İyi Uygulama Detay

İyileştirme Modeli Kapsamında Okulumuzda Açılan ve Yenilenen Birimler


İyileştirme Modeli Kapsamında Okulumuzda Açılan ve Yenilenen Birimler

İyileştirme Modeli Kapsamında Okulumuzda Açılan ve Yenilenen Birimler

"Eğitimde Kalite Değişimle Başlar"
  • PROJE TÜRÜ : Okul İyi Uygulamaları
  • PROJE KATEGORİ : Öğrenme kazanımlarına yönelik içerik zenginleştirme
  • HEDEF KİTLE : Okul öncesi
  • PROJE SAHİBİ : Vatan Anaokulu , YILDIRIM -Vatan Anaokulu , YILDIRIM -Vatan Anaokulu , YILDIRIM -Vatan Anaokulu , YILDIRIM -Vatan Anaokulu
  • BAŞLANGIÇ TARİHİ : 28.02.2020

Uygulandığı Okul

Tanıtım Filmi

İyi Uygulama Fotoğrafları


İyileştirme Modeli Kapsamında Okulumuzda Açılan ve Yenilenen Birimler İyileştirme Modeli Kapsamında Okulumuzda Açılan ve Yenilenen Birimler İyileştirme Modeli Kapsamında Okulumuzda Açılan ve Yenilenen Birimler İyileştirme Modeli Kapsamında Okulumuzda Açılan ve Yenilenen Birimler İyileştirme Modeli Kapsamında Okulumuzda Açılan ve Yenilenen Birimler İyileştirme Modeli Kapsamında Okulumuzda Açılan ve Yenilenen Birimler İyileştirme Modeli Kapsamında Okulumuzda Açılan ve Yenilenen Birimler İyileştirme Modeli Kapsamında Okulumuzda Açılan ve Yenilenen Birimler

İyi Uygulama Özeti

Bursa Okulları İyileştirme Modelleri Kapsamında başlatılan bu çalışma ile “Eğitimde Kalite Yönetimi” öngörülerek okulumuzda Atatürk Köşesi, Misyon-Vizyon Köşesinin yenilenmesi; Türk Büyükleri Köşesi, 15 Temmuz Köşesi, Kütüphane Köşesi, Ödül Köşesinin oluşturulması; daha etkili eğitim-öğretim için Öğretmenler Odası, Destek Eğitim Odası, Akıl Zeka Oyunları Salonu, Değerler Eğitimi Odası gibi bölümlerin hizmete geçirilmesi.

Çalışmanın Özgünlüğü

Bu çalışma Okul Müdürümüz Selma MEMEOĞLU tarafından her aşaması tasarlanıp özgün bir şekilde hayata geçirilip, uygulanmıştır.
 

Çalışmanın neden ihtiyaç duyulduğu

İyileştirme modeli kapsamında okulumuzda var olan potansiyelin farkına varılarak fiziki çehresinin iyileştirilmesi, ihtiyaç duyulan birimlerin açılması.
 

Problem Durumu

Özel eğitime gereksinimi olan öğrencilerimiz ile sınıf içinde birebir eğitim ortamının kısıtlı olması.
Öğretmenlerimizin bir araya gelip, fikir sunup çalışma yapabilecekleri bir alanın olmaması.
Okullarda Milli Eğitim Bakanlığının talimatıyla 15 Temmuz Şehitleri Köşesinin olması gerekliliği.
Okul Öncesi Eğitimin temelinin olumlu davranış geliştirme amacıyla çocuklarda sevgi, saygı, dürüstlük, yardımseverlik, sorumluluk, özgüven vb değerlerimizin eksikliği ve bu doğrultuda sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklerle rehberlik yapılması gerekliliği.
 

Çalışmanın Amacı

Destek Eğitim Odası ile özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimizin eğitim performansı göz önünde bulundurularak birebir eğitim ortamı yaratmak.
Akıl Oyunları Salonundaki oyunlar  ile çocukların zihinsel ve bilişsel yeteneklerini geliştirebilmelerini sağlamak. Öğrencilerin problem çözme ve düşünme yetenekleri artırmak. Düşünme yeteneğinin gelişmesiyle gündelik yaşamda karşılaştıkları sorunları etkin bir şekilde çözme becerisini geliştirmek.
Değerler Eğitimi Odası ile çocuklara dürüst olma, sevgi ve saygı gösterme, sorumluluk sahibi olma, adil davranma ve kendiyle barışık olma gibi temel özelliklerin kazandırılması düşünülerek bu doğrultuda çalışmalar yapmak.
Türk Büyükleri Köşesi ile Okul Öncesi Eğitimin temel olduğunu düşünerek öğrencilerimizin köklü geçmişimize damga vuran Mimar Sinan,Yunus Emre, Farabi, Evliya Çelebi, Selahattin Eyyubi, Barbaros Hayrettin, Mehmet Akif Ersoy gibi Türk Büyüklerini öğrenerek ecdadını daha yakından tanımalarını sağlamak.
Öğretmenler odası ile öğretmenlerin eğitim-öğretim materyali hazırlama, proje tasarlama gibi hususlarda rahat çalışabilecekleri bir ortam yaratmak.
Kitap Köşesi ile çocuklarda hayal güçlerini harekete geçirme, eleştirel düşünme, yaratıcılıklarını kullanma, sebep-sonuç ilişkisi kurma gibi becerileri geliştirmek.
15 Temmuz Köşesi ile 15 Temmuz ruhunun yaşatılarak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak ve şehitlerimizin hatıralarını yad etmek.
 

Çalışmanın Hedefleri

Okulumuzda yeni açılan birimlerle çocukların etkin katılımını sağlayarak yeni yaşantılar ve yeni bilgiler elde etmelerini ve köklü geçmişimizi öğrenmelerini sağlamak.
Çocuklarla birebir çalışarak, kendilerini daha rahat ifade edebilecekleri alanlar yaratmak.
Değerlerimizin farkına vararak bunları davranış haline getirmelerini sağlamak.
Düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik olumlu tutum sergileyen, öz güveni yüksek bireyler olmalarını sağlamak.
 

Yöntem

Problem çözme yöntemi
Soru cevap yöntemi
İşbirlikli öğrenme
Yaparak-yaşayarak öğrenme
Gösterip yaptırma
Doğrudan öğretim yöntemi
Keşif yoluyla öğrenme

Plan

Bursa Okulları İyileştirme Modeli kapsamında okulumuzda  ilk defa faaliyet gösterecek olan Destek Eğitim Odası, Akıl Zeka Oyunları Salonu, Değerler Eğitimi Odası, Öğretmenler Odası; eksikleri tamamlanan ve yenilenen Atatürk Köşesi, Misyon-Vizyon Köşesi, 15 Temmuz Köşesi, Kütüphane Köşesi gibi birimler Okul Müdürümüz Selma Memeoğlu, Sayın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Arzu AYYILDIZ, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa SEVİNÇ, İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Ahmet GÜLTEKİN,Yıldırım İlçesi okul müdürleri, hayırseverler ve okul velilerinin katılımıyla sergilenmiştir.
Destek Eğitim Odasından yararlanacak öğrenciler için uygun olan eğitim saati belirlenerek sabah ve öğlen grubu oluşturuldu. 4 öğrencimiz için haftalık 30 saatlik eğitim-öğretim saati planlandı.
Akıl  Zeka Oyunları Salonundan  tüm sınıfların faydalanması ve etkili olarak kullanılması için planlama yapıldı. Sabah ve öğlen gruplarının, pazartesi ve salı günleri olmak üzere 40 dakikalık süre ile Akıl Zeka Salonunu kullanmaları belirlendi.
 

Çalışmanın Uygulanması

Destek Eğitim Odasında, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimiz ile bire bir çalışma yapıldı.
Değerler Eğitimi Odası ile değerlerimize dikkat çekilerek sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklere rehber olundu.
Akıl Zeka Oyunları Salonundan her sınıfın belirtilen zaman diliminde faydalanması sağlandı. Tüm Öğrenciler dönüşümlü olarak salondaki oyunları keşfederek öğrendi.
Kitap Köşesinde kitap okunarak öğrencilerin dinleme, bir olaya odaklanma, tahmin etme, sebep-sonuç ilişkisi kurma becerileri geliştirildi.
 

İzleme ve Değerlendirme

İyileştirme Modeli Kapsamında okulumuzda yenilenen ve eğitim-öğretime yeni açılan birimlerin öğrencilerimiz tarafından ne sıklıkla kullanıldığı, hedeflenen davranış-kazanım-göstergelere ne derecede ulaşıldığı gözlemlenecektir.
 

Paydaşlara sağlanan katkılar, amaç ve hedeflere ulaşma düzeyi

Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Öğrencilerin, Atatürk Köşesi ve Türk Büyükleri Köşesi ile tarihimize adını yazdıran şahsiyetleri tanımaları sağlandı.
15 Temmuz Şehitleri Köşesi ile sadece Türkiye’nin değil dünya tarihi açısından da büyük önem taşıyan Milli Birlik ve Beraberlik duygusunun yaşatılması sağlandı.
Destek Eğitim Odası ile özel eğitime gereksinimi olan öğrencilerimizin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak eğitim ortamları hazırlandı.
Akıl Zeka Oyunları Salonu ile çocukların mantık ilişkisi kurma, sıralama, sınıflama dikkatini yoğunlaştırma ve bir işe konsantre olma becerisi geliştirildi.

 

Sürdürülebilirlik ve Yaygınlaştırılabilirlik

Bursa Okulları İyileştirme Modeli Kapsamında okulumuzda eğitim-öğretime açılan yeni bölümlerle tüm öğrencilerimizin yararlanmasını ve yeni yaşantılar elde etmeleri sağlamaya çalıştık.
 

Dokümanlar

İyi Uygulama Etkinlikleri

Henüz bu iyi uygulama örneği için etkinlik eklenmemiştir.


BURBİS
Eğitim Bilişim Ağı
TEGM Materyal
2023 EĞİTİM VİZYONU
okullaribirlikteacacagiz
uzaktanegitim
Fatih Projesi
İYEP