinlik saatlerine işlerlik kazandırmak,
 Öğrencileri teknoloji bağımlılığından kurtarmak ve okumaya yöneltmek…

Yöntem

Öğrencilerde okuma alışkanlığı kazanma ve yazılı anlatım becerisi geliştirmeye yönelik hazırlanan atölye çalışmalarının içerikleri, ay ay TEBA’ya (Temel Eğitim Bilişim Ağı) yüklenerek erişime açılacaktır. Müdürlüğümüzce seçilen pilot okullarda, haftada 2 ders saati olan serbest etkinlikler dersinde adım adım uygulanacaktır. Projenin başında, seçilen pilot okullardaki 3. sınıf öğrencilerine okuma alışkanlığı ve yazma kaygısına yönelik birer ön test uygulanacaktır. Projenin sonunda ürünler değerlendirilecek ve uygulanan son test ile çalışmanın etkililiği görülecektir. Öğrencilerin okuma alışkanlığını ve yazılı anlatım becerilerini önemli ölçüde geliştirmeleri ve bu süreci eğlenerek tamamlamaları hedeflenmektedir.

Plan

2019-2020 eğitim öğretim yılında planlama aşağıdaki gibidir:

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PROJE UYGULAMA SÜRECİ
Faaliyet Tarih Sorumlu
2018-2019 eğitim öğretim yılı sene sonu raporunun incelenmesi ve projenin geliştirilmesine yönelik düzenleme çalışmalarının yapılması
 
Eylül 2019 Komisyon
Projenin içeriğini oluşturan atölye uygulamalarının öğretmenlere tanıtılması Ekim 2019 Komisyon
Projenin pilot uygulamalarının gerçekleşmesi Ekim 2019/
Haziran 2020
Komisyon
Proje çıktılarının değerlendirilmesi ve sene sonu raporunun yazılması, Haziran 2020 Komisyon
Projenin geliştirilmesine yönelik düzenleme çalışmalarının yapılması Haziran 2020 Komisyon

 

Çalışmanın Uygulanması

• Proje hangi sınıf düzeyinde uygulanacak?
Proje, ilimiz bünyesinde müdürlüğümüzce seçilen pilot okulların 3. sınıflarında uygulanacaktır.

• Proje uygulamaları ne zaman olacak?
Proje uygulamaları, serbest etkinlikler ders saatlerinde gerçekleştirilecektir. 3. sınıflarda 2 ders saati olan serbest etkinlikler dersi, öğretmen tarafından planlanacaktır.

• Proje uygulamaları nasıl olacak?
Proje uygulamaları, serbest etkinlikler ders saatleri içinde öğretmen rehberliğinde gerçekleşecektir. Öğretmenler, TEBA’ya (Temel Eğitim Bilişim Ağı) yüklenen atölye çalışmalarına ay ay düzenli olarak erişerek etkinlikleri adım adım uygulayacaktır. Atölyelerde hangi etkinliklerin yapılacağı; öğretmen bilgi sayfaları, öğrenci etkinlik kağıtları ve sunularda ayrıntılı biçimde yer alacaktır. Aynı zamanda okulun şartlarına göre kurulacak bir “kitap tanıtma kulübü” ile öğrencilerin okudukları kitapları diğer öğrencilere tanıtacakları bir ortam yaratılacak ve işler hale getirilecektir.

• Proje, okul tarafından nasıl yürütülecektir?
Her okul, kendi içinde bir okul yürütme komisyonu kuracaktır. Bu komisyon projenin okul içinde tanıtımından, yürütülmesinden, değerlendirme ve raporlandırmasından sorumlu olacaktır.

İzleme ve Değerlendirme

Proje pilot uygulamaların yapılması sırasında İl Çalışma Komisyonu tarafından titizlikle takip edilecek, öğrencilerin girdileri ve çıktıları arasındaki fark değerlendirmede esas alınacaktır.

Paydaşlara sağlanan katkılar, amaç ve hedeflere ulaşma düzeyi

Yaşadığımız yüzyılda düşünen, sorgulayan, eleştiren, çözüm üreten, düşünce ve görüşlerini yazılı ve sözlü olarak en iyi biçimde dile getirebilen bireylere her alanda ihtiyaç duyulmaktadır. Proje, amaç ve hedeflere ulaşıldığı takdirde bu alandaki önemli bir açığı kapatacaktır.

Sürdürülebilirlik ve Yaygınlaştırılabilirlik

Proje, sürdürülebilir ve yaygınlaştırılabilir niteliktedir. Pilot uygulamaların yapılmasının ve çıkan sonuçlara göre şekillendirilmesinin ardından, yerel düzeyde yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Dokümanlar

Proje Etkinlikleri

Card image cap
1. Bölüm Etkinlikleri

Temel Eğitim Bölüm Projeleri
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (BÜYÜKŞEHİR)
1.10.2018 00:00:00

Proje Etkinlik Detayı


BURBİS
Eğitim Bilişim Ağı
TEGM Materyal
2023 EĞİTİM VİZYONU
okullaribirlikteacacagiz
uzaktanegitim
Fatih Projesi
İYEP