İlkokul Amaç, Hedef ve Faaliyetler

İlkokul Amaç, Hedef ve Faaliyetler
TEMEL EĞİTİM

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü

İlkokul Stratejik Plan Amaç, Hedef ve Faaliyetler

Detay


 

Stratejik Plan Amaç, Hedef ve Faaliyetler (İlkokul)

»İlçe Milli Eğitim Temel Eğitimden sorumlu şube müdürleri ile ilçelere göre devamsızlık oranları tartışılıp iyileştirme çalışmaların yapılması,
»Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun ilgili hükümlerinin yerine getirilmesi için gerekli bilgilendirme toplantılarının yapılması,
»İlkokulda okul terki konusunda aile eğitimleri verilmesi,
»İlkokulda sınıf tekrarı konusunun ilçe zümre başkanları toplantılarında değerlendirilmesi için ilçe şube müdürlerine iletilmesi,
»Devamsızlık konusunda öğrenci ve velilere bilgilendirme yapılması için ilçe ve okul müdürlükleri ile istişareler yapılması,
»Temel Eğitimde ceza alan öğrencilerin sayısının düşürülmesi için İlçe Milli Eğitim Temel Eğitim Bölümünden sorumlu şube müdürleri ile toplantı düzenlenmesi (Okul müdürlükleri tarafından sorumluluk verilmesi, sosyal ve kültürel etkinliklerin artırılması, suç işlemeye meyilli öğrencilere rehber öğretmenler tarafından rehberlik edilmesi konuları.),
»Öğrencileri motive edici çalışmaların yapılması için öğrencilerin ödüllendirilmesidir.


17.10.2018

Bu sayfa 682 kez okunmuştur.

134954


BURBİS
Eğitim Bilişim Ağı
2023 EĞİTİM VİZYONU
okullaribirlikteacacagiz
uzaktanegitim
Fatih Projesi
İYEP