Page 5 - 5 YAYIN-EYLÜL 81 ÇALIKUŞU BURSA
P. 5

SUNUŞ                          SUNUŞ
                                                 SUNUŞ


                        Eğitim Dünyamızın Kıymetli Paydaşları;
                           ursa Millî Eğitim Müdürlüğü olarak hazırlanan 81 Çalıkuşu Bursa e-dergimizin bir
                         Bsayısını daha sizlerle buluştururken; öğrenci, öğretmen, eğitim çalışanlarımız, ve-
                         lilerimiz ve eğitimin tüm paydaşlarıyla geride bıraktığımız bir eğitim ve öğretim yılının
                         ardından öğrencilerimizle buluşacağımız yeni eğitim öğretim yılının heyecanını yaşı-
                         yoruz.

                         2022-2023 eğitim öğretim yılıyla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık ve çok sevdiğimiz
                         öğrencilerimizin okulları şenlendireceği günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Tüm meslek-
                         taşlarım; sınıfa girdiklerinde kendisine bakan her bir çocuğun, öğretmenin onlara ver-
                         dikleriyle yetişeceği ve ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacağı bilinciyle görevini ifa
                         ediyor. Çünkü bir çocuğumuzun hayatına dokunabilmek belki de ülkemizin geleceği-
                         ne dokunmak anlamına gelir. Öğretmenlik bir sevda mesleğidir. Bu kutsal mesleği ifa
                         eden tüm meslektaşlarıma yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum.

                         Bakanlığımızın liderliğinde anaokulundan başlayarak her kademede üretme reflek-
                         sine sahip bireyler yetişirken, tüm çalışmalarımızı üreten güçlü Türkiye noktasında
                         üreten güçlü öğrencilerin yetişmesi amacıyla yapıyoruz. Millî Eğitim Bakanlığımızın
                         da özellikle mesleki eğitim alanında üretmeyi bilen ve istihdam odaklı bir politik ha-
   Serkan GÜR                 reketliliği var. Türkiye’de mesleki eğitim gün geçtikçe güçleniyor. Bu sayede ülkemiz
                         daha da güçleniyor. Bu kapsamda Türkiye’nin millî teknoloji hamlesinin en stratejik
   İl Millî Eğitim Müdürü           şehri olan ve mesleki eğitime ilginin her geçen gün arttığı Bursa’da başarı elde eden

                         gençlerimizin ülkemizin yarınlarına büyük katkılar sunacağına inanıyorum. Bu vesile
                         ile ülkemizin geleceği olan öğrencilerimize başarılar diliyorum.
                         Kültürel mirası, tarihi dokusu, ticaret ve sanayinin başkenti Bursamız, pek çok değeri
                         bir arada barındıran kadim şehirlerimizden bir tanesi. Böylesi bir zenginliğe sahip olan
                         şehrimizin geleceğine yön verecek evlatlarını yetiştirmek, eğitim hayatlarını şekillen-
                         dirmek, onları yarınların güçlü Türkiye’sine katkıda bulunacak vizyonda bireyler olarak
                         hazırlamak bizler için çok önemli ve bu konuda canla başla çalışmalarımızı sürdürme-
                         ye devam ediyoruz.

                         2022-2023 eğitim öğretim yılının öğrenci, öğretmen, eğitim çalışanlarımız, velilerimiz
                         ve eğitimin tüm paydaşlarına hayırlı olmasını dilerim.

                         Çalışmalarımızdan örneklerin yer aldığı dergimizin 5. sayısında sizlerle buluşmanın
                         mutluluğunu yaşıyoruz. 81 Çalıkuşu-Bursa e-dergimizin hazırlanmasına katkı sunan
                         herkese teşekkürlerimi sunuyorum.                                    5
                                                                                5 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10