Proje Detay

Geri Dönüşümle Sergi de Yaparım Defile de.


Geri Dönüşümle Sergi de Yaparım Defile de.

Geri Dönüşümle Sergi de Yaparım Defile de.

"''GERİ DÖNÜŞÜM,BİLİNÇLENMEYLE OKUL İÇİ YA DA DIŞI HER ORTAMDA UYGULANABİLİR.’’"
  • PROJE TÜRÜ : Okul Projeleri
  • PROJE KATEGORİ : Etkili öğretim tekniklerinin geliştirilmesi
  • HEDEF KİTLE : Okul öncesi
  • PROJE SAHİBİ : Vatan Anaokulu
  • BAŞLANGIÇ TARİHİ : 3.01.2020

Çalışmanın Uygulandığı Okul

Proje Fotoğrafları

Geri Dönüşümle Sergi de Yaparım Defile de. Geri Dönüşümle Sergi de Yaparım Defile de. Geri Dönüşümle Sergi de Yaparım Defile de. Geri Dönüşümle Sergi de Yaparım Defile de. Geri Dönüşümle Sergi de Yaparım Defile de. Geri Dönüşümle Sergi de Yaparım Defile de. Geri Dönüşümle Sergi de Yaparım Defile de. Geri Dönüşümle Sergi de Yaparım Defile de.

Çalışmanın Özeti

Çocukların geri dönüşümle ilgili bilinçlenme seviyelerini en eğlenceli şekilde arttırmaları ve bu süreci içselleştirmeleri amaçlanmaktadır.Proje kapsamında çocuklarımız,velileriyle beraber geri dönüşüm malzemeleri kullanarak özgün bir materyal ve kostüm tasarlar.Böylece çocukların  sıfır atık bilincini okul dışında da sürdürmesi ve çoğu atık maddenin yeniden kullanılabilir olduğunu yaşayarak öğrenmesi planlanmaktadır.
 

Çalışmanın Özgünlüğü

Çevre kirliliğinin gittikçe arttığı ve ekolojik sistemin zarar gördüğü bu dönemde,ancak bilinçli bir nesil ile bu kirlenmenin önüne geçilebilir.Bilinçli bir nesilin temeli ise,eğitimin ilk basamağı olan okul öncesi dönemde atılmaktadır.Bu nedenle çocukların doğada yok olmayan ya da doğayı kirleterek çevreye karışan maddeleri bilmesi,bu maddeleri türlerine göre ayırarak biriktirmesi ve bu konuda sorumluluk alması,geri dönüşümle ilgili bilinçlenmenin bu yaş döneminde en yüksek düzeye getirilmesi anlamına gelmektedir.Bu proje,çocuklarımızın çevreyi temiz tutma becerisini içselleştirmesinin yanında bu becerisini okul dışında da uygulanabilir hale getirmesi açısından önemlidir.Çocukların aileleriyle beraber ortaya çıkardığı özgün materyal ve kostümler sayesinde bu proje,özgünlüğünü sağlamaktadır.
 

Çalışmanın neden ihtiyaç duyulduğu

Geri dönüşümle ilgili bilinçlenmenin okul dışında da uygulanabilir olmasının gerekliliğinden yola çıkılarak bu proje hazırlanmış ve uygulanmıştır.
 

Problem Durumu

Okulumuzda velilere ve çocuklara yönelik verilen sıfır atık projesi bilgilendirme seminerlerinde bu konunun üzerinde durulmuş ve teorik olarak bilinçlendirme sağlanmıştır.Uygulama kısmında bazı eksiklerin olduğu gözlenmiş;evlerden okula ayırılıp biriktirilmesi için gönderilen atık madde sayısının arttırılması ve çocukların atık maddeleri cinsine göre ayırabilme becerisini geliştirmesi için bu proje hazırlanmış ve uygulanmıştır.
 

Çalışmanın Amacı

Bu proje ile ulaşılmak istenen amaçlar:

Çocukların geri dönüşümle ilgili bilinçlenme seviyesini arttırmak
Çocukların geri dönüşümle ilgili sorumluluk almasını sağlamak
Çocukların evlerinde de bu bilinci sürdürülebilir kılmasını sağlamak
Velilerin bu proje sayesinde okul içi etkin aile katılımını sağlamak
Çocukların velileriyle beraber bir amaç doğrultusunda kaliteli zaman geçirmesi
Çocukların velileriyle beraber bir amaç doğrultusunda özgün ürünler ortaya çıkarması
Çocukların velileriyle beraber bir amaç doğrultusunda ortaya çıkardığı özgün ürünleri topluluk önünde sergileyebilmesi
 

Çalışmanın Hedefleri

Bu projenin amaçlara yönelik hedefleri;

Çocukların geri dönüşümü sağlanacak maddeleri tanıması ve biriktirmesi
Sıfır atıkla ilgili okul-veli-öğrenci işbirliğinin artması
Velinin okul içi ve dışı etkinliklerde aktif katılımının arttırılması
 

Yöntem

Bu projede,proje temelli öğrenme yönteminden yararlanılmıştır.
 

Plan


1.Projenin öğrencilere ve velilere duyurulması  (3 Ocak 2020)  
2.Oluşturalan özgün materyallerin teslimi          (10 Ocak 2020)         
3.Oluşturulan özgün kostümlerin teslimi            (13 Ocak 2020)            
4.Serginin açılışı                                                (14 Ocak 2020)
5.Defile gösterisi                                                (14 Ocak 2020)
 

Çalışmanın Uygulanması

Proje faaliyetleri,projenin basamakları ve istenilen ürünlerin özellikleri velilerle ve çocuklarla paylaşılarak başlayacaktır.Burada önemli olan özgün ürün üretme aşamasında çocukların bu konu üzerindeki ilgilerini çekebilmektir.Bu sayede ortaya çıkan her ürün,belirtilen tarihte okula teslim edilecek ve sergilenmesi ve sunulması için hazırlanacaktır.Bu sunum ve sergi,belirtilen tarihte yapılacaktır.Bu sayede çocukların bu önemli konuyu yaparak ve yaşayarak içselleştirmeleri planlanmaktadır.
 

İzleme ve Değerlendirme

Proje ekibi,izleme ve değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirecek ve sonrasında çocukların bilinçlenme seviyelerini ve bu projenin uygulanması öncesi ve ve sonrasında toplanan geri dönüşüm malzemelerindeki değişimi gözlemleyecektir.
 

Paydaşlara sağlanan katkılar, amaç ve hedeflere ulaşma düzeyi

Projemiz,okulumuzda uygulanmış ve beklenenden çok daha etkili olmuştur.Çocukların evde ve okulda geri dönüşümle ilgili hassasiyetlerinde artış gözlenmiş ve evlerden biriktirilmesi için gönderilen atık maddelerin sayısında artış olmuştur.
 

Sürdürülebilirlik ve Yaygınlaştırılabilirlik

Bu proje,her okul tarafından kolayca uygulanabilir ve bu projeyle okul-veli-öğrenci arasındaki işbirliği arttırılır.Bu yüzden okulumuzun projesini paylaşarak kendi bünyemiz dışında da uygulanabilir olduğunu duyurmayı hedefliyoruz.
 

Dokümanlar

Proje Etkinlikleri

Henüz bu proje için etkinlik eklenmemiştir.


BURBİS
Eğitim Bilişim Ağı
TEGM Materyal
2023 EĞİTİM VİZYONU
okullaribirlikteacacagiz
uzaktanegitim
Fatih Projesi
İYEP