Proje Detay

"Bir Kitap Da Benden" Projesi


"Bir Kitap Da Benden" Projesi

"Bir Kitap Da Benden" Projesi

"Okul Kütüphanemiz Öğrencilerimizle Büyüyor "
 • PROJE TÜRÜ : Okul Projeleri
 • PROJE KATEGORİ : Kurum kültürünün geliştirilmesi
 • HEDEF KİTLE : 2. Sınıf,3. Sınıf,4. Sınıf
 • PROJE SAHİBİ : Lütfi Banuşoğlu İlkokulu
 • BAŞLANGIÇ TARİHİ : 11.11.2019

Çalışmanın Uygulandığı Okul

Proje Fotoğrafları

"Bir Kitap Da Benden" Projesi "Bir Kitap Da Benden" Projesi "Bir Kitap Da Benden" Projesi "Bir Kitap Da Benden" Projesi "Bir Kitap Da Benden" Projesi "Bir Kitap Da Benden" Projesi "Bir Kitap Da Benden" Projesi "Bir Kitap Da Benden" Projesi

Çalışmanın Özeti

Öğrencilerimiz kitap okuma alışkanlıklarının artırılması, toplum bilinci geliştirmeleri, kendilerini ifade etme ve sunum yapma becerileri geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Proje kapsamında öğrencielrimiz okudukları kitapları arkadaşlarına sunum yaparakm tanıtır ve okul kütüphanesine bağışlarlar. Böylece okul kitaplığınında yenilenmesi ve güncellenmesi planlanmaktadır. 

Çalışmanın Özgünlüğü

Kitap okumak küçük yaşlarda edinilmesi gereken bir alışkanlıktır. Özellikle ilkokul çağında öğrencilerin düzenli olarak kitap okumaları onların yaratıcılıklarının hayal güçlerinin kelime dağarcıklarının dil becerilerinin ahlaki yönlerinin gelişmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle okulumuzda öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlıklarını artırmak için pek çok farklı çalışma ve yönteme başvuruyor ulaşabildiğimiz maksimum sayıda öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu proje öğrencilerimiz için oluşturduğumuz okul kütüphanemizin zenginleşmesinin yanında öğrencilerimizin de sürece aktif olarak katılması ve sorumluluk alması açısından özgün bir projedir. Projemizin öğrencilerimize hem bireysel anlamda hem de genel olarak katkı sunacağı beklenerek proje faaliyetleri bu farkındalıkla belirlenmiştir.
 

Çalışmanın neden ihtiyaç duyulduğu

Teknolojik unsurlarl agünün her saati iç içe yaşayan öğrencilerimizde kitap okuma alışkanlığının artırılması ihityacından yola çıkılarak bu proje hazırlanmış ve uygulanmıştır. 

Problem Durumu

Okulumuzda kitap okuma etkinliklerinin genellikle sınıflarda yürütüldüğü gözlenmiş; kütüphanede yapılan okuma etkinliklerinde veya öğrencilerin kitap teminlerinde planlama anlamında eksiklikler olduğu fark edilmiş. Bu eksiklikler nedeniyle okul kütüphanesi öğrencilerimizin gözünde hak ettiği cazipliğe ulaşamamaktadır. Bu konuda okulumuz genelinde bir hareketlenme yaratmak, öğrencilerimizi bu hareketin bir parçası hâline getirmek, kütüphanemizi zenginleştirmek ve öğrencilerimizin ifade becerilerini de geliştirebilmek amacıyla bu proje hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur.
 

Çalışmanın Amacı

Bu proje ile ulaşılmak istenen amaçlar:

 • Okul kütüphanesindeki kitap sayısı ve çeşitliliğin zenginleştirilmesi
 • Okul kütüphanesinin kütüphane kullanma kurallarına uygun olarak aktif hâle getirilmesi
 • Öğrencilerin kitap okumanın önemi konusunda bilinçlendirilmesi
 • Öğrencilerimize kütüphanenin sevdirilmesi
 • Öğrencilerin sunum yapma ve kendini ifade etme becerilerinin geliştirilmesi
olarak belirlenmiştir.
 

Çalışmanın Hedefleri

Bu projenin amaçlara yönelik hedefleri;

 • Okul kütüphanesine en az 1000 kitap eklenmesi
 • Kütüphane Kullanım Çizelgesi kullanılarak her sınıfın haftada 1 ders saatini kütüphanede geçirmesi
 •  Kütüphane Defteri hazırlanarak tüm sınıflarca aktif olarak kullanılması
 • Öğrencilerimizin kitap okuma oranlarında %80 oranında artış gözlenmesi
 • Öğrencilerimizin kitap okuma alanı olarak okul kütüphanesini severek kullanmalarının sağlanması
 • Öğrencilerin 1 yılda okudukları kitap sayısında %50 oranında artış gözlemlenmesi 
 • Okulumuz 2. 3. Ve 4. Sınıfta eğitim gören tüm öğrencilerimizin okudukları kitaplarla ilgili kısa bir sunum hazırlayarak farklı zamanlarda ve okulun farklı alanlarında arkadaşlarına sunması
olarak belirlenmiştir. 
 

Yöntem

Çalışma kapsamında tartışma, sözlü anlatım, sesli okuma, sessiz okuma, beyin fırtınası, gösteri ve işbirliğine dayalı öğretim yöntem ve tekniklerinden yararlanılmıştır.
 

Plan

Sıra Faaliyet Adı Uygulama Tarihi Sorumlu
1 Projenin Öğrencilere Duyurulması 11-13.11.2019 Proje Ekibi
2 Öğrencilerin birer kitap okuyarak sunumlarını hazırlaması 18-22.11.2019 Lütfi Banuşoğlu İlkokulu Öğrencileri
3 Öğrencilerin sunumlarını gerçekleştirmeleri 25.11-06.12.2019 Sınıf Öğretmenleri
4 Okul kütüphanesinin düzenlenmesi 11-22.11.2019 Proje Ekibi
5 Kütüphane Kullanım Çizelgesi ve Kütüphane Defterinin Oluşturulması 18-22.11.2019 Proje Ekibi
6 Temin edilen tüm kitapların okul kütüphanesine eklenmesi 09-13.12.2019 Sınıf Öğretmenleri
7 Kütüphanenin aktif olarak öğrencilerce kullanılması 13.12.2019-19.06.2020 Lütfi Banuşoğlu İlkokulu tüm öğretmen ve öğrencileri

Çalışmanın Uygulanması

Proje faaliyetleri proje fikrinin öğrencilerle paylaşılması ve öğrencilerde farkındalık oluşturulması ile başlayacaktır. Burada öğrencinin yalnızca kendisinin kitap okuma alışkanlığını değil arkadaşlarının kitap okuma alışkanlığını da geliştirmek adına harekete geçmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerimiz okul kütüphanesine bağışlamak adına okudukları kitapların sunumlarını hazırlarken arkadaşlarında bu kitapla ilgili merak uyandırmaya çalışacaklardır. Bu şekilde faaliyet tablomuzda belirtilen tarih aralığında okulumuz sınıf öğretmenlerinin denetiminde tüm öğrencilerimiz sunumlarını gerçekleştireceklerdir. Bu sayede kütüphanemize en az 1000 farklı eserin kazandırılması amaçlanmaktadır. Kitapların kütüphanedeki tasnifi tamamlandıktan sonra hazırlanan programa uygun bir biçimde tüm sınıflarımızca yıl boyunca kütüphanemiz aktif olarak kullanılacaktır. Bu sayede öğrencilerin 1 yılda okudukları kitap sayılarında artış gözlemlenmesi planlanmaktadır.
 

İzleme ve Değerlendirme

Projemizin izleme ve değerlendirme faaliyetler okulumuz proje ekibince gerçekleştirilecek olup; öğrencilerin kitap okuma becerilerindeki artışın derslerine ve davranışlarına olumlu etkilerinin gözlemlenmesi amacıyla öğretmenlerimize ve öğrencilerimize ön test son testlerin hazırlanarak uygulanması; kütüphaneyi düzenli olarak kullanan sınıf ve öğrenci sayılarının belirlenmesi; genel ve dönemsel değerlendirme raporları hazırlanarak uygulanması planlanmaktadır. Bu raporlarda elde edilecek veriler ışığında yeni faaliyetler planlanması, tedbir durumları oluşturulması veya farklı yöntemlere de başvurulması hususları hakkında çalışmalara devam edilecektir.
 

Paydaşlara sağlanan katkılar, amaç ve hedeflere ulaşma düzeyi

Projemiz okulumuzda uygulanmış ve etkinlikleri tamamı gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerimzizin okul kütüphanesini kullanım oranında %65 oranında artış görülmüş ve okul kütüphanesine 525 kitap eklenmiştir. 

Sürdürülebilirlik ve Yaygınlaştırılabilirlik

Çalışmamız her okul bünyesinde geliştirilerek uygulanabilecek; uygulama basamakları kolay net anlaşılır ve kısa vadede olumlu sonuçlar verecek bir projedir. Bu nedenle projemizi okulumuz web sayfası başta olmak üzere İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve bakanlığımızca sunulan uygun sosyal platformlarda paylaşmayı ve duyurmayı planlıyoruz. Bu şekilde yaygınlaştırma faaliyetlerini yürüteceğimiz projemizin her yıl güncellenerek uygulanmasını ve sürdürülebilirliğinin artırılmasını hedefliyoruz.
 

Dokümanlar

Proje Etkinlikleri

Henüz bu proje için etkinlik eklenmemiştir.


BURBİS
Eğitim Bilişim Ağı
TEGM Materyal
2023 EĞİTİM VİZYONU
okullaribirlikteacacagiz
uzaktanegitim
Fatih Projesi
İYEP