İyi Uygulama Detay

Gelecek İçin Yerli Malı Tercih Et, Ülken Kazansın


Gelecek İçin Yerli Malı Tercih Et, Ülken Kazansın

Gelecek İçin Yerli Malı Tercih Et, Ülken Kazansın

"Yedi Bölgeyle Harmanlanan Miras"
  • PROJE TÜRÜ : Okul İyi Uygulamaları
  • PROJE KATEGORİ : Etkili öğretim tekniklerinin geliştirilmesi
  • HEDEF KİTLE : Okul öncesi
  • PROJE SAHİBİ : Vatan Anaokulu , YILDIRIM -Vatan Anaokulu
  • BAŞLANGIÇ TARİHİ : 2.12.2019

Uygulandığı Okul

İyi Uygulama Fotoğrafları

Gelecek İçin Yerli Malı Tercih Et, Ülken Kazansın Gelecek İçin Yerli Malı Tercih Et, Ülken Kazansın Gelecek İçin Yerli Malı Tercih Et, Ülken Kazansın Gelecek İçin Yerli Malı Tercih Et, Ülken Kazansın Gelecek İçin Yerli Malı Tercih Et, Ülken Kazansın Gelecek İçin Yerli Malı Tercih Et, Ülken Kazansın Gelecek İçin Yerli Malı Tercih Et, Ülken Kazansın Gelecek İçin Yerli Malı Tercih Et, Ülken Kazansın

İyi Uygulama Özeti

Yerli tüketimin tercih edilerek, ülke kalkınmasına destek sağlanması.Ülkemizde hangi bölgelerde hangi ürünlerin (sebze,meyve, bakliyat, tahıl vs) yetiştirildiğine dair bilinç oluşturulması.Yerli ürün barkoduna dikkat çekilerek bu doğrultuda tüketimin tercih edilmesi.Çocukların yöresel yiyecekleri tatmalarına olanak sağlanması.Ürünlerin hazırlanması, stantların oluşturulmasında Veli Katılımının ve işbirliğinin göz önünde bulundurulması.

Çalışmanın Özgünlüğü

Bu proje, ülkemizin değerlerini eğlenerek ve görsel olarak benimseyerek öğretilmesinin yanında hem velilerim hem öğrencilerin süreç boyunca aktif katılım sağlaması açısından özgün bir uygulamadır. Bu durum göz önünde bulundurularak çalışma planlanmış ve uygulanmıştır.

Çalışmanın neden ihtiyaç duyulduğu

Tutum Yatırım ve Yerli Malı Haftası kapsamında, çocuklarda küçük yaştan itibaren yerli ürün tüketilmesi bilincinin oluşturulması gerekliliği.
Yerli malı kullanımı ve kültürel  değerlerin korunmasına dikkat çekmek.
Ayrıca bilinçli tüketicilik ve tutumlu olmanın, kaynakları etkili ve verimli kullanmanın önemini kavratmak.
 

Problem Durumu

Tutumlu olma ve geleceğe yatırım yapma konusunda gerekli bilincin yeterli olamaması.
Yerli üretim logolu ürünlerin tercih edilmemesi
Ülkemizde yetiştirilen yerli ürünlerinin bilinmemesi
Enerji kaynaklarının etkili ve verimli kullanılmaması.

 

Çalışmanın Amacı

Yerli tüketimin bilinçli olarak artması ve tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliği.
Ayrıca enerji kaynaklarının bilinçli olarak tüketilmesinin yaşam tarzı haline getirilmesi
Tutumlu olmanın ve geleceği dair yatırım yapmanın öneminin kavratılması.
Ülkemizi ve yedi bölgemizin tarımsal, sanayi, kültürel, geçim kaynağı vb. zenginliklerini tanıtmak.
 

Çalışmanın Hedefleri

Haftaya yaydığımız etkinliklerle çocuklarda yerli malı üretim, tüketim ve kullanımı, bölgenin tarımsal ve kültürel tanıtılması, tasarruflu olma, israf etmeme, kaynakları etkili kullanmanın içselleştirilmesi hedefleniyor.
Ülke ekonomisine katkıda bulunmanın aynı zamanda sosyal sorumluluk duygusu geliştirmede etkili olması bekleniyor.
 

Yöntem

Aile katılımı ve işbirliğine dayalı
Yaparak yaşayarak öğrenme temelli
 

Plan

Tutum Yatırım ve Yerli Malı Haftası kapsamında çalışmanın öğrencilere ve velilere duyurulması.(2 Aralık 2019)
1.Gün Laleler Sınıfının, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesini tanıtımı (16 Aralık 2019)
2.Gün Güller Sınıfının, İç Anadolu Bölgesini tanıtımı (17 Aralık 2019)
3.Gün Kardelenler Sınıfının, Karadeniz Bölgesini tanıtımı (18 Aralık 2019)
4.Gün Nilüferler Sınıfının, Ege Bölgesini tanıtımı (20 Aralık 2019)
5.Gün Menekşeler Sınıfının, Akdeniz Bölgesini tanıtımı (23 Aralık 2019)
6.Gün Karanfiller Sınıfının, Marmara Bölgesini tanıtımı (24 Aralık 2019)
 

Çalışmanın Uygulanması

Tutum Yatırım ve Yerli Haftası kapsamında her sınıfa bir coğrafi bölgemiz verilerek o bölgede yetişen ürünlerin, yöresel yemeklerin, yöresel kıyafetlerin, yöresel eşyaların, doğal zenginliklerin, geçim kaynaklarının tanıtılması kararlaştırıldı. Velilerimizin katkılarıyla her bölgeye özgü ürünlerin sergilendiği stantların oluşturulması planlandı. Yedi coğrafi bölgemizin gerek ürünlerle gerekse video ve sunumlarla tanıtımına yer verildi. Sınıf içinde yapılan sanat,müzik ve türkçe etkinlikleri ile çalışma desteklendi.
 

İzleme ve Değerlendirme

Okulumuzda  “Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası” kapsamında yapılan bu çalışma ile beslenmenin, tutumlu olmanın, paylaşmanın, Türk mallarını kullanmanın yaşantımız dahilinde ne kadar uygulanabilir olduğu gözlemlenecektir.
 

Paydaşlara sağlanan katkılar, amaç ve hedeflere ulaşma düzeyi

Bu uygulama veli-okul-öğrenci arasındaki bilgi alışverişi sayesinde, sorumluluğu yerine getirme, işbirliği ile çalışma duygusunu güçlendirmiştir.
Yerli ürün tüketmenin ve üretmenin ülke ekonomisini desteklediğinin ve dışa bağımlılığın azaldığının bilicine varıldı.
Tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliği benimsendi.
Milli değerlerimize sahip çıkmanın ve sağlıklı ürünler kullanmanın önemine vardılar.
Ülkemizin yedi bölgesinin ayrı ayrı ele alınarak kültürel, fiziksel, tarımsal vb. açılardan tanınması sağlandı.
Kaynakları etkili bir şekilde kullanmanın sorumluluğuna varıldı.
Yiyecek, giyecek, eşya, zaman, elektrik-su vb kaynakları gereğince ve israf etmeden kullanılması bilincine varıldı.

 

Sürdürülebilirlik ve Yaygınlaştırılabilirlik

Okulumuzda yürüttüğümüz bu çalışma veli-okul-öğrenci arasında işbirliği ve koordineli hareket etmeyle başarılı bir sonuç elde ettik. Her dönemde uygulanabilen, yaşantımıza da dahil edebileceğimiz alışkanlıkları destekleyen bir çalışma oldu.
 

Dokümanlar

İyi Uygulama Etkinlikleri

Henüz bu iyi uygulama örneği için etkinlik eklenmemiştir.


BURBİS
Eğitim Bilişim Ağı
TEGM Materyal
2023 EĞİTİM VİZYONU
okullaribirlikteacacagiz
uzaktanegitim
Fatih Projesi
İYEP