Proje Detay

Okul Öncesi Eğitimde Uzaktan Eğitim Çalışması


Okul Öncesi Eğitimde Uzaktan Eğitim Çalışması

Okul Öncesi Eğitimde Uzaktan Eğitim Çalışması

"Okul Öncesi Eğitim Her Yerde"
  • PROJE TÜRÜ : İYİ UYGULAMA VE ÖRNEKLER
  • PROJE KATEGORİ : Etkili öğretim tekniklerinin geliştirilmesi
  • HEDEF KİTLE : Okul öncesi
  • PROJE SAHİBİ : Vatan Anaokulu , YILDIRIM -Vatan Anaokulu
  • BAŞLANGIÇ TARİHİ : 23.03.2020

Çalışmanın Uygulandığı Okul

Proje Fotoğrafları

Okul Öncesi Eğitimde Uzaktan Eğitim Çalışması Okul Öncesi Eğitimde Uzaktan Eğitim Çalışması Okul Öncesi Eğitimde Uzaktan Eğitim Çalışması Okul Öncesi Eğitimde Uzaktan Eğitim Çalışması Okul Öncesi Eğitimde Uzaktan Eğitim Çalışması Okul Öncesi Eğitimde Uzaktan Eğitim Çalışması Okul Öncesi Eğitimde Uzaktan Eğitim Çalışması Okul Öncesi Eğitimde Uzaktan Eğitim Çalışması

Çalışmanın Özeti

Ülkemizde ilk defa görülen Corona virüsü nedeniyle okulların tatil olmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'de uzaktan eğitime geçileceğini duyurdu. Bu doğrultuda bizler de sosyal medya üzerinden öğrencilerimiz için günlük etkinlik planları hazırlayıp bunları velilerimiz ile paylaştık. Okul rehber öğretmenimiz de okulumuzun sosyal medya hesaplarından velilerimize ve öğrencilerimize hazırlamış olduğu bilgilendirmeleri sundu.
 

Çalışmanın Özgünlüğü

Bu çalışma Okul Öncesinde Uzaktan Eğitim Modelinin, Evde Eğitimle bütünleştirilip öğretmen-veli-öğrenci işbirliğinin sağlanmasıyla özgün bir yapıda olup çalışmada bulanacak kurumlara örnek teşkil edebilmektedir.
 

Çalışmanın neden ihtiyaç duyulduğu

Corona salgınını önleme tedbirleri kapsamında okullarda eğitime ara verilmesiyle, uzaktan eğitime geçilerek öğrencilerin eğitim-öğretim ortamlarının evde de devam ettirilmesi.
 

Problem Durumu

Ülkemizde tüm kademlerde uzaktan eğitim modeline geçilmesiyle eğitim-öğretimin öğretmen yönlendirmesi ve veli işbirliği ile yürütülmesinin gerekliliği.
Okul rehber öğretmenimizin velilerimize ve öğrencilerimize, kaygı ve stres durumuyla ilgili nasıl baş edebileceklerine dair bilgilendirme içeren dokümanlar hazırlaması.

Çalışmanın Amacı

Günlük eğitim planları ile çocukların evde de kaliteli zaman geçirip eğitim sürecinin devam ettirilmesi.
Okulda yapılan etkinliklerden soğumaları ve kaldıkları yerden bilgi akışına devem etmelerini sağlamak.
Öğretmen – öğrenci arasındaki bağın uzaktan da olsa veli işbirliği ile yürütülmesi gerekliliği.
Rehber öğretmenimizin içinde bulunduğumuz durumla ilgili baş etme ve kendini güvende hissetme ile ilgili  motivasyon geliştirici paylaşımlarının gerekliliği.
 

Çalışmanın Hedefleri

Eğitim planındaki etkinliklerle öğrencileri ev ortamında da sürece dahil edip, kazanım elde etmelerini gözlemek.
Eğitim sürecine çocuğun ve ailenin etkin katılımı sağlamak.
Okul öncesi eğitimin süreçleriyle, rehberlik hizmetlerini bütünleştirilmek.
 

Yöntem

Uzaktan eğitim
Yaparak yaşayarak öğrenme
Gösterip yaptırma
 

Plan

Uzaktan eğitim modeline geçilmesi kararının ardından öğrencilerin yaş grupları gözetilerek haftalık olarak eğitim planları hazırladık. Sosyal medya üzerinden her velimize ulaşarak bu planı ifade ederek öğrencilerimize süreçte rehber olmalarını istedik. Velilerimize EBA dan da yararlanabileceklerini ifade ederek gerekli linkleri gönderdik.

Çalışmanın Uygulanması


Öğrencilerimiz için günlük etkinlik planları hazırlayıp bunları velilerimiz ile paylaştık.
Sınıf içinde de uygulamış olduğumuz oyun ve hareket etkinlikleri, müzik etkinlikleri, sanat etkinlikleri, fen/doğa etkinlikleri, matematik etkinlikleri, türkçe/dil etkinlikleri, okuma yazmaya hazırlık çalışmaları ve etkinliklerine yer verdik. İnternet üzerinden de çeşitli linkler göndererek eğitici video izlemelerine ve hikaye dinlemelerine destek verdik.
Velilerimizin, çocuklarımıza rehber olmasını ve etkinliklere aktif olarak katılmalarını istedik. Bu doğrultuda da etkinlikleri uygularken resim, video kullanarak çalışmaları bizimle paylaştılar. Resim ve video paylaşılması ile hem çocuklar birbirlerini görerek moral kazanmış oldular hem de etkinliklere daha büyük bir şevkle katılma çabası gösterdiler.
Bizler de etkinlik materyali ve sunumu, çocukların elde edecekleri kazanımlar doğrultusunda velilerimizi yönlendirerek sürece herkesi dahil etmeye çalıştık.
 

İzleme ve Değerlendirme

Sosyal medya üzerinden paylaşmış ve yönlendirmiş olduğumuz etkinliklere ne derece katılım olduğu, çocukların elde ettiği ürünler, eğitime dair resim ve videolara bakılarak kazanım ve göstergeler ne derece ulaşıldığına dair öngörüde bulunmaya çalışılacaktır.

 

Paydaşlara sağlanan katkılar, amaç ve hedeflere ulaşma düzeyi

Uzaktan eğitimin, evde eğitimle bütünleştirilesi ile öğretmen-öğrenci-veli işbirliği yürütülmeye çalışıldı.
Çocukların çeşitli materyallerle oyun oynama, artık materyallerle ürün elde etme, deney yapma, internet üzerinden eğitici video izleme, hikaye dinleme vb etkinliklerle evde de kaliteli zaman geçirebilecekleri görüldü.
 

Sürdürülebilirlik ve Yaygınlaştırılabilirlik

Uzaktan eğitim çalışmları ile öğretmen-veli-öğrenci arasında işbirliği ve koordineli hareket etmeyle başarılı bir sonuç elde etmeyi bekliyoruz.

Dokümanlar

Proje Etkinlikleri

Henüz bu proje için etkinlik eklenmemiştir.


BURBİS
Eğitim Bilişim Ağı
TEGM Materyal
2023 EĞİTİM VİZYONU
okullaribirlikteacacagiz
uzaktanegitim
Fatih Projesi
İYEP